Usługa - Kurs kat. C+E - wraz z opłatą za egzamin państwowy

Logo Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MOTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.7/5 z 260 ocen

Tytuł Kurs kat. C+E - wraz z opłatą za egzamin państwowy

Numer usługi 2021/02/11/32743/938473

Dostawca usług Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MOTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Stalowa Wola

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 445,00 zł netto za osobę

2 445,00 zł brutto za osobę

97,80 zł netto za osobogodzinę

97,80 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i możliwośc zatrudnienia jako kierowca Kat. CE

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 06-04-2021
Liczba godzin usługi: 25
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres uprawnień: Kurs "prawo jazdy kategorii A" - 50 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii B" - 60 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii B+E" - 35 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii C" - 50 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii C+E" - 45 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii D /po B/" - 80 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii D /po C/" - 60 godz.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne 25 godzin

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia
Data realizacji zajęć
07-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

- przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą
Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym
Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia zestawu ciężarowego
Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze

Efekty uczenia się

Przygotowanie do egzaminu państwowego praktycznego prawa jazdy kat. CE

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnetrzny praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, ust. z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie MI z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego STAROSTWO POWIATOWE/URZĄD MIASTA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 445,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 445,00 zł
Koszt osobogodziny netto 97,80 zł
Koszt osobogodziny brutto 97,80 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Generała Leopolda Okulickiego 64, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

Plac manewrowy, jazda w ruchu miejskim,

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wiesław Cieśla

Wiesław Cieśla

Instruktor nauki jazdy
kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E. Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zdjęcie Łukasz Rak

Łukasz Rak

Wykształcenie wyższe,
Instruktor nauki jazdy
Kat. B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E, Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zdjęcie Józef Dul

Józef Dul

Instruktor nauki jazdy
Kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1+E, D+E, Kurs pedagogiczny nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego kursu metodyczno-dydaktycznego na wykładowców i instruktorów kształcenia kierowców
Mistrz mechanika samochodowego.
Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie OSK MOTOS

OSK MOTOS

email: lmaslach@motos.edu.pl

tel: (+48) 697 965 931

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Zeszyt, teczka

Warunki uczestnictwa

- prawo jazdy kat. B, C

- profil kandydata na kierowcę (PKK) wydany przez Starostwo

(- badania wykonane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców dotyczące kat. C,- badania psychologiczne dotyczące kat. C, - 1 szt. kolorowe zdjęcie wymiarów 3,5 x 4,5 cm,),

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne ustalane są indywidualnie pokmiędzy kursantem a instruktorem.

Kurs zawiera koszt pierwszego egzaminu państwowego

Podręcznik kursanta, płyta CD z przykładową bazą egzaminacyjną 

Ciasteczka>