Usługa - Kurs prawa jazdy kat. A od 15.04.2021 / KIERUNEK KARIERA w Szkoła Motocyklowa MOTOELKA Kraków

Logo Krystyna Kuca Szkoła Motocyklowa MOTOELKA

4.8/5 z 74 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. A od 15.04.2021 / KIERUNEK KARIERA w Szkoła Motocyklowa MOTOELKA Kraków

Numer usługi 2021/03/17/48181/979471

Dostawca usług Krystyna Kuca Szkoła Motocyklowa MOTOELKA

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 310,00 zł netto za osobę

2 310,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania motocyklami.

Usługa kierowana również do uczestników Projektu "Kierunek Kariera".

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 14-04-2021
Liczba godzin usługi: 77
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa KM-05.5440.31.2019 o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia z dnia 29.07.2019 wydana na podstawie art. art. 28 ust.1, ust.8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz.U.2011 nr30 poz. 151 z późn. zm.art. 39 g ustawy z dnia 6 września2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2016.1907 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Kursy prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A i B

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawa jazdy kat. A zawiera:

1. przygotowanie do projektu: podpisanie umowy, test kompetencji (4 godziny)

2. 30 godzin zajęć teoretycznych (1 godzina = 45 minut)

3. 4 godziny zajęć z pomocy przedmedycznej (1 godzina = 45 minut)

4. 28 godzin zajęć praktycznych (21 godzin zegarowych)

5. 6 godzin przygotowania do egzaminu wewnętrznego teoretycznego (1 godzina = 45 minut)

5. egzamin wewnętrzny teoretyczny (2 godziny)

6. egzamin wewnętrzny praktyczny (3 godziny)

7. materiały szkoleniowe (podręcznik + testy).

Tematyka zajęć teoretycznych:

1. Pomoc przedmedyczna

2. Przepisy ruchu drogowego

3. Budowa i rodzaje motocykli

4. Obsługo motocykli i ich przygotowanie do jazdy

5. Zasady doboru stroju i akcesoriów, właściwe przygotowanie do jazdy

6. Technika kierowania motocyklem

7. Zasady bezpiecznej jazdy motocyklem

8. Zadania egzaminacyjne

W cenę wlicza się kurs za 154 bony z Kierunku Kariera (1 bon jest o wartości 15 zł).

Warunki uczestnictwa:

Kurs kat. A może rozpocząć osoba, która ma ukończone 23 lata i 9 miesięcy.

Warunkiem rozpoczęcia kursu na prawo jazdy jest  wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe) właściwym dla adresu zameldowania lub zamieszkania.

PKK może być założony w wydziale do miejsca zamieszkania, jeżeli kursant ten adres chce podać jako adres kontaktowy (od 04.03.2019 na dokumencie prawa jazdy nie ma już adresu zameldowania ani zamieszkania).

Wymagane dokumenty do założenia PKK:

 • wniosek

 • dowód tożsamości

 • fotografia

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy innej kategorii).

Istnieje możliwość zrobienia u nas badań lekarskich (koszt 200 zł).

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest udział w teoretycznym egzaminie państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Usługa egzaminacyjna jest rozliczana poza systemem bonowym. Koszt egzaminów to: 30 zł teoretyczny i 180 zł praktyczny.

Uczestnik projektu Kierunek Kariera jest zobowiązany do wypełnienia ankiety i podejścia do egzaminu państwowego w ciągu 30 dni od zakończenia kursu (należy dostarczyć potwierdzenie obecności na egzaminie do 2 dni od egzaminu).

Infrmacje dodatkowe:

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych  w ramach projektu "Kierunek Kariera".

Część praktyczna będzie realizowana po odbyciu zajęć teoretycznych. Terminy jazd zostaną dostosowane do możliwości czasowych uczestników kursu i ustalone indywidualnie.

Podręcznik kursanta kat. A i baza pytań egzaminacyjnych.

Kominiarka.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie organizacyjne: podpisanie umowy, test kompetencji, odbiór materiałów, ustelenie szczegółów jazd
Data realizacji zajęć
15-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
15-04-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
21:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-04-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
21:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Pomoc przedmedyczna
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs prawa jazdy kat. A - celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia pojazdów kategorii B. Uczestnik podczas trwania kursu zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu podejście do egzaminu państwowego teoretycznego oraz praktycznego, a także samodzielną i bezpieczną jazdę w ruchu drogowym.

Efekty uczenia się

Uczestnik:

 • zdobył wiedzę i umiejętności niezbędne do poruszania się pojazdem kat. A w ruchu drogowym w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i uwzględniający innych uczestników ruchu drogowego
 • poznał przepisy ruchu drogowego i potrafi je zastosować w praktyce
 • potrafi przygotować się do jazdy m.in. prawidłowo dobrać odzież i środki ochrony oraz sprawdzić stan techniczny pojazdu
 • poznał budowę pojazdu i zasady jego obsługi (m.in. czynności kontrolno-obsługowe)
 • potrafi wykonać zadania egzaminacyjne: ruszyć motocyklem na wzniesieniu, wykonać "ósemkę", slalom szybki i slalom wolny
 • potrafi udzielić pomocy przedmedycznej
 • został przygotowany do teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego, co zostało potwierdzone egzaminami wewnętrznymi
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

Tak

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Prezydent Miasta lub Starosta Powiatowy
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 310,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 310,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Prądnicka 32, 31-202 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne - sala wykładowa ul. Prądnicka 32 Zajęcia praktyczne - plac manewrowy ul. Prądnicka 32

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Kącik barowy

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bogdan Kuca

Bogdan Kuca

Instruktor/wykładowca nauki jazdy kat. A, A2, A1, AM, B, B1 z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Zdjęcie Konrad Żurek

Konrad Żurek

Instruktor/wykładowca nauki jazdy kat. A, A2, A1, AM, B, B1, C1, C, D1, D, T, BE, CE, DE z 15-letnim doświadczeniem.

Zdjęcie Łukasz Makowski

Łukasz Makowski

Instruktor/wykładowca nauki jazdy kat. A, A2, A1, AM, B, B1 z 15-letnim doświadczeniem.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Pułka

Magdalena Pułka

email: motoelka@onet.pl

tel: (+48) 53 0970 674

Ciasteczka>