Usługa - MS Excel - poziom zaawansowany- kurs z egzaminem ECDL

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1417 ocen

Tytuł MS Excel - poziom zaawansowany- kurs z egzaminem ECDL

Numer usługi 2021/03/09/10401/969260

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Hajnówka

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 450,00 zł netto za osobę

3 450,00 zł brutto za osobę

115,00 zł netto za osobogodzinę

115,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie Excel na poziomie zaawansowanym zostało stworzone z myślą o osobach pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym, wykorzystujących zaawansowane narzędzia oraz operujących na dużych zestawieniach danych. Szkolenie Excel uczy praktycznego stosowania narzędzi, znacznie przyspieszających i ułatwiających pracę. Pokazuje, jak automatyzować pracę, stosując funkcje programu oraz użytkownika. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 28-03-2021
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Formatowanie

Formatowanie warunkowe ( Wyróżnianie kolorem, Paski danych, Wyróżnianie duplikatów/unikatów)

Korzystanie z szablonów – tworzenie oraz modyfikacja

Różne metody kopiowania formatowania

 1. Nadzór nad poprawnością

Sposoby unikania błędów

Poprawność danych (Sprawdzanie poprawności, Rozwijane listy, Komunikat o błędzie)

Okno czujki

Inspekcja formuł

Ochrona arkusza

Ochrona skoroszytu

Wstawianie i modyfikacja komentarzy

 1. Formuły i funkcje

Rodzaje odwołań

Formuły w tabelach

Działania na macierzach

Nazwa obszaru, jako alternatywa odwołania bezwzględnego

Funkcje:

  • Daty i czasu (m.in. DZIŚ, TERAZ, DZIEŃ.TYG, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK)
  • Matematyczne (m.in. ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DÓŁ, RZYMSKIE, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW)
  • Logiczne (m.in. JEŻELI, LUB, ORAZ)
  • Wyszukiwania i adresu (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO)
  • Tekstowe (m.in. ZŁĄCZ.TEKSTY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY)
  • Statystyczne (m.in. LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, MAX.K, MIN.K, WYST.NAJCZĘŚCIEJ)
 1. Narzędzia bazy danych

Baza danych w programie EXCEL

Sortowanie według kolejności listy niestandardowej, według kolorów

Usuwanie duplikatów

Tekst jako kolumny (Tekst o stałej szerokości/rozdzielany, Naprawa niepoprawnie wpisanych dat)

Filtr zaawansowany

Tabele przestawne

  • Przygotowanie danych do tabel przestawnych
  • Tworzenie tabeli przestawnej w oparciu o tabelę
  • Podstawowe funkcje podsumowujące (SUMA, LICZBA, ŚREDNIA, MIN, MAX)
  • Odświeżanie tabel przestawnych
  • Wykresy przestawne
 1. Wykresy

Praca na seriach danych

Wykresy trójwymiarowe

Automatyczna aktualizacja wykresu

Wykresy o dwóch osiach

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1. Formatowanie warunkowe ( Wyróżnianie kolorem, Paski danych, Wyróżnianie duplikatów/unikatów)
Data realizacji zajęć
29-03-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
2. Korzystanie z szablonów – tworzenie oraz modyfikacja
Data realizacji zajęć
29-03-2021
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
3. Różne metody kopiowania formatowania
Data realizacji zajęć
29-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
4. Sposoby unikania błędów
Data realizacji zajęć
13-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
5. Poprawność danych (Sprawdzanie poprawności, Rozwijane listy, Komunikat o błędzie)
Data realizacji zajęć
13-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
6. Okno czujki
Data realizacji zajęć
13-04-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
7. Inspekcja formuł
Data realizacji zajęć
22-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
8. Ochrona arkusza
Data realizacji zajęć
22-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
9. Ochrona skoroszytu
Data realizacji zajęć
22-04-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
10. Wstawianie i modyfikacja komentarzy
Data realizacji zajęć
29-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
11. Rodzaje odwołań
Data realizacji zajęć
29-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
12. Formuły w tabelach
Data realizacji zajęć
29-04-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
13. Działania na macierzach
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
14. Nazwa obszaru, jako alternatywa odwołania bezwzględnego
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
15. Funkcje: Daty i czasu , Matematyczne, Logiczne, Wyszukiwania i adresu, Tekstowe, Statystyczne
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
16. Baza danych w programie EXCEL
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
17. Sortowanie według kolejności listy niestandardowej, według kolorów
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
18. Usuwanie duplikatów
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
19. Tekst jako kolumny (Tekst o stałej szerokości/rozdzielany, Naprawa niepoprawnie wpisanych dat)
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
20. Filtr zaawansowany
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
21. Tabele przestawne
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
23. Wykresy trójwymiarowe
Data realizacji zajęć
20-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
23. Wykresy trójwymiarowe
Data realizacji zajęć
20-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
24. Automatyczna aktualizacja wykresu
Data realizacji zajęć
20-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
21. Tabele przestawne
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
22. Praca na seriach danych
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
22. Praca na seriach danych
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
24. Automatyczna aktualizacja wykresu
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
25. Wykresy o dwóch osiach
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
25. Wykresy o dwóch osiach
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem tego szkolenia jest, aby uczestnik ugruntował oraz poszerzył swoją dotychczasową wiedzę o: formatowanie warunkowe, nadzorowanie poprawności, edycję baz danych w programie MS Excel, stosowanie formuł w tabelach, stosowanie obszarów nazwanych, tworzenie i wykorzystywanie tabel przestawnych, pracę z wykresami trójwymiarowymi, pracę na seriach danych.

Efekty uczenia się

Zwiększenie świadomości wykorzystania narzędzia MS Excel w codziennej pracy, automatyzacja czynności wpływająca na zmniejszenie czasu wykonywania typowych zadań.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat ECDL

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Polskie Towarzystwo Informatyczne
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 450,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 450,00 zł
Koszt osobogodziny netto 115,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 115,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Armii Krajowej 52, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Kornel Godończuk

Kornel Godończuk

Uniwersytet w Białymstoku - informatyka (magisterskie, licencjat); Centrum Edukacji Ustawicznej UwB (przygotowanie pedagogiczne); Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - Geografia, Fizyka z astronomią (studia podyplomowe), Szkolenie z zakresu stosowania technologii TIK na zajęciach edukacyjnych, Szkolenie programowania bazodanowego PL/SQL, Praca w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce - nauczyciel informatyki, wychowawca klasy (2018-2020), praca w Szkole Podstawowej nr 3 w Hajnówce - nauczyciel informatyki (2019-2020), praca w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce - nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych informatycznych (2020 - obecnie)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Wasiluk

Anna Wasiluk

email: a.wasiluk@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 856 822 485

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu na poziomie zaawansowanym jest posiadanie wiedzy z zakresu poziomu podstawowego.

Informacje dodatkowe

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz.1632). oraz suplement z wykazem godzinowym zagadnień kursu.

Po przystąpieniu i zdaniu egzaminu ECDL uczestnik otrzymuje  Certyfikat ECDL BASE, który jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych

Zeszyt, długopis, podręcznik, materiały szkoleniowe.

Ciasteczka>