Tworzenie profilu karty dostawcy świadczącego usługi rozwojowe

Po zalogowaniu w Bazie Usług Rozwojowych wyświetla się ekran Lista profili. Aby móc publikować swoją ofertę usług rozwojowych należy wybrać profil „Podmiot świadczący usługi rozwojowe” (Rysunek 1).

Po wybraniu opcji „Chcę pracować jako podmiot świadczący usługi rozwojowe” należy wybrać w strefie podmiotu „Dodaj profil podmiotu” (Rysunek 2).

Po naciśnięciu przycisku Dodaj profil podmiotu wyświetla się ekran Karta Podmiotu (Rysunek 3).

Formularz karty podmiotu składa się z 3 zakładek:

  • Informacje podstawowe cz. I
  • Informacje podstawowe cz. II
  • Kryteria dodatkowe

Ostatnia z zakładek jest widoczna jedynie dla Podmiotów, które zaznaczą pole „Czy chcesz świadczyć usługi z możliwością dofinansowania ze środków publicznych” oraz wybiorą odpowiedni rodzaj usługi rozwojowej. Wypełnianie tej zakładki nie jest obligatoryjne dla Podmiotów planujących świadczenie wyłącznie usług komercyjnych (Rysunek 4).