Usługa - MS EXCEL dla zaawansowanych - Analiza danych i prezentacja analizy danych (Advanced Excel) - 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. Certyfikowane szkolenie online.

Logo Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

4.5/5 z 817 ocen

Tytuł MS EXCEL dla zaawansowanych - Analiza danych i prezentacja analizy danych (Advanced Excel) - 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. Certyfikowane szkolenie online.

Numer usługi 2021/03/16/8282/977665

Dostawca usług Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 290,00 zł netto za osobę

1 586,70 zł brutto za osobę

107,50 zł netto za osobogodzinę

132,23 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które chcą poznać praktyczne wykorzystanie kluczowychi funkcji oprogramowania MS Excel pod kątem:
-prezentowania analiz danych,
-raportowania,
-automatyzacji procesów,
-wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w pracy zawodowej.

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 05-07-2021
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu.
  Aby uczestniczyć w szkoleniu on-line wymagany jest dostęp do urządzenia dysponującego Microsoft Excel w wersji nie starszej niż 2013. W przypadku posiadania starszych wersji Uczestnik może odczuć dyskomfort w użytkowaniu niektórych funkcji.
 • zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 każdego dnia według harmonogramu:

Dzień I

Godz.09:00-10.30-szkolenie

1. Test początkowy – przygotowanie tablicy danych.

2. Metodologia dokonywania analizy danych i prezentacji analizy danych w oparciu o model danych (AB) dla powtarzalnych cykli raportowania zmiennych okresowo danych źródłowych.

3. Analiza danych źródłowych (przykładowe dane dostępne w najczęściej stosowanych formatach CSV, TXT, XLS, XLSX). Przykład standardowy i powszechny – główna baza danych źródłowych i bazy słownikowe.

4. Zasady doboru możliwie najbardziej adekwatnych metod i narzędzi do przygotowania warstwy (arkuszy) danych – w zależności od danych źródłowych (wybór metod i narzędzi dla formatu CSV – w przypadku stosowania Excel’a w wersjach 2007-2016 lub XLSX – w przypadku Excel’a 2019-).

5. Demonstracja narzędzi dostępnych w ofercie funkcji [Dane].

6. Przykłady dobrych i złych praktyk (organizacja folderu danych, plik analizy danych i jego formalny zapis, skuteczność i konsekwencje stosowanego nazewnictwa, kopiowanie danych pomiędzy skoroszytami i arkuszami, eksport arkuszy do innych skoroszytów, adresowanie do danych zawartych w innych arkuszach danego skoroszytu oraz do arkuszy w innych skoroszytach).

Godz.10:30 -10.40 -przerwa

Godz. 10.40-12.00 -szkolenie

7. Analiza danych w tabelach prostych.

8. Procedura importu danych źródłowych do analizy (z pliku tekstowego – przykład najpowszechniejszego standardu importu danych źródłowych). Wybór typu opisu danych źródłowych – reprezentacja pól bazy danych jako kolumny w arkuszu. Pochodzenie pliku. Nagłówki jako nazwy pól. Typy ograniczników. Dobór optymalnych początkowych formatów danych.

9. Wybór sposobu prezentacji danych bazy danych w arkuszu jako węzłowa determinanta dla kolejnych czynności – tabela prosta lub model danych (tabela, raport tabeli przestawnej, wykres przestawny lub tylko połączenie).

10. Tabela prosta i jej właściwości oraz znaczenie i właściwości połączenia ze źródłem danych w kontekście odświeżania warstwy danych.

11. Narzędzia zarządzania danymi w tabeli prostej. Wybór danych do dalszej analizy w zależności od oczekiwanego raportu końcowego.

12. Zmiany nazw arkuszy i dodawanie nowych arkuszy (zasady dodawania nowych arkuszy) w skoroszycie modelu danych opartego o tabele proste. Tabela prosta głównej bazy danych i tabele proste baz słownikowych.

13. „Oczyszczenie” tabel prostych z pustych pól, pustych rekordów, rekordów z błędnymi informacjami, rekordów ze zbędnymi informacjami – w kontekście celów analizy (zastosowania wybranych narzędzi oferty funkcji [Narzędzia główne] oraz [Dane]-[Filtruj].

Godz.12.00-12.15 -przerwa

Godz.12:15-13.30 -szkolenie

14. Przykłady algorytmizowania i formatowania powiązań pomiędzy prostymi tabelami danych na rzecz wygenerowania danych (kolejnych pól danych w tabeli prostej bazy głównej danych) na potrzeby dalszych czynności analizy.

15. Zastosowania wybranych funkcji: JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI.ND, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS, ADRES, ADRES.POŚR, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST,…

16. Metodologie korzystania z formuł prostych.

17. Metodologie budowania formuł złożonych.

18. Wykorzystanie modelu budowania formuł opartego o zastosowania [Menedżera nazw].

19. Zastosowania pseudofunkcji.

20. Zarządzanie skoroszytem po przygotowaniu warstwy analizy.

Godz.13.30-13.40 -przerwa

Godz.13.40-15.00 -szkolenie

21. Przygotowanie warstwy raportu w oparciu o zastosowania [Tabeli przestawnej].

22. Zarządzanie raportem tabeli przestawnej. Kolumny, wiersze, wartości, filtry. Formatowanie kolumn. Dodawanie nowych zalgorytmizowanych kolumn tabeli przestawnej. Formatowanie tabeli przestawnej. Własności tabeli przestawnej.

Dzień II

Godz.09:00-10.30-szkolenie

23. Wstęp do budowania pulpitów menedżerskich (wykresy przestawne).

24. Ocena powtarzalności przygotowanego modelu danych jako modelu analizy danych i prezentacji analizy danych. Narzędzia powtarzalności.

25. Wstęp do VBA.

26. Analiza danych poprzez zastosowania narzędzi typu Query, połączenia, zapytania i kwerendy, Tabele[], SQL.

27. Zasady wyboru źródła danych. Możliwość skorzystania z kreatora kwerendy.

28. Zasady wyboru i dodawania do kwerendy arkuszy i tabel.

29. Relacja do [Menedżera nazw].

30. Zarządzanie pulpitem Query.

Godz.10:30 -10.40 -przerwa

Godz. 10.40-12.00 -szkolenie

31. Graficzne budowanie kwerendy. Definicje sprzężeń.

32. Kryteria – pola, operatory, wartości.

33. Definicja tabeli danych do zwrócenia.

34. Zarządzanie polem SQL.

35. Wybór sposobu prezentacji danych bazy danych w arkuszu jako węzłowa determinanta dla kolejnych czynności – tabela prosta lub model danych (tabela, raport tabeli przestawnej, wykres przestawny lub tylko połączenie).

Godz.12.00-12.15 -przerwa

Godz.12:15-13.30 -szkolenie

36. Tabela[] i jej właściwości oraz znaczenie i właściwości połączenia ze źródłem danych w kontekście odświeżania warstwy danych.

37. Narzędzia zarządzania danymi w modelu tabelarycznym Tabeli[]. Narzędzia tabel. Projektowanie tabeli. Wybór danych do dalszej analizy w zależności od oczekiwanego raportu końcowego.

38. Zmiany nazw arkuszy i dodawanie nowych arkuszy (zasady dodawania nowych arkuszy) w skoroszycie modelu danych opartego o model tabelaryczny.

39. Przykłady zaawansowanego algorytmizowania i formatowania powiązań pomiędzy Tabelami[] oraz polami w Tabeli[] głównej na rzecz wygenerowania danych (kolejnych pól danych w tabeli prostej bazy głównej danych) na potrzeby dalszych czynności analizy.

40. Zastosowania wybranych funkcji tabelarycznych: JEŻELI[], JEŻELI.BŁĄD[], JEŻELI.ND[], WYSZUKAJ[], WYSZUKAJ.PIONOWO[], PODAJ.POZYCJĘ[], INDEKS[], ADRES[], ADRES.POŚR[], SUMA.JEŻELI[], SUMA.WARUNKÓW[], ZŁĄCZ.TEKSTY[], TEKST[],…

41. Metodologie korzystania z formuł prostych.

42. Metodologie budowania formuł złożonych.

43. Wykorzystanie modelu budowania formuł opartego o zastosowania [AutoMenedżera nazw].

44. Zarządzanie skoroszytem po przygotowaniu warstwy analizy.

45. Przygotowanie warstwy raportu w oparciu o zastosowania [Tabeli przestawnej].

46. Zarządzanie raportem tabeli przestawnej. Kolumny, wiersze, wartości, filtry. Formatowanie kolumn. Dodawanie nowych zalgorytmizowanych kolumn tabeli przestawnej. Formatowanie tabeli przestawnej. Własności tabeli przestawnej.

Godz.13.30-13.40 -przerwa

Godz.13.40-15.00 -szkolenie

47. Wstęp do budowania pulpitów menedżerskich (wykresy przestawne).

48. Ocena powtarzalności przygotowanego modelu danych jako modelu analizy danych i prezentacji analizy danych. Narzędzia powtarzalności.

49. Przedefiniowanie właściwości kwerendy bazy danych. Parametry połączenia.

50. Tekst polecenia SQL w pliku połączenia. Wykorzystanie pliku połączenia.

51. Wstęp do SQL – redefiniowanie tekstu polecenia SQL.

52. Poszerzenie umiejętności zastosowań VBA.

53. Podstawy zarządzania systemem zapytań Power Query; funkcje języka Power Query M.

Microsoft, Microsoft Excel są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corportion.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1.Test początkowy 2.Metodologia3.Analiza danych 4.Zasady doboru metod i narzędzi 5.Demonstracja narzędzi 6.Przykłady dobrych i złych praktyk
Data realizacji zajęć
12-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
12-07-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:40
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
7. Analiza danych 8. Procedura importu danych 9. Wybór sposobu prezentacji danych10. Tabela prosta 11.Narzędzia zarządzania danymi 12.Zmiany nazw arkuszy 13.„Oczyszczenie” tabel prostych
Data realizacji zajęć
12-07-2021
Godzina rozpoczęcia
10:40
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
12-07-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
14.Przykłady algorytmizowania i formatowania 15.Zastosowania wybranych funkcji 16,17. Metodologie formuł prostych i złożonych. 18. Wykorzystanie modelu formuł 19. Zastosowania pseudofunkcji.
Data realizacji zajęć
12-07-2021
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:10
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
12-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
13:40
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
21.Przygotowanie warstwy raportu w oparciu o zastosowania 22. Zarządzanie raportem tabeli przestawnej.
Data realizacji zajęć
12-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:40
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
23.Wstęp do pulpitów menedżerskich 24.Ocena powtarzalności 25. Wstęp do VBA. 26. Analiza danych 27. Zasady wyboru źródła 28. Zasady wyboru kwerendy 29. Relacja do 30. Zarządzanie pulpitem Query.
Data realizacji zajęć
13-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
13-07-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:40
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
31.Graficzne budowanie kwerendy. 32.Kryteria 33.Definicja tabeli danych do zwrócenia. 34. Zarządzanie polem SQL. 35. Wybór sposobu prezentacji
Data realizacji zajęć
13-07-2021
Godzina rozpoczęcia
10:40
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
13-07-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
36.Tabela i jej wł. 37.Narzędzia 38.Zmiany nazw 39.Przykłady algorytmizowania 40.Zastosowania funkcji tab. 41,42. Metodologie korzystania z formuł 43. 44. 45. 46.
Data realizacji zajęć
13-07-2021
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:10
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
13-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
13:40
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
47. pulpity menedżerskie 48. Ocena 49.Przedefiniowanie właściwości kwerendy 50. Tekst polecenia SQL 51. Wstęp do SQL 52. Poszerzenie umiejętności zastosowań VBA. 53. Power Query
Data realizacji zajęć
13-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:40
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:20

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa ma na celu nabycie kompetencji w zakresie obsługi oprogramowania MS Excel w zakresie tworzenia i zarządzania analizą i prezentacją oraz funcji używanych przez większość organizacji w odniesieniu do danych i sposobów prezentacji kluczowych zagadnień, pozwalających podejmować właściwe decyzje. W szkoleniu duży nacisk kładziemy na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.

Efekty uczenia się

Wiedza:

-Definiuje wiedzę z zakresu wykorzystania użytecznych formuł wspomagających automatyzację własnej pracy szczególnie w zakresie analizy danych.  

Umiejętności:

-Omawia zasad analizy danych biznesowych za pomocą wybranych funkcji, tabel przestawnych, sum pośrednich oraz wykresów. 
-Planuje zakres wykorzystania dodatków analitycznych pozwalających ze zbioru danych wyłuskać najważniejsze informacje wspomagające decyzje biznesowe. 
-Określa użycie nawigacji w programie poprzez własne dopasowanie widoków wstążki menu, poznanie skrótów klawiszowych, uproszczenie wielu ręcznie dotychczas wykonywanych operacji.

Kompetencje społeczne: 

- Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik ocenia jak odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem

- Uczestnik identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego kształcenia, 
- Uczestnik określa znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli i audytu. Wizerunek uczestników będzie rejestrowany. Uczestnik zobowiązany jest to posiadania i używania sprawnej kamerki internetowej.
 • Walidacja usługi odbędzie się poprzez arkusz ankiety ewaluacyjnej, przesłany uczestnikowi po zrealizowaniu szkolenia. 
 • Warunkiem uzyskania zaświadczenia/certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 290,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 586,70 zł
Koszt osobogodziny netto 107,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 132,23 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krzysztof Sługocki

Krzysztof Sługocki

Zawodowy trener, konsultant i wykładowca. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Jednym z Jego głównych zakresów działalności szkoleniowej jest prawo ochrony danych osobowych. W dziedzinie zagadnień stosowania prawa specjalizuje się także w zakresie prawa nowych technologii (informatyzacja, podpis elektroniczny, dostęp do informacji publicznej) oraz w zakresie prawa oświatowego (w szczególności analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, system informacji oświatowej).
Obecne umiejętności związane z prowadzeniem szkoleń – praktyczna znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi – pozwoliły ostatnio także na intensywne i profesjonalne uprawianie działalności szkoleniowej w szczególności w zakresie zaawansowanych zastosowań arkusza kalkulacyjnego (ukończył w tym celu ostatnio dodatkowo unikatowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu poświęcone tematyce zastosowań arkusza kalkulacyjnego Excel/VBA/SQL w controllingu na poziomie zaawansowanym).

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Angelika Poznańska

Angelika Poznańska

email: a.poznanska@szkolenia-semper.pl

tel: (+48) 570 590 060

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • 968-stronicowy podręcznik online.
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Warunki uczestnictwa

Inwestycja:

1290.00zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
 

Informacje dodatkowe

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

 1. Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - Platforma Zoom (https://zoom-video.pl/)
 2. Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu
 3. Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek
 4. Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.
 5. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line -  do momentu zakończenia szkolenia 
 6. Potrzebna jest zainstalowana najbardziej aktualna oficjalna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Łącze internetowe o minimalnej przepustowości do zapewnienia transmisji dźwięku 512Kb/s, zalecane  min. 2 Mb/s oraz min. 1 Mb/s do zapewnienia transmisji łącznie dźwięku i wizji, zalecane min. 2,5 Mb/s.
Ciasteczka>