Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Czas pracy - planowanie i rozliczanie


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/14/14038/121856
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 300,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2018-04-25 Termin zakończenia usługi 2018-04-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-14 Termin zakończenia rekrutacji 2018-04-22
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządz. zas. ludzkimi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny kursy dokształcajace i szkolenia
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Osoba do kontaktu Aleksandra Różańska Telefon 664476 777
E-mail acewarszawa@san.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas jednodniowego szkolenia zaktualizujesz i uporządkujesz pojęcia dotyczące czasu pracy, w oparciu o aktualny stan prawny, najnowsze interpretacje urzędowe oraz wyroki Sądu Najwyższego. Szkolenie dostarczy praktyczną wiedzę w zakresie tworzenia harmonogramów czasu pracy w dostępnych jego wariantach, rozliczania w zgodzie z obowiązującymi przepisami, ze wskazaniem na optymalne warianty możliwe do wdrożenia zgodne z wykładnią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Inspekcji Pracy.
Drukuj do PDF