Usługa - Dwuetapowe szkolenie z języka angielskiego, zajęcia indywidualane, poziom A1/A1+ (etap 2 z 2, 66 godzin z 94 godzin) - forma zdalna.

Logo Centrum Języków Obcych EFFEKT Magdalena Kotowicz Aleksandra Gromadzka spółka cywilna

4.5/5 z 190 ocen

Tytuł Dwuetapowe szkolenie z języka angielskiego, zajęcia indywidualane, poziom A1/A1+ (etap 2 z 2, 66 godzin z 94 godzin) - forma zdalna.

Numer usługi 2021/02/04/30025/930380

Dostawca usług Centrum Języków Obcych EFFEKT Magdalena Kotowicz Aleksandra Gromadzka spółka cywilna

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

5 214,00 zł netto za osobę

5 214,00 zł brutto za osobę

79,00 zł netto za osobogodzinę

79,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby dorosłe, chcące aktywnie posługiwać się językiem angielskim.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 05-07-2021
Liczba godzin usługi: 66
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Głównym celem kształcenia językowego jest opanowanie języka tak, aby uczestnik po zakończonym szkoleniu:

- posługiwał się zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, fonetycznych, umożliwiających realizację wymagań ogólnych na poziomie A1+,

- intepretował różnorodne wypowiedzi, np. instrukcje, rozmowy, polecenia, komunikaty i informacje, na danym poziomie językowym,

- rozumiał, analizował, interpretował wypowiedzi pisemne, na poziomie podstawowym,

- tworzył zrozumiałe krótkie wypowiedzi pisemne typu: e-mail, notatka, wypełnienie formularza,

- znał i potrafił korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji typu: strony www, prasa itp.

Realizacja programu zakłada uzyskanie znajomości struktur gramatycznych na poziomie A1+ oraz kompetencji leksykalnych na tym samym poziomie, pozwalających na rozpoczęcie i podtrzymanie rozmowy, sygnalizowanie nieporozumienia.

Komunikacja skierowana na przekazywanie informacji, wyrażanie opinii, przedstawianie argumentów, wyrażanie upodobań i preferencji, przedstawianie swoich kwalifikacji i doświadczeń, prowadzenie dyskusji.

Zajęcia rozwijają kompetencje komunikacyjne, w oparciu o praktyczne materiały i słownictwo związane z życiem codziennym i zawodowym, w kontekście omawianych zagadnień.

Zakres materiały do opanowania:

- Past Simple,

- Irregular verbs,

- Future Simple,

- Present Perfect,

- Superlatives,

- Zero and first conditional,

-Going to / will.

Oprócz komunikacji podczas lekcji wykorzystywane jest  przede wszystkim dzielenie ekranu - głównie w celu używania tablicy.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

- usługa będzie prowadzona za pośrednictwem komunikatora Skype; ewentualna zmiana będzie konsultowana z uczestnikiem szkolenia oraz Operatorem,

- użycie komunikatora wymaga posiadania: komputera/ tabletu/ telefonu komórkowego i zainstalowanie komunikatora na wybranym urządzeniu; mikrofonu; słuchawek / głośników o dobrej jakości,

- komunikator działa na podstawowych parametrach internetu stacjonarnego, jak i mobilnego (szybkość pobierania/przesyłania: minimalna 2 MB/s / 128 KB/2; zalecana 4 MB/s / 512KB/s),

- Windows 10 (wersja 1809) lub wyższy; najnowsza wersja Microsoft Edge lub Google Chrome.

Aplikacja Skype do pobrania ze strony:

https://www.skype.com/pl/get-skype/

Na podstawie przygotowanych zadań oraz podczas każdych zajęć, prowadzący będzie sprawdzać poziom zrozumienia zagadnień językowych i opanowania słownictwa.

Na koniec szkolenia efekty usługi zostaną zweryfikowane podczas testu sprawdzającego poziom opanowania przerobionego materiału, składającego się z części pisemnej/ustnej.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: 1 dzień przed szkoleniem do czasu jego zakończenia.

Szkolenie jest prowadzone w czasie rzeczywistym i transmirowane za pomocą komunikatora Skype, który umożliwia komunikację głosową oraz wideo z uczestnikiem.

Zajęcia będą rejestrowane i archiwizowane za pomocą komunikatora Skype w celu kontroli/audytu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kinds of food. Zwrot a lot of… Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
05-07-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Gerund. A verb + ing. What do you like doing…? Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
12-07-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Countable and uncountable nouns. In a kitchen. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
21-07-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Regular adverbs. Can/ Can’t. To play, to make. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
30-07-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Gerund after preposition. Feelings. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
06-08-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Infinitive verbs. Means of transport. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
09-08-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
What are you wearing? Clothes. Some and any. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
16-08-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
A, an, some, any – powtórzenie. Do you have any…? Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
23-08-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
How much…? Pronouns. Powtórzenie, budowanie zdań. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
30-08-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Possessive adjectives. Stosowanie zaimków dzierżawczych w zdaniach. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
06-09-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Pytania Whose…? Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
13-09-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Comparatives. Użycie przymiotników w stopniu wyższym w zdaniach. Than. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
20-09-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Anything, somethin, nothing. Anyone, someone, no one. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
27-09-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Have got - pytania. Formy skrócone – contractions, zastosowanie w zdaniach. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
04-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
To be good at… On holiday. Past Simple. Regular verbs. Yesterday, last, ago. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Did/ didn’t. Budowanie pytań I przeczeń. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Irregular Verbs. To be .Years, dates and numbers. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
25-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Could/ couldn’t. What time did you… - ćwiczenia . Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
08-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Prepositions of place. How far? Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
15-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Future Simple. Will/won’t. Apostrophe - zastosowanie. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
22-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Comparatives stopniowanie opisowe more than… less than… Object pronouns. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Possessives pronouns. My/mine. Verb forms. Past participle. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Irregular verb forms. Present perfect. Been. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
13-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
For, since. Zastosowanie w zdaniach. Present perfect and Past simple. Porównanie czasów. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online z wykorzystywaniem czatu oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
20-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
At the airport.To go and to be in the present perfect.Superlatives.Przymiotnik w stopniu najwyższym. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online
Data realizacji zajęć
03-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Stopniowanie przymiotników – zastosowanie w zdaniach. Stopniowanie opisowe. The most.. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online oraz współdzielenia ekranu
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
The best/ the worst. Present Perfect – ćwiczenia z użyciem przymiotników w stopniu najwyższym. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online oraz współdzielenia ekranu
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
I know, I think, I’m sure. Wyrażanie opinii. To have to. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
24-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Too many/ too much. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
31-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
If , zero and first conditional. Zasady budowania zdań warunkowych. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Health problems. Everyone, everything, everywhere. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
14-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Would you like? Zastosowanie zwrotu w dialogach. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
21-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Going to /will. Porównanie. Wypowiedzi na temat planów. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online w trakcie której wykorzystywany jest czat oraz współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
28-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:40

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji językowych z zakresu j.angielskiego. Zakłada rozwój wszystkich sprawności językowych, z głównym naciskiem na doskonalenie umiejętności komunikacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę gramatyczną i leksykalną na poziomie A1+. Potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach społecznych, wymagających posługiwania się kompetencjami językowymi, z zakresu języka angielskiego, na poziomie podstawowym.
1 jednostka zajęć trwa 50 minut.

Efekty uczenia się

Słuchacz w mowie i piśmie stosuje zwroty i formy gramatyczne zrealizowane w trakcie szkolenia. Posługuje się językiem angielskim na poziomie podstawowym, stosując podstawowe czasy i formy gramatyczne. Poznane słownictwo umożliwia formułowanie wypowiedzi na poziomie A1+. Słuchacz potrafi sprawie i właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, zarówno w sytuacjach wymagających stylu formalnego, jak i nieformalnego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Na koniec szkolenia efekty usługi zostaną zweryfikowane podczas testu sprawdzającego poziom opanowania przerobionego materiału, składającego się z części pisemnej/ustnej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 214,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 214,00 zł
Koszt osobogodziny netto 79,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 79,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Kaczmarek

Monika Kaczmarek

Jest doświadczonym lektorem, prowadzącym zajęcia na różnych poziomach zaawansowania zarówno w formie zajęć grupowych, jak i indywidualnych.
Od 2014 roku realizuje szkolenia z języka angielskiego organizowane przez CJO EFFEKT. Rocznie prowadzi ok. 1000 godzin szkoleniowych, zarówno konwersacyjnych jak i profilowanych. W ramach kursów profilowanych prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów państwowych, testów językowych oraz rozmów kwalifikacyjnych.
Pani Monika Kaczmarek posiada wykształcenie filologiczne, z zakresu języka angielskiego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Gromadzka

Aleksandra Gromadzka

email: effekt@home.pl

tel: (+48) 509 331 136

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o podręcznik do metody bezpośredniej Avalon Direct English

Informacje dodatkowe

Szkolenie będzie nagrywane / rejestrowane w celu kontroli / audytu, zgodnie z wymaganiami lub uczestnik oświadczy prowadzenie zajęć w wyznaczonym czasie (zgodnie z wymaganiami dotyczącymi świadczenia usług online w ramach BUR).

Istnieje możliwość zakupu podręcznika do metody Avalon w cenie  85,00 zł brutto.

Link do zajęć na Skype: https://join.skype.com/LRI9xDooTFl3

W dniach: 9,16,23,30.08.2021 zajęcia poprowadzi lektor Bogusz Bomba, link do zajęć:

https://join.skype.com/MSykP1cwxH1E

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

- usługa będzie prowadzona za pośrednictwem komunikatora Skype; ewentualna zmiana będzie konsultowana z uczestnikiem szkolenia oraz Operatorem,

- użycie komunikatora wymaga posiadania komputera/ tabletu/ telefonu komórkowego i zainstalowanie komunikatora na wybranym urządzeniu,

- komunikator działa na podstawowych parametrach internetu stacjonarnego, jak i mobilnego.

Aplikacja Skype do pobrania ze strony:

https://www.skype.com/pl/get-skype/

Ciasteczka>