Usługa - studia podyplomowe ,,Wycena nieruchomości" - edycja 2021/2022

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.4/5 z 12 ocen

Tytuł studia podyplomowe ,,Wycena nieruchomości" - edycja 2021/2022

Numer usługi 2021/03/23/33035/986298

Dostawca usług Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 200,00 zł netto za osobę

4 200,00 zł brutto za osobę

14,69 zł netto za osobogodzinę

14,69 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Minimalna liczba uczestników: 40
Maksymalna liczba uczestników: 60
Data zakończenia rekrutacji: 17-10-2021
Liczba godzin usługi: 286
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

1.1. Wybrane działy prawa cywilnego

1.2. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

1.3. Gospodarka nieruchomościami

1.4. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

1.5. Ochrona danych osobowych i zamówienia publiczne

1.6. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarka rolna, leśna i wodna

1.7. Źródła informacji o nieruchomościach

2.    PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

2.1. Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i rynku nieruchomości

2.2. Podstawy wiedzy z zakresu finansów, bankowości i rachunkowości

2.3. Podstawy matematyki finansowej

2.4. Podstawy statystyki

3.    PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

3.1. Podstawy budownictwa

3.2. Proces inwestycyjny i technologie w budownictwie

3.3. Eksploatacja nieruchomości

3.4. Podstawy kosztorysowania

4.       PODSTAWY RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

4.1. Rzeczoznawca majątkowy

4.2. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości

4.3. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny

4.4. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce oraz dokumentacja procesu wyceny

4.5. Doradztwo na rynku nieruchomości

5.    WYCENA NIERUCHOMOŚCI:

5.1. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych

5.2. Wycena nieruchomości zurbanizowanych oraz wycena masowa

5.3. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami

5.4. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych

5.5. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i nieruchomości specjalnych

5.6. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

Zajęcia na studiach podyplomowych, odbywać się będą przez dwa semestry, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele w trybie stacjonarnym, chyba że sytuacja pandemiczna w kraju wymusi system hybrydowy.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wybrane działy prawa cywilnego.
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Wybrane działy prawa cywilnego.
Data realizacji zajęć
10-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Wybrane działy prawa cywilnego. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego. Gospodarka nieruchomościami.
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Wybrane działy prawa cywilnego.
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze. Podstawy statystyki i ekonometrii.
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Gospodarka nieruchomościami.
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona danych osobowych i zamówienia publiczne. Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i rynku nieruchomości.
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i rynku nieruchomości.
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarka rolna, leśna i wodna. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i nieruchomości specjalnych.
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy statystyki i ekonometrii.
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarka rolna, leśna i wodna. Źródła informacji o nieruchomościach.
Data realizacji zajęć
18-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i rynku nieruchomości.
Data realizacji zajęć
19-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Proces inwestycyjny i technologie w budownictwie. Rzeczoznawca majątkowy.
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy budownictwa.
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy matematyki finansowej. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości.
Data realizacji zajęć
29-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy budownictwa. Eksploatacja nieruchomości.
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy kosztorysowania.
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny. Proces inwestycyjny i technologie w budownictwie.
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce oraz dokumentacja procesu wyceny.
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce oraz dokumentacja procesu wyceny.
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i nieruchomości specjalnych. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce oraz dokumentacja procesu wyceny.
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych.
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych.
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i nieruchomości specjalnych. Wycena nieruchomości zurbanizowanych oraz wycena masowa.
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Wycena nieruchomości zurbanizowanych oraz wycena masowa.
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy wiedzy z zakresu finansów, bankowości i rachunkowości.
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Doradztwo na rynku nieruchomości. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium dyplomowe i egzamin.
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium dyplomowe i egzamin.
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Studia przygotowują absolwentów do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami, a w szczególności do określania ich wartości. Ukończenie studiów przygotowuje do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju i agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz do prowadzenia własnych firm doradczych oraz wyceny nieruchomości. Uprawnia do odbycia praktyki zawodowej z zakresu wyceny nieruchomości i do ubiegania się o uprawnienia zawodowe.

Efekty uczenia się

Absolwent:

 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy teoretyczne stosowanych podejść, metod oraz technik wyceny nieruchomości. Zna i rozumie standardy prowadzenia działalności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oraz podstawowe zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.  
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe normatywy techniczne dotyczące ogólnych warunków wznoszenia prostych budynków i budowli. Zna elementy konstrukcyjne budynków oraz podstawowe zagadnienia materiałoznawstwa oraz bezpieczeństwa konstrukcji. Zna podstawowe sieci i obiekty infrastruktury niezbędne do uwzględnienia w opracowaniach planistycznych.
 • Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, posiada podstawową wiedzę o standardach zawodowych oraz wiedzę do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada wiedzę na temat zagadnień rozpatrywanych w ramach organizacji i zarządzania.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska i procesy związane z systemem prawa. Ma wiedzę na temat rozwiązań legislacyjnych w zakresie przygotowania i sporządzania dokumentów planistycznych, obrotu nieruchomościami, odpowiedzialności za szkody w środowisku.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska i procesy związane z rozwojem rynku nieruchomości i ekonomicznymi aspektami gospodarki nieruchomościami. Ma wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie i relacjach do innych nauk, rodzajach struktur i instytucji społecznych, ich istotnych elementach.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska i procesy związane z prowadzeniem działalności rolniczej i leśnej. Zna zasady i reguły funkcjonujące w zarządzaniu obszarami wiejskimi. Definiuje i rozróżnia typy siedliskowe oraz funkcje lasów. Zna podstawowe uwarunkowania i cele gospodarki wodnej.
 • Zna i rozumie różnorodne złożone metody ustalania czynników wpływających na wartość nieruchomości; zasady doboru podejść i metod wyceny w zależności od celu wyceny oraz zasady tworzenia baz danych. 
 • Zna i rozumie różnorodne złożone metody  szacowania nieruchomości w różnych podejściach, metodach i technikach stosowanych w wycenie nieruchomości oraz treść i formę operatu szacunkowego, a także metody pozyskiwania źródeł danych o nieruchomościach.
 • Zna i rozumie podstawy teoretyczne z zakresu matematyki finansowej przydatnej do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami i wyceny nieruchomości.
 • Potrafi monitorować rozwój działalności zawodowej, stosować standardy wyceny w praktyce; współdziałać w organizacjach zawodowych.
 • Potrafi dokonywać diagnozy i rozpoznawać podstawowe kategorie ekonomiczne. Analizuje i ocenia funkcjonowanie rynku nieruchomości. Rozpoznaje i ocenia podstawowe funkcje działalności inwestycyjnej w nieruchomości. Umie ocenić podstawowe instrumenty finansowe. Umie określić przyszłą wartość pieniądza; określić obecną wartość przyszłych dochodów.
 • Potrafi dokonać wykładni – interpretacji przepisów prawa w oparciu o prawo stanowione i orzecznictwo.
 • Potrafi wykonać operat szacunkowy wyceny nieruchomości stosując właściwe metody i techniki szacowania nieruchomości zgodnie z zasadami wyceny. Potrafi określić wartość nieruchomości w zależności od jej rodzaju i celu wyceny i sporządzić operat szacunkowy nieruchomości. 
 • Potrafi funkcjonować jako doradca w procesach inwestowania na rynku nieruchomości. Potrafi nawiazać współpracę z przedstawicielami innych zawodów w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 • Potrafi rozpoznać defekty budowlane i ich przyczyny; potrafi określić zużycie techniczne, zużycie funkcjonalne i środowiskowe obiektów budowlanych. Potrafi opracować kosztorys robót budowlanych. Potrafi wykorzystać model ekonometryczny do badania zbioru zmiennych: dokonać doboru analitycznej postaci modelu, estymacji parametrów metodą najmniejszych kwadratów, weryfikacji modelu.
 • Potrafi wykorzystać źródła danych o nieruchomościach. Potrafi posługiwać się podstawowym aktem prawnym normującym zagadnienia projektowania oraz budowy (podstawy prawa budowlanego). Potrafi rozpoznać technologie i materiały użyte w istniejących obiektach budowlanych. Potrafi korzystać z planów zagospodarowania przestrzennego, z planów urządzania terenów rolnych oraz planów urządzania lasu.
 • Jest gotów do przestrzegania zasad etyki obowiązujących rzeczoznawcę majątkowego w toku wykonywania działalności zawodowej oraz wykorzystania określonych przepisów prawnych oraz orzecznictwa w celu ochrony swoich praw i kształtowania zasad odpowiedzialności. 
 • Jest gotów do prawidłowej identyfikacji
  i rozstrzygania dylematów związanych
  z gospodarowaniem nieruchomościami. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz zasad udzielania zamówień publicznych przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 • Jest gotów do współdziałania w grupie w zakresie podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów. Posiada umiejętność publicznego przekazywania informacji. Posiada umiejętności dokonywania oceny krytycznej i podejmowania dyskusji merytorycznej.
 • Jest gotów do promowania zasad etycznych w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych; ładu przestrzennego i oszczędnego gospodarowania przestrzenią; ochrony danych niejawnych,   potrafi zidentyfikować dylematy gospodarki przestrzennej. Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 • Jest gotów do  podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych, w tym z wykorzystaniem wiedzy ekonomicznej i prawnej. Zdaje sobie sprawę z konieczności aktualizowania zdobytej wiedzy i potrafi to robić. Rozumie rolę i odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego w kreowaniu rozwoju gospodarczego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych wydane przez Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia na studiach podyplomowych
jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności od
procesu walidacji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

W okresie kilkudziesięciu lat funkcjonowania Studiów Podyplomowych nie było przypadku lub jakichkolwiek wątpliwości co do uznania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 14,69 zł
Koszt osobogodziny brutto 14,69 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie 1)prof. Maria Hełdak, 2)prof. Marian Kachniarz, 3)dr Edward Sawiłow

1)prof. Maria Hełdak, 2)prof. Marian Kachniarz, 3)dr Edward Sawiłow

1) gospodarka przestrzenna, rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości dla celów szczególnych i specjalnych,
2) podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i rynku nieruchomości, podstawy wiedzy z zakresu finansów, bankowości i rachunkowości,
3) podstawy statystyki i ekonometrii,
podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce oraz dokumentacja procesu wyceny,
wycena nieruchomości zurbanizowanych i wycena masowa

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Mariola Kunicka

Mariola Kunicka

email: sekretariat.kgp@upwr.edu.pl

tel: (+48) 713 205 616

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

pliki dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie

Informacje dodatkowe

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty przed rozpoczęciem studiów podyplomowych.  Istnieje możliwość wniesienia opłaty w ratach: za I i II semestr.

Nie honorujemy płatności po ukończeniu studiów, płatności muszą być dokonane we wskazanych terminach w toku studiów.

Program studiów spełnia wymogi minimum programowego zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12.06.2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują – kwalifikację cząstkową  na VI poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Po ukończeniu studiów można podjąć praktykę zawodową z zakresu wyceny nieruchomości, a potem uzyskać uprawnienia zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości.

Ciasteczka>