Usługa - Agile PM® Foundation i Practitioner - 4 dni (S_38321_OnL) - szkolenie akredytowane z egzaminem - forma zdalna

Logo ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

4.4/5 z 107 ocen

Tytuł Agile PM® Foundation i Practitioner - 4 dni (S_38321_OnL) - szkolenie akredytowane z egzaminem - forma zdalna

Numer usługi 2021/03/24/7629/987856

Dostawca usług ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

Miejsce usługi Gdynia

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 850,00 zł netto za osobę

4 735,50 zł brutto za osobę

124,19 zł netto za osobogodzinę

152,76 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:
 • Osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki projektu) lub są członkami komitetów sterujących czy zespołów projektowych.
 • Osoby chcące poznać alternatywną metodykę wobec tradycyjnego podejścia kaskadowego (waterfall), szczególnie przydatną do zarządzania projektami, które charakteryzują się dużą zmiennością zakresu oraz silnymi ograniczeniami czasowymi i kosztowymi.
Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 14-05-2021
Liczba godzin usługi: 31
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Agile – obawy i zagadnienia
 • Podstawy Agile
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektu, zarys projektu
 • Ludzie – Role DSDM i odpowiedzialności
 • Przygotowanie do sukcesu (i zarządzanie ryzykiem)
 • Proces DSDM
 • Produkty DSDM
 • Podsumowanie dnia
 • Kluczowe praktyki – Priorytetyzacja MoSCoW i Stosowanie Timeboxów
 • Współpraca i komunikacja
 • Inne praktyki: Warsztaty Facylitowane, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
 • Wymagania i szacowanie
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia (i jakość)
 • Podsumowanie i zamknięcie
 • Egzamin AgilePM Foundation
 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Technika zdawania egzaminu  AgilePM® Practitioner
 • Role i odpowiedzialności – punkt widzenia Kierownika Projektu
 • Zarządzanie projektem zwinnym w cyklu życia
 • Efektywne korzystanie z produktów DSDM
 • Dostarczaj na czas  – łączenie MoSCoW i Stosowania Timeboxów
 • Krótki przegląd innych technik
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Wymagania i Historyjki Użytkownika
 • Szacowanie - Jak i kiedy
 • Planowanie projektu w cyklu życia
 • Nigdy nie idź kompromis w kwestii jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie podejścia
 • Egzamin AgilePM Practitioner

W harmonogramie szkolenia uwzględniono w trakcie każdego dnia szkoleniowego dwie przerwy 15 minutowe oraz jedną 45 minutową, których moment ustalany będzie przez trenera wspólnie z grupą szkoleniową wg potrzeb.

Sposób walidacji:

Na początku pierwszego dnia kursu uczestnicy przystępują do wypełnienia pre testów. Ostatniego dnia kursu uczestnicy będą rozwiązywać analogiczne post testy. Wyniki uzyskane przez uczestników pokażą, czy w trakcie kursu zostały osiągnięte zaplanowane efekty uczenia się. Wyniki zostaną opracowane po kursie w  formie raportu  i przekazane uczestnikom.

Forma realizacji:

Szkolenia realizowane w wirtualnej klasie Asseco Academy są wspierane przez narzędzie (platformę)  Cisco Webex Training. Jest to narzędzie dedykowane do realizacji szkoleń online z bardzo istotną funkcjonalnością wpływającą na poprawę interaktywności tego typu szkoleń.

Minimalne wymagania sprzętowo – systemowe:
-Komputer PC z systemem Windows 7 lub nowszym, Max OX 10.13 lub nowszym. Istnieje możliwość korzystania z innych systemów, w tym Linux. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://help.webex.com/en-us/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements. 
-Przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z Chrome lub Firefox).
-Karta LAN: min. 100 MBPS lub stabilne połączenie WiFi (zalecamy połączenie do sieci „kablem”). Nie dopuszcza się udziału w szkoleniu za pośrednictwem łączy GSM/LTE. Zalecane pasmo, to przynajmniej 2 MBps (download i upload). W przypadku spadku przepustowości łącza poniżej 1,2 MBps należy liczyć się z istotnym obniżeniem jakości połączenia.
-Mikrofon i głośniki (zalecamy korzystanie z zestawu typu headset).
-Kamera internetowa nie jest wymagana, ale jest zalecana na etapie przedstawiania się uczestników szkolenia i pracy grupowej.

Aplikacja użytkownika:
Dostęp do szkolenia realizowany będzie w oparciu o aplikację CISCO Webex Training, która jest instalowana jako dodatek dostępny dla większości popularnych przeglądarek internetowych. Do szkolenia można dołączyć także wyłącznie poprzez przeglądarkę, ale metoda ta nie zapewnia dostępu do wszystkich funkcji środowiska szkoleniowego, nie jest zatem rekomendowana i opisana w niniejszej instrukcji.

Przesłany link do sesji szkoleniowej pozwala dołączyć do niej najwcześniej na pół godziny przed rozpoczęciem sesji i jest ważny do godziny zakończenia szkolenia wskazanej w wysyłanym zaproszeniu.

Informacje o egzaminie AgilePM® Foundation:

 • Egzamin w formie vouchera na egzamin organizowanego przez firmę APMG International lub organizowany online ostatniego dnia szkolenia
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia AgilePM® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski, polski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Informacje o egzaminie AgilePM® Practitioner:

 • Egzamin w formie vouchera na egzamin organizowanego przez firmę APMG International lub organizowany online ostatniego dnia szkolenia
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia AgilePM® Practitioner, kopia certyfikatu AgilePM® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski; angielski. Rekomendujemy wybór języka egzaminu zgodny z językiem szkolenia i materiałów.
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru, którego podstawą jest scenariusz wraz z informacjami.
 • Czas trwania: 150 minut
 • Liczba pytań: 4 zadania testowe po 15 pytań cząstkowych. Maksymalna liczba punktów 60.
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (30 punktów)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do szkolenia
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Agile – obawy i zagadnienia
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy Agile
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Filozofia, pryncypia i zmienne projektu, zarys projektu
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Ludzie – Role DSDM i odpowiedzialności
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ludzie – Role DSDM i odpowiedzialności
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Przygotowanie do sukcesu (i zarządzanie ryzykiem)
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Proces DSDM
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Proces DSDM
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Produkty DSDM
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie dnia
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Kluczowe praktyki – Priorytetyzacja MoSCoW i Stosowanie Timeboxów
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Współpraca i komunikacja
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Inne praktyki: Warsztaty Facylitowane, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania i szacowanie
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie i kontrola w cyklu życia (i jakość)
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie i zamknięcie
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin AgilePM Foundation
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do szkolenia
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenie 1 - Przekonaj się do Agile (Wprowadzenie)
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Technika zdawania egzaminu AgilePM® Practitioner
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Role i odpowiedzialności – punkt widzenia Kierownika Projektu
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenie 2 - Ludzie i role (Egzamin - Pytanie 2)
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie projektem zwinnym w cyklu życia
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Efektywne korzystanie z produktów DSDM
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenie 3 - Wykorzystanie produktów DSDM do wsparcia śledzenia i kontroli (Case Study)
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenie 4 - Cykl życia i produkty (Egzamin – Pytanie 4)
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i Stosowania Timeboxów
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Krótki przegląd innych technik
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenie 5 - Techniki (Egzamin – Pytanie 1)
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Pytania na koniec dnia?
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Z poprzedniego dnia
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ludzie, zespoły i interakcje
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania i Historyjki Użytkownika
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Szacowanie - Jak i kiedy
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie projektu w cyklu życia
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Nigdy nie idź kompromis w kwestii jakości
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie ryzykiem
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenie 7 - Planowanie i kontrola (Egzamin – Pytanie 3)
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dostosowanie podejścia
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenie 8 - Dostosowanie podejścia (Case Study)
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin AgilePM Practitioner
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przedstawia techniki i narzędzia metodyki Agile®PM na poziomie umożliwiającym realizowanie projektów stosujących jej założenia. Uczestnicy będą rozpoznawali różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym w zarządzaniu projektami oraz kluczowe zasady jakimi kierują się projekty stosujące Agile. Szkolenie daje uczestnikom wiedzę niezbędną do prowadzenia projektu z wykorzystaniem AgilePM®. Uczestnicy przygotują się również do egzaminu AgilePM® na poziomie Foundation i Practitioner.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Agile PM® Foundation uczestnik:

 • Charakteryzuje filozofię i uzasadnia pryncypia DSDM w pracy w zwinnym projekcie
 • Charakteryzuje odpowiedzialności poszczególnych ról w projekcie zwinnym wg metodyki AgilePM
 • Definiuje proces zarządzania zwinnym projektem i produkty zarządcze AgilePM
 • Planuje projekt zwinny zapewniając odpowiednią autonomię zespołom zwinnym
 • Definiuje poprawnie kluczowe techniki DSDM
 • Określa komunikację w projekcie zwinnym
 • Posługuje się odpowiednimi procesami i produktami metodyki AgilePM w prowadzeniu zwinnego projektu
 • Działa zgodnie z określonymi standardami oraz samodzielnie identyfikuje wyzwania i dobiera rozwiązania zwiększające efektywność i podnoszące jakość wykonywanej przez siebie pracy

Po zakończeniu szkolenia Agile PM® Practitioner uczestnik:

 • Stosuje filozofię i pryncypia DSDM w pracy w zwinnym projekcie
 • Charakteryzuje odpowiedzialności poszczególnych ról w projekcie zwinnym wg metodyki AgilePM
 • Określa sposób współdziałania poszczególnych ról projektowych
 • Definiuje i dostosowuje proces zarządzania zwinnym projektem i produkty zarządcze AgilePM do warunków projektu
 • Planuje projekt zwinny zapewniając odpowiednią autonomię zespołom zwinnym
 • Stosuje poprawnie kluczowe techniki DSDM
 • Stosuje odpowiednią komunikację w projekcie zwinnym
 • Wykorzystuje w zarządzaniu projektem koncepcje przedstawione w metodyce AgilePM
 • Zarządza projektem zgodnie z metodyką AgilePM – stosuje pryncypia DSDM
 • Dostosowuje metodykę AgilePM do otoczenia oraz środowiska wykorzystując kwestionariusz podejścia do projektu
 • Monitoruje projekt i zarządza ryzykiem w projekcie
 • Właściwie obsadza role projektowe
 • Zapewnia odpowiednie środowisko dla Zespołu Rozwoju Rozwiązania
 • Zapewnia, że zespół działa z określonymi standardami
 • Facylituje działania zespołu i wspomaga w rozwiązywaniu problemów i zwiększaniu efektywności pracy

Sposób walidacji:

Na początku pierwszego dnia kursu uczestnicy przystępują do wypełnienia pre testów. Ostatniego dnia kursu uczestnicy będą rozwiązywać analogiczne post testy. Wyniki uzyskane przez uczestników pokażą, czy w trakcie kursu zostały osiągnięte zaplanowane efekty uczenia się. Wyniki zostaną opracowane po kursie w  formie raportu  i przekazane uczestnikom.

Szkolenie wpisuje się w Rekomendacje RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE IT, tj. Kompetencje osobowe (w tym Zarządzanie zespołem projektowym) oraz Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

APMG. Certyfikat zdania egzaminu nadawany jest przez firmę APMG International

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Asseco Data Systems S.A.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego APMG International
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 735,50 zł
Koszt osobogodziny netto 124,19 zł
Koszt osobogodziny brutto 152,76 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 1 700,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 2 091,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, woj. pomorskie

Szkolenie realizowane w wirtualnej klasie.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dorota Pec

Dorota Pec

Zdane egzaminy i uzyskane tytuły
• Change Management Approved Trainer (APMG)
• PRINCE2 Approved Trainer (AXCELOS)
• PRINCE2 Agile Practitioner (AXCELOS)
• CHAMPS2 Approved Trainer (APMG)
• CHANGETRACKING PRACTITIONER Level 1
Doświadczenie w liczbach
• 15+ lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów
• 1800+ uczestników zrealizowanych szkoleń i warsztatów
• 240+ dni zrealizowanych autoryzowanych szkoleń
• 1800+ godzin zrealizowanych akredytowanych szkoleń PRINCE2 i Change Management

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Alicja Kozłowska

Alicja Kozłowska

email: rur-szkolenia@assecods.pl

tel: (+48) 58 5222 824

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są pod adresem: https://academy.asseco.pl/AgilePM_FP-Agile-PM%C2%AE-Foundation-i-Practitioner---4-dni

Materiały dla uczestników: W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje materiały akredytowane w postaci elektronicznej.

Uczestnik otrzyma potwierdzenie o udziale w akredytowanym szkoleniu oraz raport z weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Cena obejmuje: szkolenie wraz z dwoma egzaminiami oraz autoryzowany podręcznik.

Ciasteczka>