Usługa - Business English w Branży IT - indywidualny specjalistyczny kurs języka angielskiego na poziomie B1+ ,105 godzin. Forma zdalna.

Logo Open Education Group Sp. z o.o.

4.4/5 z 686 ocen

Tytuł Business English w Branży IT - indywidualny specjalistyczny kurs języka angielskiego na poziomie B1+ ,105 godzin. Forma zdalna.

Numer usługi 2021/04/06/9279/998369

Dostawca usług Open Education Group Sp. z o.o.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

10 458,00 zł netto

10 458,00 zł brutto

99,60 zł netto za godzinę

99,60 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników projektu ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”, którzy muszą posiąść lub udoskonalić znajomość wybranych specjalistycznych aspektów języka angielskiego.

Program jest dedykowany osobom chcącym efektywnie komunikować się w różnorodnych sytuacjach zawodowych w obecnych okolicznościach oraz w przyszłości. Szkolenia językowe pomagają równomiernie rozwijać kompetencje językowe w różnych obszarach tematycznych związanych z pracą zawodową.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 30-04-2021
Liczba godzin usługi: 105
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres programowy jest ustalany indywidualnie dla konkretnych kursów, w oparciu o potrzeby i oczekiwania wyrażone przez uczestnika. Przebieg zajęć jest planowany tak, by kursant poznał nowe elementy językowe w kontekście maksymalnie zbliżonym do własnych realiów zawodowych i zainteresowań i na bieżąco ćwiczył ich wykorzystanie w praktyce.

Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę umiejętności językowych zarówno w zakresie komunikacji ustnej jak i pisemnej koncentrując się na kompetencjach językowych określonych przez uczestnika jako najważniejsze lub sprawiające najwięcej trudności (np. komunikacja ustna, prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie gości itp.). Taka formuła pozwala na szybsze uzupełnienie i doskonalenie wybranych istotnych kompetencji językowych.

 • Test poziomujący online;
 • Spotkania z lektorem dostosowane do preferencji i możliwości czasowych uczestnika;
 • Program obejmujący gramatykę, język specjalistyczny i sytuacje zawodowe, sytuacje i funkcje językowe, wymowa;
 • Konwersacje;
 • Materiały dydaktyczne;
 • Nadzór pedagogiczny i kontrola postępów w nauce;

Godzina usługi jest liczona wg. godziny dydaktycznej (45 min).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
20-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
22-06-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
26-06-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
05-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
13-07-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
15-07-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
27-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
29-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
05-08-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym kursu jest swobodne posługiwanie się językiem angielskim pracowników i specjalistów branży IT. Kursant będzie komunikować skomplikowane techniczne koncepty za pomocą jasnego i zwięzłego języka Business English. W toku trwania kursu Uczestnik rozwinie zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Efekty uczenia się

W wyniku opanowanych treści programowych słuchacz:

 • zgłębi tajniki używania języka angielskiego w biznesie: dowie się, jak opowiadać o swojej pracy, o zastosowaniach IT w biznesie, o inwestycjach w IT i o zarządzaniu projektami, 
 • dowie się o stosowaniu języka angielskiego podczas rozmowy z klientem, opisywaniu trendów i zmian w czasie i rozwiązywaniu problewmów,
 • opanuje słownictwo branżowe z zakresu hardware, software, usług internetowych, big data, business intelligence, dat mining, sieci komputerowych, bezpieczeństwa, najnowoczesniejszych technologii, tworzenia i testowania opogramowania.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W czasie realizacji szkolenia przeprowadzane są wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału w trakcie trwania szkolenia. Lektor weryfikuje wynik i omawia go z uczestnikiem szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 10 458,00 zł
Koszt usługi brutto 10 458,00 zł
Koszt godziny netto 99,60 zł
Koszt godziny brutto 99,60 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bartłomiej Kowalewicz

Bartłomiej Kowalewicz

Od 2008 roku jestem trenerem języka angielskiego oraz autorem materiałów językowych bazujących na materiałach autentycznych, które z powodzeniem wykorzystuję na swoich zajęciach.
Swoje kompetencje językowe podniosłem dzięki kształceniu się i wieloletniemu pobytowi w USA.
Pomagam spełniać marzenia o przełamaniu bariery językowej, płynnej i swobodnej komunikacji w języku angielskim oraz efektywnym uczeniu się tego języka.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewelina Popowska

Ewelina Popowska

email: e.popowska@openeducation.pl

tel: (+48) 664 705 711

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dydaktyczne wybiera lektor w porozumieniu z uczestnikiem szkolenia, są to np.:

 • podręcznik, 
 • ćwiczenia,
 • konspekty,
 • skrypty,
 • pliki dokumentów przygotowane w dowolnym formacie,
 • scenariusze.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie  § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 652).

Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych realizowane są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Materiały dydaktyczne gratis.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZĘŚCI ZDALNEJ PROWADZONEJ W CZASIE RZECZYWISTYM:
1. Platforma /rodzaj komunikatora - ZOOM Cloud Meetings.
2. Komputer Uczestnika musi być wyposażony w kamerę internetową lub zewnętrzną kamerę internetową, słuchawki oraz mikrofon.
3. Dodatkowo niezbędne wymagania systemowe komputera to:

 • ZOOM Cloud Meetings:
 • Windows XP SP3 lub nowsze,
 • Mac OS X 10.7 lub nowsze ,
 • Ubuntu 12.04 lub nowsze,
 • Mint 17.1 lub nowsze,
 • Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowsze,
 • Oracle Linux 6.4 lub nowsze,
 • Cent OS 6.4 lub nowsze,
 • Fedora 21 lub nowsze OpenSUSE 13.2 lub nowsze,
 • ArchLinux (tylko 64-bit),

4. Minimalna szybkość do prowadzenia rozmowy wideo (1:1)

ZOOM Cloud Meetingspobieranie 600kb/s, przesyłanie 600kb/s.

5. Prezentowane treść i materiały udostępniane będą tylko na platformie Zoom.

6. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - nie dotyczy.

Sposób walidacji usługi - Usługa zakończona zostanie testem pisemnym bądź ustnym, określającym osiągnięcie wymaganych efekty uczenia.

Szczegółowy harmonogram usługi - Zajęcia prowadzone zdalnie posiadają elementy takie jak: ćwiczenia, rozmowy na żywo, chat, testy, współdzielenie ekranu, odtwarzanie audio i DVD, prezentacje, „tablica”.

Ciasteczka>