Moduł użytkownika
 
Menu

EMPIRIA PRO MARTA ŁOZIŃSKA


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym EMPIRIA PRO MARTA ŁOZIŃSKA
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 5992702072 REGON 385707793
Dane adresowe
Bażantowa 2
55-002 Gajków
województwo: dolnośląskie, powiat: wrocławski
Dane kontaktowe
Email marta.lozinska@empiria-pro.pl Telefon 605-76-22-32
Strona internetowa www.empiria-pro.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza