Usługa - Akredytowane szkolenie Professional Scrum Product Owner I (PSPO I) ukierunkowane na pracowników branży IT - forma zdalna

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2778 ocen

Tytuł Akredytowane szkolenie Professional Scrum Product Owner I (PSPO I) ukierunkowane na pracowników branży IT - forma zdalna

Numer usługi 2021/03/12/6982/974078

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Miejsce usługi Namysłów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

205,88 zł netto za osobogodzinę

205,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:
 • Product Owner
 • Product Manager
 • Analityk Biznesowy
 • Analityk Systemowy
 • Agile Coach
 • Project Manager pracujący z zespołami zwinnymi
 • Klienci pracujący w sposób zwinny (Agile)
 • Dostawcy pracujący w sposób zwinny (Agile)
 • Osoby zainteresowane zwinnym rozwojem produktu

Szkolenie ukierunkowane jest na pracowników branży IT.

Egzamin Professional Scrum Product Owner I jest zdawany w języku angielskim więc do jego zdania niezbędna jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 13-04-2021
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Wprowadzenie 
  • Podejście tradycyjne i zwinne
  • Filozofia Agile
 • Podstawy Scrum w sektorze IT:
  • Filary Scrum
  • Wartości Scrum
  • Role w Scrum: Scrum Master, Product Owner, Development Team
  • Zdarzenia w Scrum: Backlog Refinement, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Daily Scrum
  • Artefakty w Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment
 • Rola i kompetencje Product Owner
 • Product Owner „toolbox” dla IT:
  • Wizja produktu/ projektu
  • Product Backlog - techniki i narzędzia pracy
  • Definiowanie ról - persony
  • Definiowanie wymagań – user story
  • Techniki priorytetyzacji wymagań
  • Definiowanie jakości – kryteria akceptacji i Definitione of done
 • Przygotowanie do egzaminu – testy próbne
 • Egzamin PSPO I

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.
 • Usługa jest monitorowana.

Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia wykorzystywane będą mikrofony.

Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru szkolenia 16 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw. W trakcie przerw, informacja o przerwie jest wyświetlana na ekranie.


Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń i odpowiedzi do testów.

Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie. Podejście tradycyjne i zwinne Filozofia Agile; Podstawy Scrum w sektorze IT (filary, wartości, role w Scrum). Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy Scrum w sektorze IT (Zdarzenia, Artefakty); Rola i kompetencje Product Ownera Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, pracy w grupach, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Product Owner toolbox IT (Wizja produktu/projektu, Product Backlog - techniki, narzędzia pracy, Definiowanie ról persony). Zajęcia - forma zdalna: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdziel. ekranu
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Product Owner toolbox IT (techniki priorytetyzacji, definiowanie wymagań i jakości); Przygotowanie do egz. - testy próbne. Zajęcia - forma zdalna: ćwicz., praca w grupach, chat i współdziel. ekranu
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin PSPO I
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
22:00
Godzina zakończenia
23:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Akredytowane szkolenie Professional Scrum Product Owner z egzaminem PSPO I - forma zdalna" przygotowuje uczestników do działania w roli Product Ownera, który rozróżnia i charakteryzuje praktyki, narzędzia, umiejętności i postawy wpływające na skuteczną pracę oraz do uzyskania certyfikatu PSPO I

Efekty uczenia się

Osoba, która ukończyła niniejsze szkolenie zdobyła kompetencje potrzebne do wydajnej pracy w charakterze właściciela produktu (ang. Product Owner'a):

Wiedzę:

• Uczestnik posługuje się podstawami teoretycznymi, na których opiera się framework scrum

• Uczestnik rozróżnia i charakteryzuje praktyki, narzędzia, umiejętności i postawy wpływające na skuteczną pracę Scrum Product Ownera

• Uczestnik uzasadnia w jaki sposób rola Servant-Leadera zwiększa skuteczność bycia Scrum Product Owner'em,

• Uczestnik identyfikuje różnorodność zasobów indywidualnych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji zadań

• Uczestnik stosuje zasady i wartości Scruma, które pomagają podejmować decyzję Scrum Product Owner'ów,

• Uczestnik rozróżnia i stosuje techniki i narzędzia dotyczące współpracy z resztą organizacji w ramach wsparcia Scrum Product Owner'a,

• Uczestnik tworzy programy mogące służyć efektywnej komunikacji

Umiejętności:

• Uczestnik stosuje techniki i narzędzia wspierające Zespół Developerski w organizacji

• Uczestnik definiuje i stosuje wartości i zasady Scruma w podejmowaniu decyzji,

• Uczestnik prawidłowo ocenia czas niezbędny do wykonania określonego zadania

• Uczestnik prawidłowo ocenia złożoność i stopień trudności zadań

• Uczestnik przekazuje informacje w sposób jasny, klarowny i zrozumiały

• Uczestnik analizuje, podsumowuje, parafrazuje sens wypowiedzi rozmówcy, w razie niejasności dopytuje

• Uczestnik organizuje pracę w wirtualnym zespole

Kompetencje społeczne:

• Uczestnik efektywnie zarządza zespołem projektowym w organizacjach działających w oparciu o framework scrum

• Uczestnik zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw

• Uczestnik jest świadomy swojej postawy wobec delegowania uprawnień

• Uczestnik świadomie odpowiada za przekazywane informacje i ich odbiór

• Uczestnik w kontaktach interpersonalnych kieruje się profesjonalizmem
• Uczestnik tworzy środowisko sprzyjające pracy Zespołu Deweloperskiego


Uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje/nabytą wiedzę.

Nabycie kompetencji: walidacja na podstawie pre i post testów.


Sposób walidacji kwalifikacji: egzamin certyfikujący PSPO I.

Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu Professional Scrum Product Owner I. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje voucher umożliwiający podejście do egzaminu na stronie Scrum.org (koszt egzaminu PSPO I zawarty jest w cenie usługi). Każdy uczestnik zapisuje się po szkoleniu indywidualnie na egzamin wybierając jego termin, do 16.05.2021.

Szczegóły egzaminu - data oraz godzina będą dostępne u realizatora szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat PSPO jest rozpoznawalnym na świecie certyfikatem wydawanym przez Scrum.org.

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces walidacji realizowany jest rozdzielnie od procesu kształcenia. Egzamin i walidacja realizowana jest przez organizację Scrum.org (platforma Scrum.org).

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Scrum.org
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Scrum.org
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 205,88 zł
Koszt osobogodziny brutto 205,88 zł
w tym koszt walidacji netto 1 000,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 1 000,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 1,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 1,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Reja 2, 46-100 Namysłów, woj. opolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jakub Drzazga

Jakub Drzazga

Trener Kanban University i Scrum.org oraz konsultant w projektach IT. Ponad ośmioletnie doświadczenie jako Agile Project Manager i Agile Trainer, głównie w branży IT (2009–2011 Nokia Simens Networks; 2011 – 2014 Nomtek; 2014 – 2015 Objectivity Bespoke Software Specialists; 2014 – Agile Coaching Jakub Drzazga). Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał jako developer. Absolwent: 1) Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka i zarządzanie, 2) Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Project Management, 3) Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Coaching. Posiada certyfikaty międzynarodowe: A. Scrum.org: „Professional Scrum Trainer”, „PSM III”, „PSM II”, „PSM I", „PSK I”, „PSPO I”, "PSPO II", "PSPO III", "PAL I", "PSU I", "SPS", "PSD I". B. Lean Kanban University: Accredited Kanban Trainer, Kanban Management Professional, Team Kanban Practitioner. C. Pozostałe: „Sun Certified Java Programmer”, „Sun Certified Java Developer”, „Mediator Rodzinny”. Staź trenerski: 8 lat. Od wielu lat pomaga organizacjom począwszy od startup’ów na korporacjach kończąc rozwiązywać najróżniejsze problemy z obszarów: zarządzania procesem wytwarzania software’u, zarządzania produktem, ludzkich potrzeb pracowników, budowania strategii całej firmy. Uprawniony do prowadzenia szkoleń certyfikowanych Kanban University oraz Scrum.org.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Ciasteczka>