Usługa - Akredytowane szkolenie Agile BA (Business Analyst) Foundation wraz z egzaminem - forma zdalna

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2770 ocen

Tytuł Akredytowane szkolenie Agile BA (Business Analyst) Foundation wraz z egzaminem - forma zdalna

Numer usługi 2021/03/12/6982/974197

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Miejsce usługi Namysłów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

218,75 zł netto za osobogodzinę

218,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:
 • analitycy biznesowi,
 • kierownicy projektów,
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem zagadnień związanych z analizą biznesową,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgileBA®.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 29-06-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Wprowadzenie

2. Punkt widzenia biznesu

3. Techniki analizy wewnętrznej i zewnętrznej

4. Podejście zwinne, Filozofia, Pryncypia, Proces, Produkty

5. Role i zespoły

6. Uzasadnienie Biznesowe w podejściu zwinnym

7. Interesariusze i postacie

8. Wymagania i historyjki użytkownika

9. Cykl życia wymagań i nadawanie priorytetów

10. Warsztaty Facylitowane

11. Modelowanie

12. Rozwój Iteracyjny i testowanie / Stosowanie Timeboxów i szacowanie

13. Inżynieria wymagań, przechodzenie do AgileBA

14. Podsumowanie szkolenia i zamknięcie

15. Przygotowanie do egzaminu

16. Egzamin AgileBA Foundation


Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.

Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia jest możliwość korzystania z mikrofonu i kamery.

Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 16 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw.


Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń i odpowiedzi do testów.

Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Punkt widzenia biznesu Techniki analizy wewnętrznej i zewnętrznej Podejście zwinne, Filozofia, Pryncypia, Proces, Produkty Role i zespoły. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
03-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Uzasadnienie Biznesowe w podejściu zwinnym Interesariusze i postacie Wymagania i historyjki użytkownika. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
03-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Cykl życia wymagań i nadawanie priorytetów Warsztaty Facylitowane. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
04-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Modelowanie Rozwój Iteracyjny i testowanie / Stosowanie Timeboxów i szacowanie Inżynieria wymagań, przechodzenie do AgileBA Przygotow. do egzaminu. Zajęcia zdalne: ćwicz., chat i współdziele. ekranu
Data realizacji zajęć
04-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin AgileBA Foundation. Forma zdalna
Data realizacji zajęć
04-07-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji (udziału w oficjalnym egzaminie AgileBA Foundation) przez uczestników z zakresu analizy biznesowej w organizacjach, które przyjęły zwinne podejście do realizacji projektów. Szkolenie przygotowuje do zarządzania procesami analizy biznesowej w organizacji zwinnej.

Efekty uczenia się

Osoba, która ukończyła szkolenie nabyła kopetencje z zakresu analizy biznesowej w organizacji zwinnej: 

 • charakteryzuje i uzasadnia codzienną pracę analityka biznesowego zgodnie z AgileBA®,
 • ocenia i dostosowuje stosowanie AgileBA w zróżnicowanych projektach,
 • stosuje narzędzia wykorzystywane w codziennej pracy analityka biznesowego,
 • stosuje kompleksowy zestaw technik i praktyk związanych z efektywną analizą biznesową oraz zwinnego stylu pracy opartego na współpracy,
 • Wspiera i odgrywa ważną rolę w organizacji, która przechodzi transformację z tradycyjnego na zwinny styl pracy.

Uczestnik, otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje/nabytą wiedzę.

Nabycie kompetencji: na podstawie pre i post testów.


Sposób walidacji kwalifikacji: egzamin certyfikujący AgileBA Foundation. 

Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu AgileBA Foundation. Drugiego dnia szkolenia, po szkoleniu uczestnik zdaje egzamin na stronie APMG International (koszt zawarty jest w cenie usługi). 

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Proces walidacji realizowany jest rozdzielnie od procesu kształcenia. Egzamin i walidacja realizowana jest przez organizację APMG International.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację APMG International
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego APMG International
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 218,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 218,75 zł
w tym koszt walidacji netto 650,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 650,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 1,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 1,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Reja 2, 46-100 Namysłów, woj. opolskie

Szkolenie zdalne

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Trendel

Marcin Trendel

Szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka PRINCE2®, AgilePM® oraz PRINCE2 Agile®. Tajniki tej ostatniej zgłębiał w Londynie podczas szkoleń u Keith`a Richards`a - wiodącego autora.
Jego doświadczenia zawodowe obejmują kilkunastoletnią praktykę w działach projektów, rozwoju, sprzedaży oraz w pracy dydaktycznej jako wykładowca. Posiada bogate doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związanych z zarządzaniem nawet kilkudziesięcioosobowymi zespołami projektowymi oraz prowadzeniu kilku projektów jednocześnie. Zarządzał wieloma projektami z zakresu HR, finansów, IT, nieruchomości i ruchomości windykacyjnych. Świadczył swoje usługi dla urzędów miast oraz firm takich jak: Google, Hewlett Packard, Budimex, Eurobank, UBS, Bank BPH, Warta, PGE. Na swoim koncie ma zrealizowany z sukcesem jeden z większych w Polsce projektów UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego doświadczenia zawodowe obejmują również wieloletnią pracę dydaktyczną w roli wykładowcy.
Trener, wykładowca i manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach. Z wykształcenia ekonomista ze specjalizacją w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Studia ukończył na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2007 r.).
Od ponad 10 lat projektuje oraz prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru zarządzania projektami, zarządzania strategicznego czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Ciasteczka>