Usługa - Prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem państwowym i kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Logo Ośrodek Doskonalenia Zawodowego STANISŁAW PATEREK

4.7/5 z 81 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem państwowym i kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Numer usługi 2021/02/23/7167/953637

Dostawca usług Ośrodek Doskonalenia Zawodowego STANISŁAW PATEREK

Miejsce usługi Koźmin Wielkopolski

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 900,00 zł netto za osobę

5 900,00 zł brutto za osobę

34,30 zł netto za osobogodzinę

34,30 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Do kursu może przystąpić osoba indywidualna, pracownik przedsiębiorstwa lub sam przedsiębiorca, który chce zdobyć nowe kwalifikacje.

Kurs skierowany do osób, które chcą wykonywać pracę na stanowisku kierowcy zawodowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 16-04-2021
Liczba godzin usługi: 172
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Prawo jazdy kat. C

Kurs obejmuje:

- część praktyczna - 30 h (po 60 min) jazdy, w tym:

Przygotowanie do jazdy

 • - Zapoznanie z pojazdem, obsługa pojazdu, urządzenia kontrolno-sterujące. Wyposażenie pojazdu.
  - Przygotowania do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu.
   
 • Manewry podstawowe
  - Ruszanie i zatrzymywanie się. Jazda po prostej i łuku. Manewry podstawowe.
   
 • Jazda w ruchu drogowym o małym natężeniu
  - Włączanie się do ruchu, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zmiana pasa.
  - Jazda po ulicach jedno i dwukierunkowych, w tym również o podwyższonej i obniżonej prędkości maksymalnej. Jazda w warunkach ograniczonej widoczności, po zmroku oraz po śliskiej i zmiennej nawierzchni. Hamowanie i używanie silnika do ograniczania prędkości pojazdu.
  - Posługiwania się urządzeniami sterownia pojazdem podczas jazdy.
   
 • Przejazd przez skrzyżowania
  - Zmiany kierunku ruchu na skrzyżowaniach. Pokonywanie przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, przejazdów kolejowych i tramwajowych oraz przejazd w pobliżu przystanków tramwajowych.
   
 • Jazda w ruchu drogowym o zwiększonym natężeniu
  - Włączanie się do ruchu , wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zmiana pasa. Jazda po ulicach jedno i dwukierunkowych, w tym również o podwyższonej i obniżonej prędkości maksymalnej. Jazda w warunkach ograniczonej widoczności, po mokrej i zmiennej nawierzchni. Jazda po ulicach z torowiskiem tramwajowym. Hamowanie awaryjne.
  - Jazda w warunkach ograniczonej widoczności, po mokrej, i zmiennej nawierzchni. Jazda po ulicach z torowiskiem tramwajowym. Hamowanie awaryjne. Hamowanie i używanie silnika do ograniczania prędkości pojazdu.
  - Zachowania środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu
   
 • Jazda poza obszarem zabudowanym
  - Jazda poza obszarem zabudowanym. Jazda z prędkością powyżej 70 km/h na dłuższym odcinku drogi. Technika jazdy na krętych  drogach, podjazdach i zjazdach o znacznym stopniu nachylenia.
   
 • Ruch wokół wyspy
  - Przejazd i zmiany kierunku jazdy na skrzyżowaniach z wyspą centralną.
   
 • Manewry w ruchu miejskim
  - Wykonywanie manewrów zawracania, parkowania w ruchu.
   
 • Jazda poza obszarem zabudowanym
  - Jazda poza obszarem zabudowanym. Jazda z prędkością powyżej 70 km/h na dłuższym odcinku drogi. Technika jazdy na krętych drogach, podjazdach i zjazdach o znacznym stopniu nachylenia. Techniczne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo.
   
 • Przygotowania do egzaminu
   
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego

  oraz egzamin  praktyczny - 1 h (60 minut)

 Kwalifikacja wstępna przyspieszona: 

- 130 godz. zajęć teoretycznych 

- 10 godz. zajęć praktycznych z doskonalenia techniki jazdy ( w tym 1 godz. zajęć na symulatorze jazdy w warunkach specjalnych)

Część podstawowa (zajęcia teoretyczne)

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania,
w tym co najmniej tematy:
- charakterystyka momentu obrotowego,
- charakterystyka mocy,
- charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa przez silnik,
- optymalny zakres użytkowy obrotomierza,
- optymalny zakres prędkości obrotowej dla zmiany biegów.
 

2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom
- szczególne cechy dwuobwodowego układu hamulcowego wyposażonego w pneumatyczne urządzenie przenoszące,
- granice zastosowania układów hamulcowych i zwalniaczy,
- mieszane stosowanie układu hamulcowego i zwalniacza,
- najlepsza relacja między prędkością a przełożeniem skrzyni biegów,
- wykorzystanie nośności pojazdu,
- zastosowanie układów hamulcowych na pochyłościach,
- postępowanie w przypadku awarii urządzeń służących bezpieczeństwu.

3. Stosowanie przepisów
Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad, w tym co najmniej tematy:
- maksymalny czas pracy kierowcy w transporcie drogowym,
- stosowanie rozporządzeń: Rady (EWG) nr 3821/85 i Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006; kary za nieużywanie, nieprawidłowe używanie i ingerencję w urządzenie rejestrujące,
- prawa i obowiązki kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego.

4. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy, w tym co najmniej tematy:
- rodzaje wypadków przy pracy w transporcie drogowym,
- statystyka wypadków drogowych,
- udział samochodów ciężarowych/autokarów w wypadkach drogowych,
- statystyki dotyczące zabitych i rannych w wypadkach drogowych,
- straty materialne i finansowe.

5. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów
- problemy związane z międzynarodową przestępczością transgraniczną i przemytem,
- środki zapobiegawcze,
- metody i cele działań przestępczych,
- przepisy prawa i obowiązki kierowcy oraz obowiązki przewoźnika w tym zakresie

6. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym
- zasady ergonomii,
- zachowania i postawy stanowiące zagrożenie,
- kondycja fizyczna i ćwiczenia sprawnościowe, ochrona osobista.

7. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych
- zasady zdrowego, regularnego odżywiania,
- wpływ alkoholu, narkotyków lub innych substancji na zachowanie,
- objawy, przyczyny, skutki zmęczenia i stresu,
- zasadnicza rola podstawowego cyklu pracy/odpoczynku.

8. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych
- ocena sytuacji krytycznej,
- unikanie komplikacji w razie wypadku, wzywanie pomocy,
- pomoc poszkodowanym i udzielanie pierwszej pomocy,
- postępowanie w razie pożaru,
- ewakuacja osób z samochodu ciężarowego/pasażerów z autobusu,
- zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich pasażerów,
- reakcja na akty agresji,
- podstawowe zasady sporządzania informacji z wypadku.

9. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika
- znaczenie poziomu usług świadczonych przez kierowcę dla przewoźnika,
- rola kierowcy,
- kontakty kierowcy z innymi osobami w czasie pracy,
- utrzymanie pojazdu,
- organizacja pracy,
- handlowe i finansowe skutki sporów występujących w pracy kierowcy.

Część specjalistyczna w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E

10. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp
i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, w tym co najmniej tematy:
- siły działające na pojazd podczas jazdy,
- zastosowanie przełożenia skrzyni biegów odpowiadającego obciążeniu pojazdu oraz profilowi jezdni,
- obliczenie obciążenia użytkowego pojazdu lub zespołu pojazdów,
- obliczenie objętości użytkowej,
- rozłożenie ładunku,
- skutki oddziałujące przy przekroczeniu nacisku ładunku na oś,
- stabilność pojazdu i środek ciężkości,
- rodzaje opakowań i palet,
- podstawowe kategorie towarów, które wymagają zabezpieczenia ładunku,
- techniki mocowania, również  za pomocą lin i łańcuchów,
- zastosowanie taśm mocujących,
- sprawdzenie urządzeń mocujących,
- zastosowanie urządzeń transportu wewnętrznego (w szczególności wózki widłowe),
- zakładanie plandeki i jej zdejmowanie.

11. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych
- jazda w szerokim zakresie momentu obrotowego i śledzenie wskaźnika zużycia paliwa,
- jazda w najniższym i najwyższym zakresie mocy, ze śledzeniem wskaźnika zużycia paliwa,
- jazda przy najniższym jednostkowym zużyciu paliwa,
- jazda w optymalnym przedziale prędkości silnika i utrzymywanie się w sektorze elastycznej prędkości optymalnej, z zachowaniem zaleceń producenta silnika pojazdu,
- jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika poprzez zmianę biegów w odpowiednim momencie,
- kontrola części w dwuobwodowym układzie hamulcowym (w szczególności wyjęcie cylindra membranowego, regulacja hamulców, kontrola złączek pneumatycznych, kontrola przewodów pneumatycznych, kontrola nastaw regulatora siły hamowania (ręcznego i automatycznego)),
- nauka przez ostrożne próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu,
- nauka jazdy ze wzniesienia z użyciem obu układów hamulcowych jednocześnie albo osobno,
- nauka jazdy z kontrolą wskazań prędkościomierza i obrotomierza na różnych biegach,
- nauka jazdy ciężarówką z ładunkiem: ruszanie pod górę, rozpędzanie się do 50 km/h i mierzenie czasu w przypadku pojazdu z ładunkiem i bez ładunku,
- ostrożne próby układów hamulcowych ciężarówki podczas jazdy ze wzniesienia; poznanie zjawiska spadku siły hamowania i sposobu reagowania na nie,
- próba znalezienia symulowanych awarii w pojeździe, opisanie wykrytej sytuacji, próba znalezienia przyczyny, naprawa awarii, o ile jest możliwa, i decyzja o rozpoczęciu jazdy albo pozostaniu na parkingu,
- nauka oszczędnego stylu jazdy, uzyskanego przez poprawę kryteriów optymalizacji zużycia paliwa podczas jazdy.

12. Stosowanie przepisów
Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów, w tym co najmniej tematy:
- warunki uzyskania licencji przez wykonującego przewóz drogowy i dostępu do rynku przewozów drogowych,
- umowy i konwencje wielostronne,
- dwustronne umowy międzynarodowe,
- rozporządzenia techniczne,
- stosunki umowne w transporcie drogowym; przepisy międzynarodowe i krajowe,
- odpowiedzialność wykonującego przewóz drogowy za dostawy oraz zwolnienia z tej odpowiedzialności,
- dokumenty wysyłkowe; prawidłowe wykorzystywanie i wypełnianie dokumentów,
- dokumentacja specjalna dołączana do towarów.

13. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku, w tym co najmniej tematy:
- transport drogowy w stosunku do innych rodzajów transportu (konkurencja, spedycja),
- działalność w zakresie przewozu drogowego rzeczy (transport zarobkowy i przewozy na potrzeby własne),
- organizacja i formy prowadzenia działalności w zakresie przewozu drogowego rzeczy,
- transport kombinowany.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.04.2021 do 10.05.2021. Szczegółowe dni i godziny kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
19-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
"Poznanie charakterystyki układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania"
Data realizacji zajęć
19-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.04.2021 do 10.05.2021. Szczegółowe dni i godziny kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
20-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
"Poznanie charakterystyki układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania"
Data realizacji zajęć
20-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.04.2021 do 10.05.2021. Szczegółowe dni i godziny kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
21-04-2021
Godzina rozpoczęcia
06:00
Godzina zakończenia
08:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
"Poznanie charakterystyki układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania"
Data realizacji zajęć
21-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
"Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom"
Data realizacji zajęć
22-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.04.2021 do 10.05.2021. Szczegółowe dni i godziny kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
22-04-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
"Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom"
Data realizacji zajęć
23-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.04.2021 do 10.05.2021. Szczegółowe dni i godziny kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
23-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
"Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom"
Data realizacji zajęć
26-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.04.2021 do 10.05.2021. Szczegółowe dni i godziny kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
26-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.04.2021 do 10.05.2021. Szczegółowe dni i godziny kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
27-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
"Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad"
Data realizacji zajęć
27-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.04.2021 do 10.05.2021. Szczegółowe dni i godziny kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
28-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
"Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad"
Data realizacji zajęć
28-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
"Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad"
Data realizacji zajęć
29-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.04.2021 do 10.05.2021. Szczegółowe dni i godziny kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
29-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.04.2021 do 10.05.2021. Szczegółowe dni i godziny kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
30-04-2021
Godzina rozpoczęcia
06:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
"Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy"
Data realizacji zajęć
30-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
"Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy"
Data realizacji zajęć
04-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
"Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy"
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętności zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów"
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.04.2021 do 10.05.2021. Szczegółowe dni i godziny kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętności zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów"
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.04.2021 do 10.05.2021. Szczegółowe dni i godziny kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
06:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętności zapobiegania zagrożeniom fizycznym"
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętności zapobiegania zagrożeniom fizycznym"
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętności zapobiegania zagrożeniom fizycznym"
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
"Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych"
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętności oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych"
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętności oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych"
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętności oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych"
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika"
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika"
Data realizacji zajęć
17-05-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu"
Data realizacji zajęć
17-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu"
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu"
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętności optymizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych"
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętności optymizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych"
Data realizacji zajęć
20-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
"Umiejętności optymizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych"
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
"Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów"
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
"Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów"
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
"Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku"
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin państwowy praktyczny na kat. C ustalany jest indywidualnie wg wolnych miejsc w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin dot. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Odbywa się wg ustaleń przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa „Prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem państwowym i kwalifikacją wstępną przyspieszoną” przygotowuje do samodzielnego kierowania pojazdem ciężarowym zgodnie z zasadami i przepisami ruchu drogowego oraz pracy na stanowisku kierowcy zawodowego.

Efekty uczenia się

 • przestrzega zasad i przepisów ruchu drogowego w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem,
 • uwzględnia przepisy bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy,
 • omawia zasady działania i właściwości techniczne pojazdów,
 • optymalizuje zużycie paliwa,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
 • stosuje odpowiednią postawę zgodnie z ergonomią i etyką zawodu,
 • stosuje zasady komunikacji interpersonalnej,
 • stosuje nabytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym i zawodowym.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Prawo jazdy kat. C i egzamin realizowany na podstawie przepisów ustawy z dn. 5.01.2011 o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 poz. 341)
Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego / Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatowy / Wojewoda Wielkopolski
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 34,30 zł
Koszt osobogodziny brutto 34,30 zł
w tym koszt walidacji netto 300,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 300,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 1,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 1,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krotoszyńska 30, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie

Zajęcia realizowane są w Koźminie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 30 oraz na placu manewrowym znajdującym się pod tym samym adresem, a także w ruchu drogowym.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Sylwia Kolenda

Sylwia Kolenda

Wykształcenie: wyższe
Trener/wykładowca - 10 lat doświadczenia

Zdjęcie Mariusz Brdys

Mariusz Brdys

Wykształcenie: wyższe.
Instruktor nauki jazdy kat. B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, T - 10 lat doświadczenia.
Instruktor w ODZ Paterek od 2015 r.

Zdjęcie Stanisław Paterek

Stanisław Paterek

Wykształcenie: wyższe techniczne, uprawnienia pedagogiczne.
Instruktor nauki jazdy oraz techniki jazdy w zakresie kat. A,B,C,BE,CE,D,T - 40 lat doświadczenia.
Właściciel ODZ Paterek od 1989 r.

Zdjęcie Mirosław Gruszka

Mirosław Gruszka

Wykształcenie: średnie.
Instruktor nauki jazdy oraz techniki jazdy w zakresie kat. B,C,BE,CE,D - 20 lat doświadczenia.
Instruktor w ODZ Paterek od 2006 r.

Zdjęcie Jerzy Maćkowiak

Jerzy Maćkowiak

Wykształcenie: średnie.
Instruktor nauki jazdy oraz techniki jazdy w zakresie kat. A,B,C,BE,CE,D,T - 2 lata doświadczenia.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Mądra

Natalia Mądra

email: natalia.madra@odzpaterek.pl

tel: (+48) 513 074 437

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- Ukończone 20 lat i 9 miesięcy

- Prawo jazdy kat. B 

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności kierowcy

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności kierowcy

- numer profilu kandydata na kierowcę (PKK) - prawo jazdy kat. C

- zdany egzamin teoretyczny w zakresie prawo jazdy kat. C w WORD

Informacje dodatkowe

Zajęcia dot. kursu prawo jazdy kat. C są ustalane indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędą się w okresie 01.03.2021 - 31.05.2021. Szczegóły dostępne u osoby nadzorującej usługę po stronie podmiotu świadczącego usługi rozwojowe.

W trakcie zajęć przewidziane są przerwy 5-10 minutowe ustalane z kursantem

Cena usługi 5900,00 złotych obejmuje kurs (prawo jazdy kat. C - 2700,00 zł, KWP - 2900,00 zł) oraz egzaminy państwowe (kat. C - 200,00 zł egz. praktyczny, KWP - 100,00 zł)

W harmonogramie widnieją przykładowe daty egzaminów. Egzamin praktyczny dla kat. C odbędzie się w terminie 15 - 25.04.2021. Egzamin z kwalifikacji planowany w terminie 12 - 31.05.2021. W zależności od wolnych terminów.

W związku ze stanem epidemii zapewniamy normy bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi sanitarnymi:

 • obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa  w Ośrodku oraz pojeździe szkoleniowym
 • obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu do Ośrodka oraz pojazdu szkoleniowego
 • zachowanie odległości od rozmówcy minimum 1,5 m
Ciasteczka>