Usługa - Koordynator Weselny - etap I

Logo OSTACHOWICZ KAROLINA GLAMOUR EVENT WEDDING PLANNERS

0/5

Tytuł Koordynator Weselny - etap I

Numer usługi 2021/02/12/46577/938927

Dostawca usług OSTACHOWICZ KAROLINA GLAMOUR EVENT WEDDING PLANNERS

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 990,00 zł netto za osobę

1 990,00 zł brutto za osobę

99,50 zł netto za osobogodzinę

99,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Kobiety i mężczyźni w wieku pow. 18 - 45lat, chcący zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu koordynacji dnia ślubu.
Konsultanci/menadżerowie weselni pracujący w obiektach weselnych, chcący poszerzyć wiedzę z zakresu koordynacji dnia ślubu.
Osoby kierujące pracowników na kursy dokształcające lub planująceposzerzenie swoich usług o konsulting ślubny.
Doświadczenie w branży ślubnej nie jest wymagane.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 01-10-2021
Liczba godzin usługi: 20

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi:
1. Koordynator Weselny a Konsultant Ślubny - specyfika pracy koordynatora a konsultanta.
2. Cechy i umiejętności niezbędne dla Koordynatora Weselnego.
3. Możliwości współpracy z agencjami ślubnymi, obiektami weselnymi i parami młodymi.
4. Koordynacja dnia ślubu – kropka nad „i” wielomiesięcznych przygotowań.
5. Rola koordynatora i zadania do realizacji na etapie: przygotowań, w dniu ślubu i po uroczystości.
6. Niezbędne narzędzia pracy koordynatora – lista tych bardziej i mniej oczywistych.
7. Scenariusz dnia ślubu – proces tworzenia, aktualizacje, rodzaje scenariuszy.
8. Terminarz miesiąca przedślubnego – plan dla pary młodej i wyznacznik pracy koordynatora, aktualizacje.
9. Agenda weselna – proces tworzenia, aktualizacje, rodzaje agendy.
10. Dodatkowe opracowania, niezbędne w czasie koordynacji ślubu i wesela.
11. Plan B – zapobieganie sytuacjom kryzysowym, rozwiązywanie bieżących problemów.
12. Ostatni tydzień przedślubny – procedura krok po kroku.
13. Koordynacja dnia ślubu – procedura krok po kroku.
14. Koordynacja ceremonii zaślubin.
15. Koordynacja przyjęcia weselnego.
16. Współpraca z Parą Młodą – na etapie przygotowań, w dniu ślubu i po uroczystości.
17. Współpraca z usługodawcami – na etapie przygotowań, w dniu ślubu i po uroczystości.
18. Rozliczenia z Parą Młodą.
19. Rozliczenia z usługodawcami.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Uczestnik szkolenia otrzymuje wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające na samodzielną realizację koordynacji dnia
ślubu oraz na ubieganie się o pracę w charakterze koordynatora weselnego.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w charakterze koordynatora weselnego. W ramach szkolenia uczestnik zdobywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu koordynacji dnia ślubu.
Po szkoleniu uczestnik potrafi poprawnie przeprowadzić: procedurę przygotowania do koordynacji oraz jej realizacji, potrafi przygotować indywidualne opracowania dla pary młodej, porządkujące proces koordynacji dnia ślubu a także ma świadomość specyfiki pracy w charakterze koordynatora weselnego.

Efekty uczenia się

Na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia, przeprowadzany jest test wewnętrzny, weryfikujący poziom wiedzy uczestnika
przed szkoleniem i na jego zakończenie.
Absolwent Akademi GLAMOUR EVENT:
1. ma uporządkowaną wiedzę z zakresu koordynacji dnia ślubu.
2. potrafi przygotować się do koordynacji dnia ślubu i przeprowadzić koordynację zgodnie z procedurą krok po kroku.
3. potrafi przygotować i aktualizować specjalistyczne opracowania, niezbędne przy koordynacji dnia ślubu.
4. zna specyfikę pracy w charakterze koordynatora weselnego, listę niezbędnych cech oraz umiejętności a także ma
świadomość konieczności stałego samorozwoju.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 990,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 990,00 zł
Koszt osobogodziny netto 99,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 99,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Karolina Ostachowicz

Karolina Ostachowicz

Organizacja ślubów i wesel. PR, marketing i zarządzanie firmą. Coaching.
Założycielka agencji ślubnych: GLAMOUR EVENT, SlubSymboliczny.pl, OrganizujemySlub.pl.
Trenerka w Akademii GLAMOUR EVENT oraz Akademii Mistrzów Ceremonii Ślubnych.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych.
od 2009r. - organizacja ślubów i wesel w ramach agencji GLAMOUR EVENT;
od 2010r. - organizacja ślubów symbolicznych w ramach agencji SlubSymboliczny.pl;
2019 - 2020r. - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Studia podyplomowe: Trener, coach, menadżer ds. szkoleń.
2002 - 2003r. - Górnośląska Szkoła Handlowa w Katowicach. Studia podyplomowe: Public Relations.
1998 - 2003r. - Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Studia magisterskie: Marketing i Zarządzanie.
Akademia GLAMOUR EVENT rozpoczęła działalność w 2016r.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karolina Ostachowicz

Karolina Ostachowicz

email: karolina@glamourevent.pl

tel: (+48) 791 543 001

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Zapis na usługę.

Informacje dodatkowe

Agencja GLAMOUR EVENT jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem - 2.24/00401/2017.
Posiadamy pozytywne opinie powiatowych urzędów pracy oraz instytucji realizujących projekty w ramach funduszy
europejskich.
Szkolenia GLAMOUR EVENT posiadają rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych.
Szkolenie dla Koordynatorów Weselnych składa się z 3 etapów:
I - teoretyczny
II i III - praktyczne.
Jako pierwsza i jedyna agnecja ślubna w Polsce, oferujemy tego typu specjalistyczne szkolenie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach z dofinansowaniem z PARP i/lub PUP (powiatowych urzędów pracy),
prosimy o kontakt: karolina@glamourevent.pl, +48 791 543 001, +48 32 307 35 00.
Więcej informacji na temat szkoleń, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.glamourevent-szkolenia.pl

Ciasteczka>