Usługa - Kurs językowy, obejmujący zagadnienia specjalistycznego języka niemieckiego z edukacji ekonomicznej - przygotowujący do certyfikatu TGLS na poziomie A2.

Logo DANIELA KĄKOL

4.6/5 z 68 ocen

Tytuł Kurs językowy, obejmujący zagadnienia specjalistycznego języka niemieckiego z edukacji ekonomicznej - przygotowujący do certyfikatu TGLS na poziomie A2.

Numer usługi 2021/02/23/11484/952228

Dostawca usług DANIELA KĄKOL

Miejsce usługi Kalisz

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 025,00 zł netto za osobę

4 025,00 zł brutto za osobę

108,78 zł netto za osobogodzinę

108,78 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby dorosłe, których celem jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie kwalifikacji - nabycie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku obcym. Potwierdzenie tych kompetencji i kwalifikacji  - zewnętrznym certyfikatem TGLS.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 16-03-2021
Liczba godzin usługi: 37
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu zakłada prowadzenie zajęć z języka niemieckiego metodą tradycyjną - poziom A2. Celem jest przygotowanie do egzaminu TGLS na poziomie A2 i uzyskanie zewnętrznego certyfikatu.

Program usługi w zależności od poziomu językowego uczestnika:

A2

  • Słownictwo z zakresu: Miejsca, budynki w mieście; rozumienie tekstu czytanego; gramatyka: czasowniki mocne i słabe cd., złożone cd., zwrotne i nieregularne w czasach Präsens, Perfekt, Präteritum, wprowadzenie czasu Futur I.; podsumowanie materiału w oparciu o ćwiczenia na słuchanie, mówienie, pisanie.
  • Słownictwo z zakresu: Zamówienia i dostawy; rozumienie tekstu czytanego; gramatyka: użycie rzeczownika w dopełniaczu; podsumowanie materiału w oparciu o ćwiczenia na słuchanie, mówienie, pisanie.
  • Słownictwo z zakresu: Podróże; rozumienie tekstu czytanego; gramatyka: przeczenia: nichts, niemand, nie; podsumowanie materiału w oparciu o ćwiczenia na słuchanie, mówienie, pisanie.
  • Słownictwo z zakresu: Organizacja wydarzenia; rozumienie tekstu czytanego; gramatyka: zaimek dzierżawczy w dopełniaczu, osobowy w dopełniaczu, wskazujący dieser, jener oraz alle i beide; podsumowanie materiału w oparciu o ćwiczenia na słuchanie, mówienie, pisanie.
  • Słownictwo z zakresu: Reklama i promocja firmy; rozumienie tekstu czytanego; gramatyka: przyimki z celownikiem, biernikiem, celownikiem i biernikiem; podsumowanie materiału w oparciu o ćwiczenia na słuchanie, mówienie, pisanie.
  • Słownictwo z zakresu: Rozmowa kwalifikacyjna, umiejętności i cechy osobowości; rozumienie tekstu czytanego; gramatyka: odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika; podsumowanie materiału w oparciu o ćwiczenia na słuchanie, mówienie, pisanie.
  • Słownictwo specjalistyczne: edukacja ekonomiczna

W ramach kursu, proponujemy 37h zajęć indywidualnych pozwalających na podniesienie kompetencji językowych i kwalifikacji w zakresie języka niemieckiego do poziomu A2 i potwierdzeniu ich zewnętrznym egzaminem TGLS

W pełni dostosujemy się do potrzeb i możliwości czasowych kursantów.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
17-03-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
24-03-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
31-03-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
14-04-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
21-04-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
28-04-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
02-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
09-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
30-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
07-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
14-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
21-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
28-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
niemiecki
Data realizacji zajęć
04-08-2021
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
19:20
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku niemieckim na poziomie A2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) oraz uzyskanie kwalifikacji. Potwierdzenie tych kompetencji i kwalifikacji zewnętrznym certyfikatem TGLS.

Efekty uczenia się

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w zakresie: komunikacji ustnej i pisemnej w języku niemieckim na poziomie A2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) -potwierdzenie tych kompetencji i kwalifikacji zewnętrznym certyfikatem TGLS.

Osoba posługująca się językiem na poziomie A2 Posiada  wiedzę językową w obszarze tematyki życia codziennego i wiedzę interkulturową, pozwalającą na radzenie sobie z komunikacją w danym języku. Rozumie proste wypowiedzi (monologowe, dialogowe) na temat wydarzeń z życia codziennego oraz rozpoznaje najważniejsze informacje w prostych komunikatach, np. na dworcu, na lotnisku, w domu handlowym.Czyta ze zrozumieniem dość proste opisy wydarzeń z życia codziennego (np. opisy osób, przedmiotów, miejsc, relacji z podróży) oraz potrafi znaleźć w tekstach potrzebne informacje (np. w katalogach turystycznych, rozkładach jazdy, karcie dań).Potrafi krótko opisać informacje dotyczące typowych spraw z życia codziennego, zachowując kolejność zdarzeń (np. życiorys), zanotować ważne informacje (np. dotyczące swoich zajęć na uczelni) oraz wypełnić niezłożony formularz.

Dodatkowo zostaną wprowadzone elementy slownictwa specjalistycznego z zakresu edukacji ekonomicznej.

Na koniec szkolenia, efekty kształcenia zostaną zweryfiowane przez lektora za pomocą testu końcowego, przeprowadzonego ustnie i pisemnie.

Słuchacz na zakończenie szkolenia przystępuje do egzaminu zewnetrznego przygotowanego w oparciu o zrealizowany na zajęciach materiał i otrzymuje certyfikat TGLS oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Tak, uzyskany dokument jest certyfikatem na poziomie międzynarodowym. Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego CEFR. Kurs kończy się egzaminem TGLS (The Global Language System).

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK, certyfikat zawiera efekty uczenia się w zakresie słuchania, czytania, pisania oraz mówienia.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

TAK, oba procesy są realizowane z zapewnieniem rozdzielnosci funkcji. Dodatkowo walidacja efektów uczenia się przeprowadzona jest zgodnie z wewnętrznym systemem zapewnienia jakosci, który jest równoznaczny z międzynarodowym systemem.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację TGLS jest członkiem EALTA - stowarzyszeniem firm i instytucji, które zajmują się weryfikacją znajomości językowej (zrzesza ponad 5,0 instytucji). TGLS należy do międzynarodowego stowarzyszenia ILTA. Jest to międzynarodowa grupa instytucji, specjalistów językowych oraz praktyków.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego TGLS THE GLOBAL LANGUAGE SYSTEM
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 025,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 025,00 zł
Koszt osobogodziny netto 108,78 zł
Koszt osobogodziny brutto 108,78 zł
w tym koszt walidacji netto 500,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 500,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 500,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 500,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Fabryczna 1b/1, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie

Zajęcia w Szkole: Leader School Kalisz, ul. Fabryczna 1b/1, 62-800 Kalisz

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grażyna Płonka

Grażyna Płonka

Lektor i nauczyciel języka niemieckiego. Doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi (język ogólny i biznesowy). Wykształcenie wyższe filologiczne.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Jonczyk

Anna Jonczyk

email: kalisz@leaderschool.com.pl

tel: (+48) 601 887 889

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Cena kursu obejmuje 37 godzin szkoleniowych i opłatę za egzamin zewnętrzny. Koszt kursu to 3525zł.  Koszty walidacji i certyfikacji to 500zl.

Ciasteczka>