Usługa - Kurs JavaScript Developer [WAR_FER_W_36] - wsparcie dla przedsiębiorców w pakiecie premium, częściowo w formie zdalnej

Logo Coders Lab Sp. z o. o.

4.5/5 z 245 ocen

Tytuł Kurs JavaScript Developer [WAR_FER_W_36] - wsparcie dla przedsiębiorców w pakiecie premium, częściowo w formie zdalnej

Numer usługi 2021/03/24/14624/987651

Dostawca usług Coders Lab Sp. z o. o.

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

14 900,00 zł netto za osobę

18 327,00 zł brutto za osobę

83,24 zł netto za osobogodzinę

102,39 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które chcą nauczyć się programowania z zakresu JavaScript, posiadające umiejętność logicznego i analitycznego myślenia oraz znające język angielski na poziomie min. B1. Dużym atutem będzie podstawowa znajomość HTML i CSS oraz dowolnego edytora tekstu.
 

Minimalna liczba uczestników: 12
Maksymalna liczba uczestników: 18
Data zakończenia rekrutacji: 22-05-2021
Liczba godzin usługi: 179
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

BLOK 0: Prework - materiały przygotowawcze do samodzielnego opracowania przez uczestnika. Szacunkowy czas pracy nad materiałami wynosi 40-60h.

Zagadnienia:

 • Wstęp do Git
 • HTML, CSS
 • JavaScript
 • Systemy UNIX

BLOK 1: Wstęp do programowania,  zaawansowany HTML i CSS, SASS/RWD oraz warsztaty 

W trakcie pierwszego bloku uczestnik nauczy się, jak zrobić swoją pierwszą stronę internetową oraz pozna zaawansowane zagadnienia związane z ustawianiem elementów na stronie.  Dodatkowo uczestnik pozna  język Sass, który usprawni pracę przy tworzeniu strony. Podczas warsztatów uczestnik pracuje nad zaawansowaną responsywną stroną -
landing page, wykorzystując poznane technologie.

BLOK 2: JavaScript, ES6+, React oraz warsztaty 

W tej części kursu uczestnik dowie się, jak za pomocą JavaScript "tchnąć życie" w statyczną dotąd stronę. Nauczy się pisać pierwsze skrypty oraz tworzyć proste animacje i interaktywne elementy, takie jak rozwijane listy czy dynamiczne menu. Wykorzystywanie EcmaScript 6+ sprawi, że praca uczestnika w języku JS stanie się bardziej rozbudowana i sprawna.  W trakcie warsztatów uczestnik kontynuuje pracę nad landing pade, wzbogacając ją m.in o interaktywne elemety strony.

BLOK 3: React i projekt końcowy 

Podczas ostatniego bloku kursu uczestnik pozna bbliotekę JavaScript - React, za pomocą której można tworzyć m.in. komponowalny interfejs użytkownika. Dzięki temu uczestnik będzie potrafił podzielić stronę/aplikację na poszczególne elementy interfejsu użytkownika oraz szybko modyfikować każdy z dostępnych komponentów.

W trakcie tego bloku uczestnik przygotowuje projekt końcowy. Jest to jego pierwsza strona, aplikacja lub program. Uczestnik realizuje swój pomysł na projekt, wykorzystując nabyte umiejętności. Praca nad projektem odbywa się w formie zdalnej pod opieką wykładowcy. Podczas tego modułu grupa spotyka się również na sesjach w Wirtualnej Klasie, aby omówić wspólnie pracę nad projektami. Jest to też czas dla uczestników na zadawanie dodatkowych pytań wykładowcy.

SPOSÓB WALIDACJI USŁUGI:

1. Prework to pierwszy etap kursu. Uczestnik otrzymuje materiały przygotowawcze do kursu, które wyjaśniają podstawowe pojęcia. Ich znajomość jest wymagana w dalszej fazie szkolenia. Dopiero po wykonaniu zadań, kursant może przystąpić do zajęć z wykładowcą. Jest to pierwszy etap walidacji usługi. Uczestnik musi wykonać minimum 80% preworku w wyznaczonym terminie. Wykonane zadania są sprawdzane przez wykładowcę.

2.  Pierwszy egzamin odbywa się po zakończeniu 2. Modułu kursu. Obejmuje zagadnienia z dwóch pierwszych modułów. Egzamin przeprowadzony jest w formie zdalnej i trwa 2 h. To czas, w którym uczestnicy muszą wykonać określone zadania. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 10/20 pkt. Egzaminy są sprawdzane przez Wykładowcę. Kursant ma możliwość podejścia do jednego egzaminu poprawkowego, który odbywa się na takich samych zasadach, jak pierwszy egzamin. W przypadku niezaliczenia egzaminu, uczestnik nie może wziąć udziału w kolejnych modułach. Dzięki temu mamy pewność, że uczestnik nabył niezbędne umiejętności, by kontynuować naukę.

3. Drugi egzamin odbywa się po zakończeniu 4. Modułu kursu. Obejmuje zagadnienia z trzeciego oraz czwartego modułu. Egzamin przeprowadzony jest w formie zdalnej i trwa 2 h. To czas, w którym uczestnicy muszą wykonać określone zadania. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 10/20 pkt. Egzaminy są sprawdzane przez Wykładowcę. Kursant ma możliwość podejścia do jednego egzaminu poprawkowego, który odbywa się na takich samych zasadach, jak pierwszy egzamin. W przypadku niezaliczenia egzaminu, uczestnik nie może wziąć udziału w kolejnych modułach. Dzięki temu mamy pewność, że uczestnik nabył niezbędne umiejętności, by kontynuować naukę.

4. Uczestnik, aby zaliczyć Program Scrum Lab musi spełnić następujące warunki: udział w sesji planowania, udział w minimum 5. pozostałych sesjach, aktywny udział w pracach zespołu. Na każdym etapie realizacji programu, wykładowca sprawdza postępy każdego uczestnika zespołu i monitoruje ilość wykonanych zadań. Program jest zaliczany na podstawie raportu przygotowanego przez Wykładowcę.

5. Uczestnik, aby zaliczyć Program Portfolio Lab musi spełnić następujące warunki: udział w sesji planowania, udział w minimum 5. pozostałych sesjach, realizacja minimum 80% tasków. Na każdym etapie realizacji programu, wykładowca sprawdza postępy uczestnika i monitoruje ilość wykonanych tasków. Program jest zaliczany na podstawie raportu przygotowanego przez Wykładowcę.

5. Projekt końcowy przygotowany przez uczestnika potwierdza jego umiejętności nabyte podczas kursu. Projekty końcowe są tworzone i bronione indywidualnie. Praca nad projektem odbywa się w formie zdalnej pod opieką wykładowcy. Podczas obrony wykładowca weryfikuje poprawność użytych przez uczestnika zastosowań. Na podstawie wytycznych przygotowanych przez Coders Lab oceniany jest projekt końcowy. Obrona projektu końcowego jest jednym z najważniejszych warunków uzyskania dyplomu Coders Lab.

 • sesje warsztatowe Q&A odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy ZOOM
 • warsztaty końcowe odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy ZOOM
 • egzaminy odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy ZOOM 

Dodatkowo pakiet premium zawiera:

 • Career Lab - program wsparcia w poszukiwaniu pracy. Kursant otrzymuje informację nt. programu po zakończeniu 1. bloku kursu. Może wziąć w nim udział do 14 dni od daty zakończenia kursu Java Developer.
 • Scrum Lab (30h) (Realizowany w formie zdalnej) - tygodniowy projekt grupowy symulujący codzienną pracę programisty z równoczesnym przygotowaniem do działań w metodologii Scrum. Odbywa się zdalnie. Program odbywa się po 2. bloku kursu.

 • Program Portfolio Lab (24h) (Realizowany w formie zdalnej)- program Portfolio Lab to praca projektowa z wykładowcą. Odbywa się w formie zdalnej i ma miejsce po zakończeniu głównej części kursu. Efektem programu jest dodatkowy projekt strony lub aplikacji internetowej. Program trwa 24 godziny.
 • Program Fullstack (120h) (Realizowany w formie zdalnej – Wirtualna Klasa) 
  To kurs drugiego stopnia - 6 tyg. zajęć zdalnych. Dzięki nim łączymy umiejętności front-endowe z back-endowymi. Kurs realizowany jest do sześciu miesięcy od daty zakończenia kursu JavaScript Developer.

Harmonogram realizacji kursu i/lub jego dodatkowych elementów może ulec zmianie.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zaawansowany HTML i CSS
Data realizacji zajęć
12-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zaawansowany HTML i CSS
Data realizacji zajęć
13-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zaawansowany HTML i CSS
Data realizacji zajęć
26-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zaawansowany HTML i CSS
Data realizacji zajęć
27-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztatowe Q&A - tryb zdalny (rozmowa na żywo z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
03-07-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Sass / Grid / RWD
Data realizacji zajęć
10-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Sass / Grid / RWD
Data realizacji zajęć
11-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Sass / Grid / RWD
Data realizacji zajęć
24-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Sass / Grid / RWD
Data realizacji zajęć
25-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztatowe Q&A tryb zdalny (rozmowa na żywo z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
31-07-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Q&A przed egzaminem - tryb zdalny (rozmowa na żywo z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
01-08-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin - tryb zdalny (wykładowca dostępny jest na platformie zoom podczas egzaminu, egzamin udostępniany jest na platformie do nauki - lms)
Data realizacji zajęć
07-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie przebiegu kursu (zdalnie) (rozmowa na żywo z mentorem na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
08-08-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
JavaScript
Data realizacji zajęć
21-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
JavaScript
Data realizacji zajęć
22-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
JavaScript
Data realizacji zajęć
04-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
JavaScript
Data realizacji zajęć
05-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
JavaScript - Warsztat 3 Q&A (zdalnie) (rozmowa na żywo z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
11-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
ES6+ / React
Data realizacji zajęć
18-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
ES6+ / React
Data realizacji zajęć
19-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
ES6+ / React
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
ES6+ / React
Data realizacji zajęć
03-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztatowe Q&A - tryb zdalny (rozmowa na żywo z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Q&A przed egzaminem - tryb zdalny (rozmowa na żywo z mentorem na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
10-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin - tryb zdalny (wykładowca dostępny jest na platformie zoom podczas egzaminu, egzamin udostępniany jest na platformie do nauki lms)
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie przebiegu kursu - tryb zdalny (rozmowa na żywo z mentorem na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
React
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
React
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
React
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
React
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztatowe Q&A - tryb zdalny (rozmowa na żywo z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca nad projektem końcowym - tryb zdalny (indywidualna sesja z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Praca nad Projektem Końcowym - Q&A tryb zdalny (ćwiczenia w grupie z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca nad projektem końcowym - tryb zdalny (indywidualna sesja z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Praca nad Projektem Końcowym - Q&A tryb zdalny (ćwiczenia w grupie z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca nad Projektem Końcowym - Q&A tryb zdalny (ćwiczenia w grupie z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca nad projektem końcowym i obrona projektu - tryb zdalny (indywidualna sesja z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zakończenie kursu (rozmowa na żywo z wykładowcą na platformie zoom)
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobyte podczas nauki na kursie umiejętności pozwolą uczestnikowi na samodzielne przygotowanie responsywnych stron internetowych na podstawie dowolnego projektu graficznego.

Efekty uczenia się

Kursant po zakończeniu zajęć będzie posiadał umiejętności w zakresie:

 • stworzenia responsywnej strony internetowej na podstawie dowolnego projektu graficznego
 • stworzenia różnego rodzaju animacji na stronie internetowej
 • pisania zoptymalizowane skryptytów w języku JavaScript (slidery, galerie, gry)
 • stworzenia skalowalnej aplikacji internetowej korzystającej z zewnętrznego API np. bazy filmów, rozkładu lotów czy danych pogodowych
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 14 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 18 327,00 zł
Koszt osobogodziny netto 83,24 zł
Koszt osobogodziny brutto 102,39 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, woj. mazowieckie

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej. CODERS LAB ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TRYBU PROWADZENIA ZAJĘĆ NA TRYB ZDALNY (ZAJĘCIA W WIRTUALNEJ KLASIE). Forma zajęć będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju. Godziny Warsztatowych Q&A, projektu końcowego i omówienie przebiegu kursu mogą ulec zmianie, dokładny harmonogram przesyłany jest przed rozpoczęciem danych zajęć.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Kowalski

Grzegorz Kowalski

Doświadczenie:
Polskie Radio S.A
Full Stack Web Developer, Kierownik Wydziału Rozwoju Oprogramowania
lis 2017 – obecnie 3 lata 6 mies.

Polskie Radio S.A
Full Stack Web Developer, Zastępca Kierownika Działu Rozwoju Oprogramowania
lis 2016–paź 2017 1 rok

Coderslab
Wykładowca, Mentor
lut 2018 – obecnie 3 lata 3 mies.

deepsense.ai
Senior Frontend Software Engineer
lis 2019–mar 2020 5 mies.

Licencje i certyfikaty:
Junior Level Linux Professional (LPCI-1)
Novell Certified Linux Administrator Suse Linux Enterprise 11
Novell Data Center Technical Specialist
PRINCE2® Foundation

Kursy:
3071 - SUSE Linux Enterprise Server 10 Fundamentals

3072 - SUSE Linux Enterprise Server 10 Administration
3073 - SUSE Linux Enterprise Server 10 Advanced Administration
3074 - SUSE Linux Enterprise Server 10 Networking Services
Cisco CCNA Exploration
Agile & Scrum (Mateusz Żeromski, Stacja.IT / Sages)
Full Stack JavaScript - Nowoczesny Backend w Node.js
Programowanie .NET - kurs zaawansowany (Rafał Kaszczuk, Sages)
Workshop: Continuous Delivery in VSTS and Azure – Whiteboarding session (Microsoft Tech Summit 2018)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karolina Krystosik

Karolina Krystosik

email: karolina.krystosik@coderslab.pl

tel: (+48) 696 098 375

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest pomyślnie zaliczony etap preworku. Uczestnik musi rozwiązać i zaliczyć zadania z materiałów przygotowawczych, które otrzymuje przed rozpoczęciem kursu. 

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO UDZIAŁU W USŁUDZE:

Wymagania sprzętowe komputera: system operacyjny Windows 7 lub nowszy, MacOs lub Linux, procesor Inteli5 lub Amd A10, minimum 4GB RAM, 100GB wolnego miejsca na dysku, na godziny zdalne: kamerka internetowa i słuchawki z mikrofonem.

W przypadku zajęć zdalnych wymagana szybkość łącza minimum 10 Mbit/s, kamerka (laptopowa lub USB), słuchawki i mikrofon (mogą być telefoniczne), system Windows lub MacOs.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniach online - do zakończenia kursu tj. 12.12.2021.

Informacje dodatkowe

Łącząc cechy szkół języków obcych i kursów zawodowych, oferujemy nowoczesny i efektywny model edukacji. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem kursu, uczestnicy otrzymują prework - materiały przygotowujące do rozpoczęcia kursu, oraz dostęp do opieki merytorycznej nad kursem, którą sprawuje mentor. To on sprawdza prework, wszystkie testy i pomaga w pracy nad projektami.

W każdym module kursant tworzy małe projekty stron i aplikacji. Zwieńczeniem kursu jest ostatni warsztatowy moduł w trakcie, którego pracuje się nad projektem końcowym. Kurs kończy się obroną tego projektu przed Mentorem.

Materiały własne, opracowane przez wykładowców-praktyków, udostępniane uczestnikom drogą online

KADRA DYDAKTYCZNA MOŻE ULEC ZMIANIE.

Ciasteczka>