Moduł użytkownika
 
Menu

FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA MAREK LITWIŃSKI


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym J.W
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7340027585 REGON 490022000
Dane adresowe
33-314 Łososina Dolna 209
województwo: małopolskie, powiat: nowosądecki
Dane kontaktowe
Email m.litwinski@op.pl Telefon +48 18 444 91 40
Strona internetowa www.litwinski.org Fax +48 18 444 91 40
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza