Moduł użytkownika
 
Menu

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Hamilton
Forma prawnaspółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo
NIP 5860006039 REGON 002893048
Dane adresowe
Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia
województwo: pomorskie, powiat: Gdynia
Dane kontaktowe
Email szkolenia@hamilton.com.pl Telefon 587669946
Strona internetowa www.hamilton.com.pl Fax 587669901
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza