Usługa - SENT SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW w 2021 roku. Regulacje i obowiązki przedsiębiorców, praktyka stosowania. Przewóz drogowy i kolejowy. LPG, olej opałowy i inne towary wrażliwe. FORMA ZDALNA

Logo ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING" SP. Z O.O.

4.2/5 z 99 ocen

Tytuł SENT SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW w 2021 roku. Regulacje i obowiązki przedsiębiorców, praktyka stosowania. Przewóz drogowy i kolejowy. LPG, olej opałowy i inne towary wrażliwe. FORMA ZDALNA

Numer usługi 2021/03/04/8675/964095

Dostawca usług ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING" SP. Z O.O.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

570,00 zł netto za osobę

701,10 zł brutto za osobę

95,00 zł netto za osobogodzinę

116,85 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie,  dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, osób zajmujących się organizacją przewozów, kierowców realizujących przewozy oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia, w których zadania wpisuje się obsługa i wykorzystanie sustemu SENT.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 10-06-2021
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053


CELE SZKOLENIA:

 • Wskazanie do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące.
 • Zapoznanie uczestników z system monitorowania przewozów drogowych.
 • Przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach.
 • Omówienie rozwiązań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu materiałów podlegających monitorowaniu.
 • „Świadomy” udział w postępowaniach.
 • Możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych.
 • Okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE. 

 • Nowe regulacje prawne w 2021 roku.

2. DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE, W TYM:

 • numer referencyjny, podmiot wysyłający, podmiot odbierający.

3. TOWARY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU: W RUCHU KRAJOWYM, DWUSTRONNYM, TRANZYCIE: 

 • towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN,  
 • produkty  z kodów CN 2710 i CN 3403,
 • oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517,
 • towary z pozycji CN 2905 i 3824, 

4. ZASADY SYSTEMU MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI.

 • Wydłużenie do 31 sierpnia 2020 okresu przejściowego w obrocie olejami opałowymi.
 • Różnice między monitorowaniem oleju opałowego  a SENT dla innych paliw,
 • rejestracja i aktualizacja AKC-RU..

5. MONITOROWANIE  PRZEWOZU GAZU LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu).

 • zwolnienia, 
 • dodatkowe obowiązki odbiorcy,
 • dodatkowe dane wymagane w SENT  LPG od 01.02.2020 r.,

6. ZWOLNIENIA Z SYSTEMU SENT:

 • zwolnienia ze względu na ilość w opakowaniu jednostkowym, 
 • zwolnienia ze względu na przesyłkę itp.

7. ZASADY WYWOZU NIEKTÓRYCH LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH – ZMIANY ZWIĄZANE Z COVID-19.

 • Regulacje krajowe – obowiązek powiadomienia wojewody.
 • Obostrzenia na poziomie unijnym.

8. WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARÓW.

9. MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ. .

10. KONTROLA PRZEWOZU TOWARÓW:

 • organy uprawnione do przeprowadzania kontroli,
 • podmioty objęte kontrolą,
 • zakres kontroli,
 • wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli,
 • systemowy komunikat o kontroli.

11. SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE: 

 • zasady określania wysokości kary pieniężnej,
 • rodzaje kar,
 • sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru,
 • niższa kara lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków.
 • konsekwencje wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA SZKOLENIA:

12. KORZYSTANIE Z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych I Usługi „e-Przewóz”.

13. ZASADY REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ W PUESC:

 • formularze  SENT 100/200/300/400/500.

14. PROCEDURA AWARYJNA:

 • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu,
 • instrukcja,
 • wzory dokumentów.

15. STOSOWANIE SENT- GEO I ZSL (GPS):

 • obowiązki przewoźników,
 • obowiązki kierowców,
 • sankcje przewidziane w ustawie za brak lub  za niewłaściwe użytkowanie urządzeń.

16. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH.

17. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA, DYSKUSJA.

DODATKOWO

 • Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce (PDF) + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej zawierające aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

 • Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa – platforma ClickMeeting lub ZOOM.
 • Wymagania techniczne: Komputer stacjonarny/laptop/ MAC z kamerą, mikrofonem, głośnikami (zalecane słuchawki lub zestaw słuchawkowy z mikrofonem) oraz dostępem do Internetu, z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera), wyposażony co najmniej w procesor Intel i3 (dwurdzeniowy 2GHz/lepszy - zalecany czterordzeniowy) lub równoważny, 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej). System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Urządzenia mobilne (smartfon, tablet) muszą spełniać powyższe wymagania. Zaleca się aby urządzenie mobilne miało dostęp do transmisji danych LTE lub do Wi-fi o wskazanych parametrach przepustowości. Uwaga! Podczas trwania szkolenia on-line kamera internetowa, mikrofon (zestaw słuchawkowy), lub głośniki nie powinny być jednocześnie używane przez żadną inną aplikację.
 • Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy (uczestnika) to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. 
 • Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Najnowsza wersją przeglądarki internetowej (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera). Do prawidłowego wyświetlania materiałów szkoleniowych wymagane jest posiadanie czytnika plików PDF, np.: Adobe Acrobat Reader DC.

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: (czas trwania szkolenia + 2 godziny).

W celu kontroli/audytu szkolenia przez instytucję finansującą, szkolenie może być rejestrowanie/ nagrywane.

Sposób walidacji usługi: ankieta ewaluacyjna

Materiały szkoleniowe w postaci PDF, w wersji elektronicznej.

Dodatkowe materiały w wersji elektronicznej – pdf zawierające aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.

Możliwość kontaktu z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - konsultacje e-mail (1 miesiąc od daty szkolenia)

Usługa świadczona zgodnie z Regulaminem ATL: www.atl.edu.pl/rtf/REGULAMIN.pdf


Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 lub e-mail: atl@atl.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Logowanie do platformy
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia część I
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa na lunch
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia część II
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje, poznanie przez uczestników systemu monitorowania przewozów drogowych, pozyskanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach, wypracowanie najlepszych rozwiązań związanych z obsługą systemu.

Efekty uczenia się

Uczestnik nabył wiedzę z zakresu:

 • do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje
 • systemu  monitorowania przewozów (SENT),
 • zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach
 • niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu materiałów podlegających monitorowaniu,
 • najnowszych regulacji prawnych, projektów zmian oraz interpretacji konkretnych problemów w obszarze monitorowania przewozów.

Uczestnik nabył umiejętności w zakresie:

 • „Świadomego” sposobu udziału w postępowaniach
 • prawidłowego stosowania zapisów ustawy,
 • wprowadzania danych do systemu,
 • postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • udziału w kontrolach - stosowania dokumentów obowiązujących podczas kontroli.

Uczestnik nabył kompetencje społeczne:

 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
 • ma świadomość konieczności  poszerzania własnych kompetencji zawodowych w drodze samokształcenia oraz uczestnictwa w innych formach kształcenia,
 • potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności,
 • przewidywania skutków podejmowanych działań.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 570,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 701,10 zł
Koszt osobogodziny netto 95,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 116,85 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Biegała

Robert Biegała

Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.
Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Od 16 lat związany z branżą transportową. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie MACIEJ MAJCHROWSKI

MACIEJ MAJCHROWSKI

email: atl@atl.edu.pl

tel: (+48) 607 573 023

Ciasteczka>