Moduł użytkownika
 
Menu

Grzegorz Kłunduk Przedsiębiorstwo Konsultingowe "AGM"


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym PK AGM
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo
NIP 6481984667 REGON 276415939
Dane adresowe
Morcinka 14
42-674 Zbrosławice
województwo: śląskie, powiat: tarnogórski
Dane kontaktowe
Email agm@agm-konsulting.pl Telefon +48 32 331 61 76
Strona internetowa http://www.agm-konsulting.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza