Moduł użytkownika
 
Menu

AMG Anna Garbat


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym AMG
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6321778249 REGON 362477428
Dane adresowe
Grunwaldzka 235/313
43-600 Jaworzno
województwo: śląskie, powiat: Jaworzno
Dane kontaktowe
Email amg@dofinansowaneszkolenia.eu Telefon +48 6000 321 31
Strona internetowa www.dofinansowaneszkolenia.eu Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza