Moduł użytkownika
 
Menu

Implo-Cerk Rafał Topolewski


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 5531204347 REGON 070767767
Dane adresowe
Polna 149 D
43-300 Bielsko-Biała
województwo: śląskie, powiat: Bielsko-Biała
Dane kontaktowe
Email biuro@implocerk.com Telefon +48 668 406531
Strona internetowa www.implocerk.com Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa