Usługa - Szkolenie UAVO - operator/pilot dronów z uprawnieniem NSTS-06 (MR 25kg), "mBON+", "Kierunek Kariera Zawodowa" z egzaminem końcowym.

Logo REDWINGS Sp. z o. o.

4.8/5 z 227 ocen

Tytuł Szkolenie UAVO - operator/pilot dronów z uprawnieniem NSTS-06 (MR 25kg), "mBON+", "Kierunek Kariera Zawodowa" z egzaminem końcowym.

Numer usługi 2021/02/22/22364/951122

Dostawca usług REDWINGS Sp. z o. o.

Miejsce usługi Cianowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 320,00 zł netto za osobę

4 320,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które chcą wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne, potocznie zwane dronami, do celów innych niż rekreacyjne lub sportowe, np. w swojej pracy.

Usługa adresowana również dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 31-03-2021
Liczba godzin usługi: 72
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wpisie do rejestru podmiotów szkolących Nr 255RPS-04/2018 wydane na podstawie art. 95a ust 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku prawo lotnicze
Zakres uprawnień: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe – UAVO.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie BVLOS (loty poza zasięgiem wzroku) oparte jest na programie szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.


Część teoretyczna:

 • Prawo lotnicze
 • Meteorologia
 • Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
 • Nawigacja w lotach bezzałogowych
 • Procedury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
 • Zasady wykonywania lotów
 • Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

Cześć praktyczna:

 • Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego, jego obsługę naziemną, łącznie z
 • oceną jego zdatności do lotu
 • Przygotowanie operacyjne i nawigacyjne do lotu, łącznie z analizą informacji meteorologicznych
 • Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w
 • sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
06-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne + symulatory
Data realizacji zajęć
08-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne + zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
09-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne + zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne + zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne + zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne + egzamin wewnętrzny
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne + egzamin państwowy
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje kursanta do wykonywania zawodu Operatora/Pilota
Uczestnik szkolenia UAVO nabędzie wiedzę w zakresie prawidłowego wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej, zdobędzie umiejętności pilotażu i bezpiecznego użytkowania UAV oraz podniesie swoje kompetencje społeczne poprzez zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz problemów dotyczących wykonywania lotów

Efekty uczenia się


Po szkoleniu kursant będzie w stanie samodzielnie i bezpiecznie wykonywać loty bezzałogowym statkiem powietrznym.


Szkolenie na Operatora/Pilota SBSP zostało podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną wspomaganą symulatorami. Dzięki czemu, przyszły Operator/Pilot Bezzałogowych Statków Powietrznych będzie posiadał niezbędną wiedzę oraz potrzebne umiejętności do prawidłowego użytkowania BSP i poruszania się w przestrzeni powietrznej.

Po zaliczeniu szkolenie, kursant otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wiedza

- uporządkowana wiedza z zakresu prawa lotniczego w Polsce i dyrektyw UE

- wiedza z zakresu przeprowadzania lotów i obsługi naziemnej BSP.

- wiedza z zakresu wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz do jego prawidłowej obsługi naziemnej

- wiedza z zakresu zasad budowy i działanie BSP,

- Wie jakie kroki podjąć podczas awarii BSP i co zrobić aby zminimalizować ryzyko ich powstania

Umiejętności:

- umiejętność wykonywania lotów z uzyciem BSP.

- umie samodzielnie przygotować BSP do lotu,

- zna procedury, potrafi określić warunki meteorologiczne i ryzyko z wykonywanym lotem,

- umiejętność podejmowania kroków podczas awarii BSP i co zrobić, aby zminimalizować ryzyko ich powstania.

Kompetencje:

- umiejętność samokształcenia, wie gdzie szukać istotnych dla niego zmian w przepisach,

- potrafi na bieżąco śledzić zmiany w technologii BSP i związanych z tym środowiskiem aplikacji programowych i nowinek.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Uczestnictwo w kursie pozwala uczestnikom na podejście do egzaminu państwowego którego pozytywne zal. umożliwia uzyskanie Certyfikatu Umiejętności upoważniającego do wykonywania lotów BSP. Cer.UMiej. jest wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podst. rozp. do art. 94 i 104 ustawy prawo lotnicze

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Redwings Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 320,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 320,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł
w tym koszt walidacji netto 100,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 100,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 100,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Do Cegielni 1, 32-043 Cianowice, woj. małopolskie

Zajęcia praktyczne odbywają się w sali wykładowej, zajęcia praktyczne odbywają się na specjalnie w tym celu przygotowanym lądowisku.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe
 • Restauracja, bezpłatny parking, przystanek BUS

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janusz Szczuczko

Janusz Szczuczko

Prawo i technika lotów BSP
Od 2009 roku zawodowy operator-pilot UAV. Udział w misjach zagranicznych - pokojowych i stabilizacyjnych. Doświadczenie w użytkowaniu dronów bojowych i rozpoznawczych produkcji polskiej i zagranicznej. Świadectwo Kwalifikacji VLOS, BVLOS, INS, egzaminator Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej
wyższe - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rozpoczęcie działalności szkoleniowej w obszarze cywilnego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w 2015 roku.

Zdjęcie Jarosław Ankowski

Jarosław Ankowski

Prawo Lotnicze, budowa statków powietrznych, wykonywanie lotów.
Pilot wojskowy, wielokrotny udział w misjach wojskowych, setki godzin za sterami śmigłowca bojowego. Wieloletni instruktor wykonywania lotów śmigłowcami i statkami bezzałogowymi.
Wyższe. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych od 2017 roku.

Zdjęcie Sławomir Rakowski

Sławomir Rakowski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletni wykładowca w Ośrodku Kształcenia i Egzaminowania REDWINGS prowadzący zajęcia dla operatorów bezzałogowych statków latających.
Prowadzenie zajęć dla operatorów BSP od 2017 roku.
Wyższe. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prowadzenie zajęć dla operatorów BSP od 2017 roku.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Janusz Szczuczko

Janusz Szczuczko

email: kontakt@redwings.com.pl

tel: (+48) 501 874 688

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Z przyczyn niezależnych od ośrodkaharmonogrammoże zostaćzmieniony.Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa. EGZAMIN WYMAGANY.

Ciasteczka>