Moduł użytkownika
 
Menu

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JANUSZ MATEREK


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym OSK JANUSZ MATEREK
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 8271104460 REGON 730137082
Dane adresowe
Polskiej Organizacji Wojskowej 46
98-200 Sieradz
województwo: łódzkie, powiat: sieradzki
Dane kontaktowe
Email oskmaterek@tlen.pl Telefon +48 603457323
Strona internetowa www.oskmaterek.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa