Moduł użytkownika
 
Menu

Izabela Brzyska-Mazur Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym IKMJ
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 8661577930 REGON 292800211
Dane adresowe
os. Józefa Strusia 1A
31-807 Kraków
województwo: małopolskie, powiat: Kraków
Dane kontaktowe
Email biuro@ikmj.com Telefon 12 414 01 25
Strona internetowa https://ikmj.com/ Fax 12 414 01 25
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza