Usługa - Zarządzanie emocjami i stresem - forma zdalna

Logo Konsorcjum Naukowo - Edukacyjne Spółka Akcyjna

5/5 z 213 ocen

Tytuł Zarządzanie emocjami i stresem - forma zdalna

Numer usługi 2021/04/06/52848/998395

Dostawca usług Konsorcjum Naukowo - Edukacyjne Spółka Akcyjna

Miejsce usługi Kielce

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

125,00 zł netto za osobogodzinę

125,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień uczestniczą w wielu stresujących sytuacjach, a także do tych, którzy na każdą sytuację reagują stresem. Adresatem szkolenia są więc zarówno pracownicy dużych  korporacji jak i pracownicy małych a nawet jednoosobowych firm.

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 04-06-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną liczne przykłady, symulacje i ćwiczenia.

Sposób walidacji-na zakończenie prowadzący wysyła uczestnikom ankietę walidacyjną drogą elelktroniczną, do wypełnienia i odesłania przez uczestników drogą elektroniczną na wskazany adres przez szkoleniowca.

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO TRENINGU ANTYSTRESOWEGO:
- najpopularniejsze psychologiczne koncepcje stresu – Holmes i Rahe, Hobfol, Lazarus,
- oddziaływanie stresu – autoanaliza,
- samoocena poziomu odczuwanego stresu,
- sposoby radzenia sobie ze stresem.

MODUŁ II. ANTYSTRESOWE DZIAŁANIE NA CIAŁO – TECHNIKI PSYCHORELAKSACYJNE:
- trening neuromięśniowy Jacobsona,
- trening autogenny Schulza,
- wizualizacja,
- szybkie metody na wyciszenie emocji.

MODUŁ III. PROAKTYWNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE:
- wyznaczanie celów,
- wyznaczanie priorytetów,
- analiza alokacji własnego czasu,
- realizacja własnego celu w świecie układów i zobowiązań – asertywna odmowa.

MODUŁ IV. POZYTYWNE MYŚLENIE O SOBIE – PODSTAWA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM:
- pozytywne myślenie o sobie – praca z monologiem wewnętrznym,
- zapobieganie negatywnemu myśleniu o sobie – reagowanie na krytykę i pochwały,
- informacja zwrotna – mój wpływ na relacje z innymi,              
- moje mocne strony – autoanaliza

WYMAGNIA TECHNICZNE:

Platforma: Jitsi Meet
Rodzaj urządzenia: Urządzenie multimedia -  Smartfon, tablet, komputer PC

Specyfikacja Sprzętowa: urządzenie musi posiadać: mikrofon, słuchawki, głośniki
Procesor jednordzeniowy 1 GB lub szybszy
Pamięć RAM 1 GB lub większa

Połączenie internetowe: wymagane jest połączenie internetowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G, 4G, LTE)  o następujących parametrach:
- dla transmisji wideo w jakości HD 720p minimalna przepustowość  łącza internetowego wynosi: 1.5Mbps/1.5Mbps  (wysyłanie/odbieranie).
- dla transmisji wideo w jakości FullHD 1080p minimalna przepustowość  łącza internetowego wynosi: 3Mbps/3Mbps  (wysyłanie/odbieranie).

Oprogramowanie: Urządzenie może ale nie musi mieć zainstalowanej aplikacji Jitsi Meet. Może działać poprzez stronę internetową: https://meet.jit.si/
System operacyjny: Urządzenie musi działać pod kontrolą jednego z systemów operacyjnych obsługiwany przez komunikator zoom:
•             Android OS 4.0x lub nowszy
•             macOS X  10.7 lub nowszy
•             IOS  7.0 lub nowszy
•             iPadOS 13 lub nowszy
•             Windows 10 Home, Pro, lub Enterprise (Wersja “S” nie jest obsługiwana)
•             Windows 8 or 8.1
•             Windows 7
•             Windows Vista with SP1 lub nowszy
•             Windows XP with SP3 lub nowszy
•             Ubuntu 12.04 lub nowszy
•             Mint 17.1 lub nowszy
•             Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowszy
•             Oracle Linux 6.4 lub nowszy
•             CentOS 6.4 lub nowszy
•             Fedora 21 lub nowszy
•             OpenSUSE 13.2 lub nowszy
•             ArchLinux ( tylko 64-bitowy)

Okres ważności linku: Link będzie ważny w dniach i godzinach wskazanych w harmonogramie usługi.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Najpopularniejsze psychologiczne koncepcje stresu – Holmes i Rahe, Hobfol, Lazarus, oddziaływanie stresu - wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Oddziaływanie stresu – autoanaliza,wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
09:40
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Samoocena poziomu odczuwanego stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem - miniwykład z ćwiczeniami-forma zdalna na żywo,interaktywny webinar,chat z pytaniami sprawdz.zaangażowanie i zrozumienie tematu
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
10:25
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Sposoby radzenia sobie ze stresem.Wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:25
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
11:10
Godzina zakończenia
11:20
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Trening neuromięśniowy Jacobsona, trening autogenny Schulza - miniwykład z ćwiczeniami - forma zdalna na żywo, interaktywny webinar, chat z pytaniami sprawdzającymi zaangażowanie i zrozumienie tematu
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
11:20
Godzina zakończenia
12:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Trening autogenny Schulza,wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:05
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wizualizacja,wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:35
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Szybkie metody na wyciszenie emocji.Wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
PROAKTYWNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wyznaczanie celów, - wyznaczanie priorytetów,wykład, rozmowa, chat,
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
09:40
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Analiza alokacji własnego czasu,wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
10:25
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Analiza alokacji własnego czasu, realizacja własnego celu w świecie układów i zobowiązań – asertywna odmowa - wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:25
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
11:10
Godzina zakończenia
11:20
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Pozytywne myślenie o sobie – praca z monologiem wewnętrznym,wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
11:20
Godzina zakończenia
12:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zapobieganie negatywnemu myśleniu o sobie – reagowanie na krytykę i pochwały,wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:05
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Informacja zwrotna – mój wpływ na relacje z innymi,wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Moje mocne strony – autoanaliza.Wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia.Ankieta walidacyjna.
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie aktualizuje wiedzę o mechanizmach emocjonalnych, uczy jak budować długotrwałą odporność psychiczną na stres i pewność siebie przez zarządzanie emocjami. Efektywne zarządzanie emocjami i stresem powoduje, że ludzie działają skuteczniej, mają dobre relacje, więcej energii, lepsze zdrowie i samopoczucie. Szkolenie uczy korzystania z energii stresu i zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną.

Efekty uczenia się

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu: 

 • Źródeł własnego stresu oraz własnego stylu reagowania na stres.
 • Możliwych działaniach profilaktycznych w ramach zarządzania stresem i emocjami.
 • Mechanizmach działania stresu, emocji oraz ich roli w życiu.
 • Technikach świadomego oddychania.
 • Swoich mocnych i słabych stronach oraz podstawowych cechach osobowości.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu:

 • Samoregulacji i samokontroli – wyrażania i kierowania emocjami, panowania nad emocjami i stresem za pomocą poznanych technik.
 • Lepszego rozumienia siebie i innych.
 • Rozwijania inteligencji emocjonalnej przy użyciu poznanych technik.
 • Rozwijania swojej samoświadomości, w tym świadomości ciała.
 • Korzystania z technik umysłowego i fizycznego radzenia sobie z napięciem.
 • Budowania świadomych relacji interpersonalnych
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 125,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 125,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce, woj. świętokrzyskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Giemza

Agnieszka Giemza

WYKSZTAŁCENIE
• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kierunek: Zarządzanie,Katedra: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi-studia Doktoranckie
• COLLEGIUM HUMANUM Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie Kierunek: Executive Master of Business of Administration MBA
• Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegach Kierunek: Coaching-studia podyplomowe Kierunek: Doradztwo zawodowe,edukacyjne i coaching karier
• Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Kierunek: Doradca biznesowy-studia podyplomowe
• Akademia Świętokrzyska w Kielcach Kierunek: Zarządzanie I Marketing Specjalizacja:Ekonomika i rozwój przedsiębiorstw Studia licencjackie
DOŚWIADCZENIE:
Trener z zakresu Marketingu, Przedsiębiorczości, Ekonomii społecznej, Pozyskiwania środków zewnętrznych w tym unijnych, Współpracy sektorowej i międzysektorowej, Trener z zakresu kreowania społecznych liderów, nawiązywania sieci współpracy Trener Umiejętności miękkich (komunikacji personalnej, pracy w zespole, autoprezentacji, nawiązywanie relacji, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie konfliktem) Trener szkoleń: Planowanie rozwoju i poszukiwanie nowych obszarów działań organizacji oraz źródła finansowania Trener –Doradca zawodowy i personalny
KWALIFIKACJE:
Ukończone kursy i szkolenia: Trening twórczego myślenia, Planowanie i delegowanie zadań Komunikacja interpersonalna w pracy lidera Zarządzanie czasem Coaching Zarządzanie stresem Praca zespołowa- moja rola w zespole Negocjacje z kontrahentem Szkolenie z zakresu kluczowych kompetencj

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anita Kozakowska

Anita Kozakowska

email: anitakozakowska@konsorcjum.edu.pl

tel: (+48) 534 083 267

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych oraz zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem Bazy.

Informacje dodatkowe

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej za pomocą platformy Jitsi Meet, w czasie rzeczywistym i rejestrowane w celach kontroli. Wykorzystanie nagrania w innym celu niż kontrola/audyt wymaga  zgody Trenera i Uczestników.
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

Po zakończeniu szkolenia będzia przeprowadzona ankieta walidacyjna w formie elektronicznej

Ciasteczka>