Usługa - Podróż służbowa – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych. (szkolenie online)

Logo AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

4.3/5 z 568 ocen

Tytuł Podróż służbowa – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych. (szkolenie online)

Numer usługi 2021/02/23/21308/953792

Dostawca usług AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

Miejsce usługi Skierniewice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

349,00 zł netto za osobę

429,27 zł brutto za osobę

58,17 zł netto za osobogodzinę

71,55 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla słuzb finansowo-ksiegowych i osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy  z w/w zakresu.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 05-03-2021
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1.    Prawne regulacje podróży służbowych:
- przepisy prawa powszechnie obowiązującego – kodeks pracy, rozporządzenie,
- regulacje wewnątrzzakładowe – układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę,
- przepisy prawa pracy a przepisy prawa podatkowego.
2.    Pojęcie podróży służbowej:
- definicja podróży służbowej na gruncie prawa pracy (siedziba pracodawcy, miejsce pracy a miejsce faktycznego wykonywania pracy – miejsce świadczenia pracy),
- pojęcie podróży służbowej na gruncie przepisów podatkowych (wyjazdy służbowe inne niż podróż służbowa, jazdy zamiejscowe a jazdy lokalne, wyjście służbowe).
3.    Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
4.    Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
- miejsce rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej
- miejsce rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej
5.    Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
6.    Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
    a) krajowe podróże służbowe i ich kwalifikacja podatkowa:
    - czas pracy a czas podróży służbowej,
- przychód pracownika z tytułu otrzymanych diet: koszty przejazdu, dojazdów, noclegów oraz inne wydatki
    - kwalifikacja podatkowa rozliczania kosztów podróży służbowej: pracowników     zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów zlecenia lub o dzieło, członków     organów spółki, przedsiębiorców,
    - samochód a problematyka podróży służbowych: samochody prywatne używane do celów służbowych – jazdy lokalne i wyjazdy służbowe (jazdy zamiejscowe),
    - delegacje samochodem służbowym,
    - dokumentacja krajowych podróży służbowych.
    b) rodzaje należności pracowniczych przy zagranicznych podróżach służbowych i ich     kwalifikacja podatkowa:
    - określenie państwa docelowego podroży służbowej
    - czas podróży służbowej dla podróży zagranicznej (podróż krajowa jako etap zagranicznej     podróży służbowej: „odcinek krajowy” a „odcinek zagraniczny”)
    - rozliczenie kosztów: czas pracy, diety, dojazdy, noclegi, wyżywienie, zakup paliwa, koszty     leczenia i inne wydatki ponoszone w trakcie odbywania podróży służbowej
    - należności za czas podróży służbowej a różnice kursowe (wycena kosztów poniesionych     w walucie obcej – rozliczenie wydatków w walucie innej niż waluta zaliczki, stosowanie właściwego kursu)
    - podróże osób niebędących pracownikami (świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych; kontraktów menedżerskich, umów o dzieło, umów zlecenia, prokurentów     etc.),
    - delegacje zagraniczne dla prowadzących działalność gospodarczą,
    - dokumentacja zagranicznych podróży służbowych,
7.    Rozliczanie podróży służbowych
- zaliczki na poczet podróży służbowych
- termin i sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez pracownika
- rozliczenie wydatków w przypadku braku udokumentowania ich poniesienia.
8.    Zagadnienia szczegółowe związane z rozliczaniem podróży służbowej:
- podróże służbowe kierowców po zmianie przepisów, czas pracy kierowców,
- podróże służbowe pracowników mobilnych (przedstawicieli handlowych, serwisantów, etc.)
- oddelegowanie pracownika jako usługa transgraniczna (wynagrodzenie pracownika, zasady ustalania przychodu po stronie pracownika)
- „dieta tranzytowa”, podróż odbywana do różnych państw jako państw docelowych
- usprawiedliwiona nieobecność,
- „dieta ujemna” – zwrot zwiększonych kosztów wyżywienia ponad limit
- wyjazdy kierowanych przez pracodawców na szkolenia pracowników oraz osób innych niż pracownicy,
- urlop połączony z odbywaniem podróży służbowej,
- śniadanie w cenie noclegu – po zmianach,
- zwrot kosztów parkingowych oraz opłat autostradowych w przypadku podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym niebędącym własnością pracodawcy,
- zwrot kosztów dojazdów w podróży zagranicznej w przypadku podróży odbywanej samochodem,
9.    Zagadnienia pochodne związane z wyjazdami służbowymi, w tym:
- używanie przez pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu, członków rad nadzorczych itp. samochodów nie stanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych (lokalnych) i jazdach zamiejscowych (podróżach służbowych): zwolnienia, ryczałty, ewidencje,
- wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników; zasady ustalania przychodów pracownikom i zaliczania wydatków do kosztów podatkowych.
- wynajem samochodów za granicą (rent a car) a podatek u źródła,
10.    Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych - rozliczanie podróży służbowej a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (pracownicy a zleceniobiorcy)
11.     Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych   interpretacje, przykłady
12.    Podsumowanie - panel dyskusyjny

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Harmonogram wg programu, Metodyka: prezentacja PPT, wykład, case study, dyskusja , odpowiedzi na pytania zadawane głosowo i na czacie, szkolenie realizowane w czasie rzeczywistym
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych: w szczególności w zakresie kosztów podróży służbowych, zasad ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, kursów walut stosowanych przy rozliczeniach, wyjazdów pracowników w celach służbowych, delegacji pracowników zatrudnionych na umowy zlecania, dzieło, menedzerów członków rad nadzorczych, pracowników

Efekty uczenia się

Uczestnik umie rozliczać krajowe i zagraniczne podróże służbowe: w szczególności w zakresie kosztów podróży służbowych, zasad ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, kursów walut stosowanych przy rozliczeniach, wyjazdów pracowników w celach służbowych, delegacji pracowników zatrudnionych na umowy zlecania, dzieło, menedzerów członków rad nadzorczych, pracowników oddelegowanych poza stałe miejsca pracy,

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 349,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 429,27 zł
Koszt osobogodziny netto 58,17 zł
Koszt osobogodziny brutto 71,55 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Składowa 18, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie

Zapewniamy: • 6 godz. lekcyjnych szkolenia • szkolenie w czasie rzeczywistym • bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat) • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu • współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia • zadawanie pytań w czasie rzeczywistym Wymagania: • posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo) • dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome • celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Dymlang

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 10987), trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych przeszło 1700 szkoleń otwartych i zamkniętych (m.in. dla: BRE Bank, Carlsberg, Cefarm, Cemex, Ceramika Paradyż, Cinema City, Energa, Eneria, Enion, Fagumit, Gaz System, HSBC Bank, HTL-Strefa, Interia, Jacobs, Kilargo, KWS Lochow Polska, LektorKlett, Mediacom, MESP, PKN Orlen, PKP Przewozy Regionalne, PKP, Polskie Porty Lotnicze, Polskie Radio Gdańsk, SEP, Statoil, Transfer Multisort Elektronik, Wavin Metalplast-Buk, Komenda Główna Policji, Thomson Technicolor Poland i wiele innych).
Autor licznych publikacji prasowych i książkowych („Samochód w działalności gospodarczej”, „Podatki w branży farmaceutycznej”, „Opodatkowanie obrotu walutami kryptograficznymi”, „Egzamin na doradcę podatkowego”, i inne).

Opinie po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Elżbieta Nałęcz

Elżbieta Nałęcz

email: enalecz@akkonline.pl

tel: (+48) 601 950 841

Ciasteczka>