Usługa - Szkolenie AutoCAD 2022 2D/3D z certyfikatem Autodesk Certified User

Logo BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

4.9/5 z 215 ocen

Tytuł Szkolenie AutoCAD 2022 2D/3D z certyfikatem Autodesk Certified User

Numer usługi 2021/03/30/11353/993167

Dostawca usług BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 650,00 zł netto za osobę

3 650,00 zł brutto za osobę

55,30 zł netto za osobogodzinę

55,30 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenia przeznaczone są dla osób, którym zależy na podniesieniu własnych umiejętności z obsługi programu AutoCAD, miedzy innymi dla inżynierów budowy oraz architektów.
 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 12-10-2021
Liczba godzin usługi: 66
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. AutoCAD 2D - poziom podstawowy

- Wprowadzenie do pracy z programem.
- Wyświetlanie rysunku – widoki.
- Ustawienia rysunku.
- Współrzędne.
- Podstawowe narzędzia rysunkowe.
- Tworzenie geometrii dwuwymiarowej.
- Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej.
- Zarządzanie cechami obiektów (warstwy, linie).
- Techniki konstrukcyjne.
- Obiekty tekstowe i ich style.
- Wprowadzenie do wymiarowania.
- Kreskowanie.
- Wprowadzenie do wydruku.

2. AutoCAD 2D - poziom zaawansowany

- Zestawy wyborów.
- Zaawansowane typy obiektów.
- Bloki i ich atrybuty.
- Rysunki odnośników zewnętrznych.
- Obrazy rastrowe.
- Praca na arkuszach (model/arkusz)
- Obiekty aplikacji zewnętrznych.
- Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru.
- Elementy dostosowawcze programu (makra, paski narzędzi itp.)

3. AutoCAD 3D

- Wprowadzenie do przestrzeni trójwymiarowej.
- Widoki rysunków trójwymiarowych.
- System współrzędnych 3D i współrzędne użytkownika.
- Modele liniowe i powierzchniowe.
- Modele bryłowe.
- Generowanie rysunków dwuwymiarowych z obiektów bryłowych.
- Wprowadzenie do wizualizacji.

4. Egzamin Autodesk Certified User

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
AutoCAD
Data realizacji zajęć
13-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
AutoCAD
Data realizacji zajęć
14-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
AutoCAD
Data realizacji zajęć
15-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
AutoCAD
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
AutoCAD
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
AutoCAD
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
AutoCAD
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
AutoCAD
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
AutoCAD
Data realizacji zajęć
25-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
AutoCAD
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
AutoCAD
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu zapoznanie się ze środowiskiem pracy w programie Autodesk AutoCAD i jego
zaawansowanymi funkcjami 2D i 3D. W czasie szkolenia kursant uzyska wiedzę i umiejętności z
zakresu praktycznej obsługi oraz podstawowych i zaawansowanych funkcjonalności programu.
Zdobyte podczas szkolenia umiejętności będzie potrafił samodzielnie wykorzystywać w codziennej pracy przez co uzyska zdolność automatycznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia będzie umiał poruszać się po programie na poziomie zaawansowanym z umiejętnością wykorzystywania narzędzi 2D i 3D podczas wykonywania projektów i dokumentacji technicznej. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie umiejętności projektowania zgodnie z systemem certyfikacji Autodesk Certified User

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Certiport
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 650,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 650,00 zł
Koszt osobogodziny netto 55,30 zł
Koszt osobogodziny brutto 55,30 zł
w tym koszt walidacji netto 350,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 350,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 350,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 350,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Sowlańska 33, 15-560 Białystok, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krzysztof Kundziewicz

Krzysztof Kundziewicz

Jako Autoryzowany trener Autodesk specjalizuje się w szkoleniach z komputerowego wspomagania projektowania w programie AutoCAD oraz obsługi komputera i programów biurowych. Egzaminator Autodesk i ECDL.
Od 2012 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze organizacji i prowadzenia szkoleń informatycznych, biznesowych, zawodowych, kulinarnych i coachingu. Zrealizował liczne szkolenia komercyjne. Certyfikowany trener Autodesk i ECDL. Przeszkolił ponad 1000 osób. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w obszarze obsługi programu AutoCAD to ponad 4700 godzin. Przeprowadził prawie 2000 godzin szkoleń z programów biurowych. Zrealizował liczne szkolenia dla szkół i uczelni wyższych, a także instytucji publicznych w ramach projektów dofinansowanych z EFS.
Wyższe – mgr inż. • Politechnika Białostocka, Zarządzanie i Marketing (Zarządzanie Przedsiębiorstwem) • Politechnika Białostocka, Zarządzanie i Marketing (Informatyka Gospodarcza) • Politechnika Białostocka, Automatyka i Robotyka (Automatyzacja Procesów Produkcyjnych) • Szkoła Trenerów Biznesu MODERATOR we Wrocławiu
Od 2012 r. prowadzi szkolenia AutoCAD (wszystkie poziomy), a także z obsługi komputera i pakietu biurowego Office. Od wielu lat realizuje szkolenia dla projektów dofinansowanych z EFS.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

email: biuro@bik.edu.pl

tel: (+48) 857 440 064

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

-komputer/laptop/tablet/smartfon z podłaczeniem do internetu
-mikrofon/zestaw słuchawkowy i kamera internetowa
-Windows 7,8,10
-zainstalowana aplikacja MS Teams/ Google Meet/ Hangouts

Informacje dodatkowe

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie min. 5 uczestników.

1 godzina dydaktyczna zajęć rozumiana jest jako 45 minut.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie zebrana minimalna liczba uczestników.

Szkolenie może być rejestrowane jedynie w celu kontroli/audytu. Wykorzystanie nagrania na inne cele niż kontrola/audyt, wymaga pozyskania przez Usługodawcę zgody trenera i Uczestników

Wystawiamy:

- zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydawane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 Nr 34 poz. 186)

- po zdaniu egzaminu zewnętrznego - certyfikat Autodesk Certified User

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,

nr ewidencyjny 2.20/00046/2013

Uczestnik otrzyma Skrypt w wersji elektronicznej. 

Ciasteczka>