Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie Fale elektromagnetyczne -zastosowania-zagadnienia bezpieczeństwa


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/12/20/7712/114476
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 000,00 zł
Cena netto za godzinę 166,67 zł Cena brutto za godzinę 166,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-15 Termin zakończenia usługi 2018-03-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-12-20 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-09
Maksymalna liczba uczestników 18
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Politechnika Białostocka
Osoba do kontaktu Maciej Sadowski Telefon
E-mail m.sadowski@pb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Fale elektromagnetyczne znajdują coraz szersze zastosowania w sprzęcie elektronicznym profesjonalnym i powszechnego użytku. Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom nowoczesnych zastosowań fal elektromagnetycznych oraz zapoznanie ich z wybranymi zagadnieniami w zakresie transmisji fal oraz bezpieczeństwa w polach elektromagnetycznych. Zostaną omówione fakty i mity dotyczące oddziaływania niejonizujących pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzkie. Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy będą mogli eksperymentalnie zbadać wybrane urządzenia przeznaczone do transmisji fal, w tym falowody i anteny.
Drukuj do PDF