Moduł użytkownika
 
Menu

Centrum Kształcenia I Doskonalenia Zawodowego Kierowców "Kaskader" s.c.


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym
Forma prawnaspółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym - małe przedsiębiorstwo
NIP 6611653154 REGON 290769448
Dane adresowe
Targowa 9
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
województwo: świętokrzyskie, powiat: ostrowiecki
Dane kontaktowe
Email biuro@kaskader.info.pl Telefon +48 602 44 67 49
Strona internetowa www.kaskader.info.pl Fax 41 266 54 24
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa