Usługa - Akredytowane szkolenie Professional Scrum Product Owner™ ukierunkowane na pracowników branży IT - forma zdalna

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2822 ocen

Tytuł Akredytowane szkolenie Professional Scrum Product Owner™ ukierunkowane na pracowników branży IT - forma zdalna

Numer usługi 2021/03/18/6982/981064

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

3 750,00 zł netto za osobę

3 750,00 zł brutto za osobę

220,59 zł netto za osobogodzinę

220,59 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest dedykowane dla Product Ownerów, Product Managerów, osób związanych z zarządzaniem produktem, kadry managerskiej z obszarów biznesowych oraz IT, Project Managerów, Program Managerów, Portfolio Managerów, Scrum Masterów oraz tych wszystkich osób, dla których zrozumienie tej roli w warunkach Scruma jest ważne.

W szczególności szkolenie ukierunkowane jest na pracowników branży IT.

Egzamin PSPO I jest zdawany w języku angielskim więc do jego zdania niezbędna jest znajomość języka angielskiego (zalecany poziom co najmniej B1).

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 29-06-2021
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

W czasie dwóch dni warsztatowych uczestnicy będą doświadczać i ćwiczyć rolę na realnych przykładach, dzięki którym będzie im łatwiej zwiększyć zwinność biznesową w ich organizacjach.

Professional Product Owner to rola dużo szersza niż pisanie wymagań oraz zarządzanie Backlogiem Produktu. Bycie Product Ownerem wymaga zrozumienia wszystkich aspektów zarządzania produktem, które przynoszą wartość z realizacji. Warsztat skupia się na tych wszystkich obszarach, które maksymalizują tę wartość.

Zakres tematyczny usługi:

 • Zwinne zarządzanie produktem
 • Tworzenie strategii biznesowej i wizji produktu
 • Wartość biznesowa oraz jak ją mierzyć
 • Ramy Scruma
 • Zarządzanie Backlogiem Produktu
 • Zarządzanie tzw. Releasem, czyli planem wydania

Egzamin PSPO I

 • Wynik zaliczający: 85%
 • Limit czasu: 60 minut
 • Liczba pytań: 80
 • Format: wielokrotny wybór, wielokrotna odpowiedź oraz prawda/fałsz.
 • Poziom trudności: średniozaawansowany
 • Język: tylko angielski
 • Obszary tematyczne PSPO

Zdanie egzaminu oznacza nabycie przez uczestnika kwalifikacji Professional Scrum Product Owner potwierdzone międzynarodowym certyfikatem (uznanym na świecie) wydanym przez Scrum.org.


Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.
 • Usługa jest monitorowana.

Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia wykorzystywane będą mikrofony. 
Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić dłu gość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 16 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw. 

Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń. 
Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej i/lub w wersji elektronicznej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zwinne zarządzanie produktem Tworzenie strategii biznesowej i wizji produktu. Ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
03-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Wartość biznesowa oraz jak ją mierzyć. Ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
03-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ramy Scruma Zarządzanie Backlogiem Produktu. Ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
04-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie tzw. Releasem, czyli planem wydania. Ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
04-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin Professional Scrum Product Owner I
Data realizacji zajęć
31-07-2021
Godzina rozpoczęcia
22:00
Godzina zakończenia
23:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Akredytowane szkolenie Professional Scrum Product Owner™ ukierunkowane na pracowników branży IT - forma zdalna" przygotowuje uczestników do działania w roli Product Ownera zgodnego z podejściem zwinnym organizacji Scrum.org, który rozróżnia i charakteryzuje praktyki, narzędzia, umiejętności i postawy wpływające na skuteczną pracę, oraz uzyskania certyfikatu PROFESSIONAL SCRUM PRODUCT OWNER I

Efekty uczenia się

Osoba, która ukończyła niniejsze szkolenie zdobyła wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne potrzebne do wydajnej pracy w charakterze właściciela produktu (ang. Product Owner'a):

 • rozróżnia i charakteryzuje praktyki, narzędzia, umiejętności i postawy wpływające na skuteczną pracę Scrum Product Ownera,
 • stosuje zasady i wartości Scruma, które pomagają podejmować decyzję Scrum Product Owner'ów, 
 • uzasadnia w jaki sposób rola Servant-Leadera zwiększa skuteczność bycia Scrum Product Owner'em,
 • rozróżnia i stosuje techniki i narzędzia dotyczące współpracy z resztą organizacji w ramach wsparcia Scrum Product Owner'a,
 • prawidłowo ocenia zasoby indywidualny i organizacyjny potrzebny do realizacji zadań,
 • ocenia znaczenie delegowania uprawnień dla procesu,
 • stosuje zasady efektywnej komunikacji w projektach mieszanych,
 • rozróżnia i stosuje różne sposoby i kanały przekazywania informacji,
 • stosuje programy mogące służyć efektywnej komunikacji,
 • stosuje techniki i narzędzia wspierające Zespół Developerski w organizacji,
 • definiuje i stosuje wartości i zasady Scruma w podejmowaniu decyzji,
 • ocenia i kontroluje czas niezbędny do wykonania określonego zadania,
 • ocenia i kontroluje złożoność i stopień trudności zadań,
 • przydziela role w zespołach projektowych,
 • jasno, klarownie i zrozumiale przekazuje informacje,
 • ocenia sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi ją przeanalizować i podsumować a w razie niejasności dopytać,
 • organizuje pracę w wirtualnym zespole,
 • promuje w swojej organizacji wartości Scrum
 • uzasadnia wartość ciągłego uczenia się i rozwoju kompetencji
 • tworzy środowisko sprzyjające pracy Zespołu Deweloperskiego
 • stosuje zachęty pracowników do podejmowania inicjatyw
 • uzasadnia swoją postawę wobec delegowania uprawnień,
 • definiuje i kontroluje odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór,
 • stosuje zasady profesjonalizmu w kontaktach interpersonalnych.

Sposób walidacji kwalifikacji: egzamin certyfikujący PSPO I

Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu PROFESSIONAL SCRUM PRODUCT OWNER I. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje gratis voucher (ważny bezterminowo) umożliwiający podejście do egzaminu na stronie Scrum.org (koszt egzaminu PSPO I zawarty jest w cenie usługi). Każdy uczestnik zapisuje się po szkoleniu indywidualnie na egzamin wybierając jego termin, nie później niż 31.07.2021. Szczegóły egzaminu - data oraz godzina będą dostępne u realizatora szkolenia. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Proces walidacji realizowany jest rozdzielnie od procesu kształcenia. Egzamin i walidacja realizowana jest przez organizację Scrum.org (platforma Scrum.org).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Scrum.org
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Scrum.org
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 750,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 750,00 zł
Koszt osobogodziny netto 220,59 zł
Koszt osobogodziny brutto 220,59 zł
w tym koszt walidacji netto 700,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 700,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 80,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 80,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jakub Drzazga

Jakub Drzazga

Trener Lean Kanban University i Scrum.org oraz konsultant w projektach IT.
Ponad ośmioletnie doświadczenie jako Agile Project Manager i Agile Trainer, głównie w branży IT (2009–2011 Nokia Simens Networks; 2011 – 2014 Nomtek; 2014 – 2015 Objectivity Bespoke Software Specialists; 2014 – Agile Coaching Jakub Drzazga). Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał jako developer.
Absolwent: 1) Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka i zarządzanie, 2) Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Project Management, 3) Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Coaching.
Posiada certyfikaty międzynarodowe: A. Scrum.org: „Professional Scrum Trainer”, „Professional Scrum Master III”, „Professional Scrum Master II”, „Professional Scrum Master I", „Professional Scrum with Kanban”, „Professional Scrum Product Owner I”, B. Lean Kanban University: Accredited Kanban Trainer, Kanban Management Professional, Team Kanban Practitioner. C. Pozostałe: „Sun Certified Java Programmer”, „Sun Certified Java Developer”, „Mediator Rodzinny”.
Staź trenerski: 8 lat. Od wielu lat pomaga organizacjom począwszy od startup’ów na korporacjach kończąc rozwiązywać najróżniejsze problemy z obszarów: zarządzania procesem wytwarzania software’u, zarządzania produktem, ludzkich potrzeb pracowników, budowania strategii całej firmy.
Uprawniony do prowadzenia szkoleń certyfikowanych:
1) Lean Kanban University:
- Team Kanban Practitioner
- Kanban Management Professional I
- Kanban Management Professional II
2)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Egzamin PSPO I jest zdawany w języku angielskim więc do jego zdania niezbędna jest znajomość języka angielskiego (zalecany poziomco najmniej B1).

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Podstawia: art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Szkolenie akredytowyne organizowane przez Scrum.org Professional Training Network (PTN) i prowadzone przez trenera posiadającego status Professional Scrum Trainer (PST).

Usługa połączona z usługą nr: 2021/03/01/6982/960393.

Ciasteczka>