Usługa - Kurs w zakresie obsługi komputerów diagnostycznych - sterowników KTS, KTS TRUCK oraz wielomarkowego specjalistycznego oprogramowania ESI tronic 2.0 wraz z modułem OHV2 firmy BOSCH do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn budowlanych.

Logo Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

4.7/5 z 1141 ocen

Tytuł Kurs w zakresie obsługi komputerów diagnostycznych - sterowników KTS, KTS TRUCK oraz wielomarkowego specjalistycznego oprogramowania ESI tronic 2.0 wraz z modułem OHV2 firmy BOSCH do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn budowlanych.

Numer usługi 2021/03/22/14017/984874

Dostawca usług Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

10 080,00 zł netto za osobę

10 080,00 zł brutto za osobę

160,00 zł netto za osobogodzinę

160,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach czyli z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałych na terenach wiejskich oraz osób w wieku powyżej 50-ego roku życia.

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 6
Data zakończenia rekrutacji: 10-06-2021
Liczba godzin usługi: 63
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
SAMOCHODY OSOBOWE (18 godz.) 
SAMOCHODY CIĘŻAROWE  (9 godz.) 
MASZYNY BUDOWLANE (9 godz.)

Podstawy budowy i obsługi komputerów diagnostycznych – sterownika KTS, KTS TRUCK oraz instalacji, zastosowania, wykorzystania i obsługi specjalistycznego oprogramowania ESI [tronic] 2.0 w tym modułu OHV2 firmy BOSCH do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych i ciężarowych oraz maszyn budowlanych :

 • podstawowe pojęcia i zasady BHP pracy na komputerze oraz sterowniku KTS, KTS TRUCK,
 • sprzęt komputerowy, sterownik KTS, KTS TRUCK, samochód osobowy i ciężarowy, maszyna budowlana oraz ich wzajemne połączenia,
 • wyposażenie dodatkowe, kable, adaptery KTS, KTS TRUCK,
 • praca w systemie operacyjnym WINDOWS, oprogramowanie i licencje ESI tronic 2.0 w tym moduł OHV2,
 • informacje o warunkach gwarancji,
 • przygotowanie oraz konfiguracja komputera do pracy ze sterownikiem KTS, KTS TRUCK i oprogramowaniem ESI tronic 2.0 wraz z modułem OHV2,
 • właściwości i funkcje sterownika KTS, KTS TRUCK,
 • posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i testerem diagnostycznym,
 • funkcje multimetru i oscyloskopu
 • instalacja oprogramowania ESI tronic 2.0 i modułu OHV2, aktywacja, ważność kodu, aktualizacje,
 • połączenie Bluetooth, wykorzystanie sieci Internet,
 • obsługa oprogramowania ESI tronic 2.0 wraz z modułem OHV2,
 • objaśnienie oznaczeń oraz prezentowanych ikon,
 • poruszanie się po menu,
 • prezentacja dostępnych funkcji oraz wykorzystanie możliwości jakie daje oprogramowanie ESI tronic 2.0 wraz modułem OHV2,
 • ustawienia użytkownika,
 • ustawienia sprzętowe,
 • tryby rozszerzone KTS TRUCK, (PIN 1, PIN 2 – naczepy)
 • informacja o samochodach osobowych i ciężarowych, oraz maszynach budowlanych,
 • diagnoza sterowników – SD,
 • wyszukiwanie błędów,
 • system informacji serwisowej – SIS,
 • konserwacja – K,
 • schematy połączeń – P,
 • ESI online,
 • protokoły,
 • ESI Ticket,
 • informacje na temat komunikatów,
 • dane techniczne i kontrolne samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn budowlanych,
 • diagnostyka hydrokinetycznych oraz hydrostatycznych układów napędowych stosowanych w samochodach osobowych i ciężarowych, oraz maszynach budowlanych
 • diagnostyka hydraulicznych układów roboczych stosowanych w samochodach osobowych i ciężarowych maszynach budowlanych
 • diagnostyka parametrów w poszczególnych elementach tych układów m.in. pomp, rozdzielaczy, zaworów.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE SAMOCHODY OSOBOWE - (9 godz.)

Podłączenie komputera oraz sterownika KTS do samochodu osobowego – ćwiczenia praktyczne polegające na wykorzystaniu możliwości jakie daje wielomarkowe specjalistyczne oprogramowania do diagnostyki komputerowej samochodu osobowego ESI tronic 2.0  firmy BOSCH przy jednoczesnym połączeniu sterownika KTS do samochodów osobowych różnych marek.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE SAMOCHODY CIĘŻAROWE - (9 godz.)

Podłączenie komputera oraz sterownika KTS TRUCK do samochodu ciężarowego – ćwiczenia praktyczne polegające na wykorzystaniu możliwości jakie daje wielomarkowe specjalistyczne oprogramowania do diagnostyki komputerowej samochodu ciężarowego, sprzętu budowlanego ESI tronic 2.0 firmy BOSCH przy jednoczesnym połączeniu sterownika  KTS TRUCK do samochodów ciężarowych różnych marek.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE MASZYNY BUDOWLANE - (9 godz.)

Podłączenie komputera oraz sterownika KTS TRUCK do maszyny budowlanej – ćwiczenia praktyczne polegające na wykorzystaniu możliwości jakie daje wielomarkowe specjalistyczne oprogramowania do diagnostyki komputerowej sprzętu budowlanego ESI tronic 2.0 wraz z modułem OHV2 firmy BOSCH przy jednoczesnym połączeniu sterownika KTS TRUCK do  maszyn budowlanych różnych marek.

Czas trwania jednostki dydaktycznej wynosi 45 minut.

Ze względu na dużą ilość osób prowadzących zajęcia na organizowanych przez naszą firmę szkoleniach, zajęcia na kursach oprócz osób wymienionych w karcie usługi mogą prowadzić inni trenerzy.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie budowy, funkcji i zasad korzystania ze sterowników komputerowych KTS, KTS TRUCK, jak również poznanie możliwości jakie daje specjalistyczne, wielomarkowe oprogramowania ESI tronic 2.0 raz z modułem OHV2 firmy BOSCH do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn budowlanych przy jednoczesnym wykorzystaniu sieci Internet do ich konfiguracji, aktywacji i aktualizacji.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się polegające na:

1. Nabyciu wiedzy w zakresie:

 • podstawowych pojęć i zasad BHP obowiązujących podczas pracy z komputerem oraz sterownikiem KTS, KTS TRUCK,
 • podstaw budowy i obsługi komputera, sterownika KTS, KTS TRUCK, urządzeń pomiarowych i testera diagnostycznego,
 • konfiguracji sterownika KTS, KTS TRUCK oraz oprogramowania ESI tronic 2.0 wraz z modułem OHV2,
 • wykorzystania sieci Internet do połączenia z oprogramowaniem producenta firmy  BOSCH za pośrednictwem sterownika KTS, KTS TRUCK,
 • bezprzewodowego połączenia (Bluetooth) pojazdu ze sterownikiem KTS, KTS TRUCK i oprogramowaniem ESI tronic 2.0 wraz z modułem OHV2,
 • podstawowych funkcji oprogramowania ESI tronic 2.0 wraz z modułem OHV2,
 • parametrów, odczytu oraz kasowania błędów,
 • informacji na temat komunikatów,
 • aktywacji, regulacji, kodowania,
 • generowania protokołów,
 • danych technicznych i kontrolnych samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn budowlanych.

2. Nabyciu umiejętności w zakresie:

 • samodzielnego właściwego połączenia, konfiguracji, aktywacji i aktualizacji sterownika KTS, KTS TRUCK, komputera, oprogramowania ESI tronic 2.0 z modułem OHV2, oraz samochodów osobowych, maszyn budowlanych,
 • samodzielnej, bezpiecznej obsługi sterownika KTS, KTS TRUCK, komputera oraz oprogramowania ESI tronic 2.0 z modułem OHV2 z jednoczesnym wykorzystaniem sieci Internet,
 • obsługi elektronicznych urządzeń pomiarowych i testera diagnostycznego,
 • samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji,
 • korzystania z dostępnej pomocy w poznanych aplikacjach.

3. Rozwinięciu swoich kompetencji personalnych i społecznych w zakresie:

 • posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się,
 • przewidywania skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz przestrzegania zasad etyki.

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 10 080,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 10 080,00 zł
Koszt osobogodziny netto 160,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 160,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Józefa Mackiewicza 1/3, 15-779 Białystok, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • kawa, herbata, woda, ciastka

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Kulaszewski

Grzegorz Kulaszewski

Wykształcenie wyższe techniczne, ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 12 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów ADR, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych. Ponadto instruktor i wykładowca na kursach z diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych oraz sprzętu , wykorzystujący specjalistyczne wielomarkowe oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 oraz tester diagnostyczny KTS, KTS TRUCK firmy BOSCH.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Krasowska

Joanna Krasowska

email: biuro.filip@o2.pl

tel: (+48) 694 695 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie wykształcenia maksymalnie średniego i/lub ukończenie 50-ego roku życia,
 • osoby zamieszkujące na terenie subregionu białostockiego (miasta: Białystok, Sokółka oraz powiaty: białostocki, sokólski),
 • otrzymanie dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

 • minimalna liczba uczestników w grupie wynosi 2 osoby.

Po ukończeniu szkolenia i odbyciu egzaminu wewnętrznego w formie ustalonej przez WYKONAWCĘ uczestnik otrzymuje:

 • zaśw. o ukończeniu kursu wg wzoru, zgodnie załącznikiem nr 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 • zaśw. o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej wraz z informacją na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług zgodnie z wymogami opisanymi w §13, ust. 1 pkt.1 rozporządzenia MRiF z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Każdy uczestnik otrzyma następujące materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • skrypt,
 • długopis,
 • na czas szkolenia uczestnikowi użyczony zostaje podręczny sprzęt komputerowy.
Ciasteczka>