Moduł użytkownika
 
Menu

BROADWAY BEAUTY ŻANETA STANISŁAWSKA


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym BROADWAY BEAUTY ŻANETA STANISŁAWSKA
Forma prawnaniepubliczne placówki systemu oświaty - małe przedsiębiorstwo
NIP 6462597171 REGON 243075923
Dane adresowe
Mikołowska 150
40-592 Katowice
województwo: śląskie, powiat: Katowice
Dane kontaktowe
Email dofinansowanie@broadwaybeauty.pl Telefon +48510746484
Strona internetowa www.broadwaybeauty.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza