Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego poziom A2 - BONY NA SZKOLENIA


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/13/11456/121812
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 41,67 zł Cena brutto za godzinę 41,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2018-05-08 Termin zakończenia usługi 2018-12-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-03-22 Termin zakończenia rekrutacji 2018-05-02
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Zone Centrum Językowe Elżbieta Skowron
Osoba do kontaktu Elżbieta Skowron Telefon 660457625
E-mail biuro@englishzone.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie Kurs języka angielskiego na poziomie A2 pozwoli Uczestnikom na wykorzystanie wiedzy w praktyce i rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie porozumiewania się językiem angielskim. Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestnika do swobodnej komunikacji w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji ustnej w różnych sytuacjach. Szkolenie umożliwi Uczestnikom przyswojenie słownictwa typowego dla codziennych kontaktów zawodowych i pokonanie barier w komunikacji ustnej w języku angielskim. Celem kształcenia będzie rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, poprawnego mówienia i pisania. W trakcie szkolenia Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim z uwzględnieniem zasad gramatycznych i ortograficznych, stosowania podstawowych form wypowiedzi w różnych sytuacjach zawodowych, wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych, poprawnego mówienia i pisania. W trakcie szkolenia Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim z uwzględnieniem zasad gramatycznych, stosowania podstawowych form wypowiedzi w różnych sytuacjach i wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych.
Drukuj do PDF