Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe RAPORT ZINTEGROWANY


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/11/21/15499/104541
Cena netto 6 500,00 zł Cena brutto 6 500,00 zł
Cena netto za godzinę 33,51 zł Cena brutto za godzinę 33,51
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 194
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-12 Termin zakończenia usługi 2019-06-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-05-14 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-05
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Osoba do kontaktu Małgorzata Krysik Telefon +48 502 320 620
E-mail malgorzata.krysik@sgh.waw.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia Podyplomowe "Raport Zintegrowany" mają charakter edukacyjny. Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do raportowania informacji niefinansowych w taki sposób, by w połączeniu z informacjami finansowymi tworzyły spójny i kompletny obraz organizacji. Studia dotyczyć będą raportowania niefinansowego wynikającego ze zmian w ustawie o rachunkowości, będących konsekwencją implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. Słuchacze zyskają wiedzę na temat obecnej struktury systemu sprawozdawczości w organizacji i umiejscowienia w ramach niego raportowania zagadnień niefinansowych – które może stanowić odrębny raport, jak również być sporządzone w postaci oświadczenia na temat informacji niefinansowych w sprawozdaniu z działalności. Formuła studiów podyplomowych pozwoli na przedstawienie raportowania zintegrowanego jako koncepcji do komunikowania interesariuszom zdolności organizacji do kreowania wartości, będącej produktem finalnym „zintegrowanego myślenia” w organizacji.
Drukuj do PDF