Moduł użytkownika
 
Menu

Urząd Dozoru Technicznego


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Urząd Dozoru Technicznego
Forma prawnainne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)
NIP 5220004617 REGON 017196300
Dane adresowe
Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
województwo: mazowieckie, powiat: Warszawa
Dane kontaktowe
Email szkolenia@udt.gov.pl Telefon +48 22 57 22 467
Strona internetowa www.udt.gov.pl Fax + 48 22 57 22 135
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa