Moduł użytkownika
 
Menu

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym EFFECT
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo
NIP 6311399987 REGON 277586519
Dane adresowe
Kozielska 137d
44-100 Gliwice
województwo: śląskie, powiat: Gliwice
Dane kontaktowe
Email effect@effect.edu.pl Telefon 32 33 55 150
Strona internetowa www.effect.edu.pl Fax 32 33 55 151
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa