Usługa - PRAWO JAZDY KATEGORIA B MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES KIERUNEK KARIERA/ MBON PLUS

Logo MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES

4.5/5 z 364 ocen

Tytuł PRAWO JAZDY KATEGORIA B MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES KIERUNEK KARIERA/ MBON PLUS

Numer usługi 2021/02/23/6974/953793

Dostawca usług MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

2 520,00 zł netto za osobę

2 520,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs kierowany do osób:

 • które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B,

 • posiadają minimalny wiek 17 lata i 9 miesięcy

" Usługa również adresowana dla uczestników projektu MBON PLUS"

" Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 05-04-2021
Liczba godzin usługi: 84
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.MK 504/1/11 z dnia 10.06.2011
Zakres uprawnień: Prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie kursów: Prawo jazdy kategorii: A1, A, B, B+E, C, C+E, D (Z KAT.C), D ( Z KAT. B), KWALIFIKACJA WSTĘPNA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA, SZKOLENIE OKRESOWE PROWADZONE W FORMIE KURSU ZAJĘĆ, SZKOLENIE OKRESOWE PROWADZONE W FORMIE CYKLU ZAJĘĆ;

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawo jazdy kategorii b w wersji rozszerzonej, składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest realizowana stacjonarnie, w jednym z naszych oddziałów, zgodnie z harmonogramem zajęć.Część praktyczna ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzi się w okrsie od 14.04.2021 do 30.09.2021. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Dostawcy Usług. 

kurs zawiera:

 • 40 godzin zajęć teoretycznych ( 1 godzina= 45 minut )
 • 40 godzin zajęć praktycznych (30 godzin zegarowych)
 • 1 godziny egzamin wewnętrzny teoretyczny (godziny edukacyjne)
 • 3 godziny egzamin wewnętrzny praktyczny (godziny edukacyjne)

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • wyżej wymienionym pojazdem z przyczepą lekką
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczącej 3,5 t, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką

Numer identyfikujący Profil Kandydata na Kierowcę (zwane dalej PKK), zakłada Starostwo Powiatowe (Wydział Komunikacji), właściwe ze względu na adres zamieszkania osoby ubiegającej się o PKK.

Dokumenty wymagane do założenia PKK:

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Załączniki do wniosku:

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające,

 • orzeczenie psychologiczne,

 • aktualna fotografia,

 • kserokopia posiadanego prawa jazdy,

 • dokument tożsamość.

Badania lekarskie przeprowadzane są co wtorek w siedzibie biura OES w Krakowie na ul. Wrocławskiej 48 o godz. 18:00.

Pozostali instruktorzy/wykładowcy: I. Mucha, S. Wodnicki, P. Hołda, G. Gąsior

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
09-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
09:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
12-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
14-04-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia prawo jazdy kategoria B. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego w nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania Egzaminu Państwowego i zdobycie uprawnień kat. B.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik szkolenia uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i eksploatacji pojazdu oraz umiejętności praktycznej jazdy . Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej naszej siedziby mieszczącej się przy ul. Wrocławska 48 w Krakowie
Zajęcia praktyczne odbywają się na placu manewrowym mieszczącym się przy ul. Prądnickiej 34 w Krakowie oraz na ulicach miasta Krakowa.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 520,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 520,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wrocławska 48, 30-011 Kraków, woj. małopolskie

ul. Wrocławska 48, 30-011 Kraków, woj. małopolskie Część teoretyczna realizowana w siedzibie głównej w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 48, gm Kraków. Część praktyczna miejsce odjazdu: plac manewrowy w Krakowie ul. Prądnicka 34; gm. Kraków

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Ciastoń

Tomasz Ciastoń

Instruktor i wykładowca nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C, D,C+E,D+E,

Zdjęcie Jakub Przybylski

Jakub Przybylski

Pierwsza pomoc

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Zabłocka

Paulina Zabłocka

email: biurowroclawska@oes.com.pl

tel: (+48) 501 294 854

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wymagania, jakie muszą spełnić osoby, które chcą rozpocząć kurs:

 • muszą mieć ukończone 18 lat (lub za zgodą rodzica/ opiekuna- 17 lat i 9 miesięcy)
 • stwierdzony brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów kategorii B przez lekarza uprawnionego do badań kanadydatów na kierowców i kierowców
 • posiadać profil kandydata na kierowcę

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną w WORD. Egzamin będzie realizowany poza Bazą i systemem bonowym.

Koszty egzaminu:

- egzamin teoretyczny: 30 zł

- egzamin praktyczny: 180 zł.

Certyfikacja - Prezydent Miasta lub Starosta Powiatowy właściwy ze względu na adres zamieszkania.

Opłaty za wyanie dokumentu pawa jazdy: 100 PLN; opłata ewidencyjna wpis do CEPiK: 0,50 PLN 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest ukończenie kursu na prawo jazdy i zdanie egzaminu wewnętrznego.

Informacje dodatkowe

Uczestnikiem projektu „Kierunek Kariera"  może być, osoba:
- pracująca, ucząca
- mieszkająca w Małopolsce
- nie może posiadać wykształcenia wyższego (co najwyżej maturalne)
- po 50 roku życia (wykształcenie dowolne)

Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu jest zobowiązany do

 • wypełnienia ankiety

 • przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 

Jeżeli uczestnik szkolenia posiada mniejszą ilość bonów - brakującą kwotę dopłaca najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera".

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "MBON Plus".

Ciasteczka>