Moduł użytkownika
 
Menu

Fundacja Zdrowe Miasto


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym FUNDACJA ZDROWE MIASTO
Forma prawnafundacje
NIP 9662099692 REGON 362556116
Dane adresowe
Zielona 2/27
16-030 Ciasne
województwo: podlaskie, powiat: białostocki
Dane kontaktowe
Email biuro@zdrowemiasto.org Telefon +48 601 596 966
Strona internetowa www.zdrowemiasto.org Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza