Moduł użytkownika
 
Menu

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 5212883113 REGON 012839800
Dane adresowe
Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
województwo: mazowieckie, powiat: Warszawa
Dane kontaktowe
Email biuro@stowarzyszeniestop.pl Telefon +48 724 737 117
Strona internetowa http://stowarzyszeniestop.pl/ Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza