Usługa - Studia Podyplomowe - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, edycja XXXII

Logo Politechnika Białostocka

4.3/5 z 258 ocen

Tytuł Studia Podyplomowe - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, edycja XXXII

Numer usługi 2021/01/29/7712/922917

Dostawca usług Politechnika Białostocka

Miejsce usługi Kleosin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

20,35 zł netto za osobogodzinę

20,35 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia przeznaczone są dla: inspektorów i starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp, właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm zainteresowanych wdrażaniem systemu zarządzania bhp. Program nauczania studiów dostosowany jest do wymagań współczesności oraz kształtujących ją trendów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, takich jak: wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracowników, konsumentów i producentów, zaostrzanie i rozszerzanie zakresu prawa bhp. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające zajmować dotychczasowe stanowiska pracy jako pracownicy służb bhp oraz pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania bhp.

Minimalna liczba uczestników: 30
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2021
Liczba godzin usługi: 172
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statut Politechniki Białostockiej
Zakres uprawnień: STUDIA PODYPLOMOWE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy trwają dwa semestry. Zajęcia

realizowane są w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Program przewiduje 11-12 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Podczas każdego zjazdu zaplanowane jest średnio po 18 godzin dydaktycznych (9 godzin

lekcyjnych dziennie) odbywających się w godzinach 8.30 – 16.00.

Program studiów: Psychologia pracy; Prawo pracy; Psychologiczne aspekty zachowań człowieka

w środowisku pracy (czynniki psychofizyczne); Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

według norm PN-N 18001 i ISO 45001; Ergonomia pracy przy komputerze; Czynniki szkodliwe i uciążliwe

w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne; Wymogi bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk

pracy; Ocena ryzyka zawodowego; Nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych (podstawy

dydaktyki pedagogiki); Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach; Ustalanie okoliczności i przyczyn

wypadków; Choroby zawodowe; Ochrona przeciwpożarowa.

Nazwa przedmiotu

Godziny

Punkty ECTS

Forma zal.

Obsada kadrowa

w.

ćw.

razem

SEMESTR I

Psychologia pracy

4

4

8

1

ZO

dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB

Prawo pracy

14

14

28

3

E

mgr J. Jankowski (PIP)

Bezpieczeństwo informacji w organizacji

4

4

8

2

ZO

mgr Dariusz Gromadka (Biuro Eksperckie UNIMEDIA)
mgr Sylwia Czub-Kiełczewska

Systemy zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy według norm PN-N 18001 i ISO 45001

4

4

8

2

ZO

Prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys (PB)

dr hab. inż. A. Lulewicz-Sas (PB), prof. PB

Ergonomia pracy przy komputerze

4

4

8

2

ZO

mgr inż. K. Rogoziński (Przedsiębiorstwo Doradczo-Szkoleniowe „Ergos-bhp” Krzysztof Rogoziński)

dr J. Sienkiewicz (PB)

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne 1

10

10

20

3

E

mgr inż. W. Kulesza (PSSE)

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków

6

6

12

2

E

inż. W. Krupa (SEKA)

SEMESTR II

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne 2

8

8

16

3

E

mgr inż. W. Kulesza (PSSE)

Wymogi bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy

9

9

18

3

E

mgr inż. K. Rogoziński (Przedsiębiorstwo Doradczo-Szkoleniowe „Ergos-bhp” Krzysztof Rogoziński)

mgr inż. J. Buraczewski (PIP)

Ocena ryzyka zawodowego

4

4

8

2

ZO

inż. W. Krupa (SEKA)

Nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych (podstawy dydaktyki  i pedagogiki)

4

4

8

1

ZO

mgr inż. Krzysztof Rogoziński

inż. W. Krupa (SEKA)

Psychologiczne aspekty zachowań człowieka w środowisku pracy (czynniki psychofizyczne)

4

4

8

1

ZO

dr M. Czerniawska (PB)

dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

6

6

1

ZO

mgr J. Kondrat (KM PSP)

Choroby zawodowe

2

2

4

1

ZO

mgr inż. W. Kulesza (PSSE)

Ochrona przeciwpożarowa

4

4

8

2

ZO

mgr M. Maciejski (PSP)

Metody pracy służby bhp

2

2

4

1

ZO

inż. W. Krupa (SEKA)

Razem semestr I

92

92

15

Razem semestr II

74

6

80

15

RAZEM

166

6

172

30

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Ergonomia pracy przy komputerze
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo informacji w organizacji
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Psychologia pracy
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według norm PN-N 18001 i ISO 45001
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ergonomia pracy przy komputerze (ZAL)
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według norm PN-N 18001 i ISO 45001
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona przeciwpożarowa
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Ocena ryzyka zawodowego
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Wymogi bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych (podstawy dydaktyki i pedagogiki)
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Psychologiczne aspekty zachowań człowieka w środowisku pracy (czynniki psychofizyczne)
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Wymogi bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Choroby zawodowe
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona przeciwpożarowa
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Wymogi bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Ocena ryzyka zawodowego
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (grupa 1)
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (grupa 2)
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Psychologiczne aspekty zachowań człowieka w środowisku pracy (czynniki psychofizyczne)
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych (podstawy dydaktyki i pedagogiki)
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Metody pracy służby bhp
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Wymogi bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem Studiów Podyplomowych jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp, osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Studia przeznaczone są dla: inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy; starszych inspektorów do spraw bhp; specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy; pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp; właścicieli, kadry kierowniczej.

Efekty uczenia się

Symbol

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia określonych na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

na poziomie 6 PRK

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia określonych na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

na poziomie 6 PRK

Wiedza: absolwent zna i rozumie

ZBHP_W1

w zaawansowanym stopniu znaczenie czynnika ludzkiego i typów osobowości w środowisku pracy oraz aktualnie obowiązujący wykaz chorób zawodowych; potrzebę profilaktyki w tym zakresie;

P6S_WG, P6S_UW

P6Z_WT, P6Z_WZ, P6Z_WO

ZBHP_W2

przepisy prawa regulujące krajowe prawo pracy, w szczególności dotyczące funkcjonowania komórki bhp w organizacji oraz obowiązków pracodawcy w zakresie bhp

P6S_WG, P6S_WK

P6Z_WT, P6Z_WZ

ZBHP_W3

zasady ochrony danych osobowych oraz etyki zawodowej pracownika; zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i znaczenie nadużyć i przestępstw w cyberprzestrzeni

P6S_WG

P6Z_WT, P6Z_WO

ZBHP_W4

wymagania znormalizowanych systemów zarządzania bhp oraz wymagania systemu zgodnego z normą PN-N 18001 i ISO 45001

P6S_WG

P6Z_WT, P6Z_WZ, P6Z_WO

ZBHP_W5

zasady i wymagania pracy przy komputerze, pod kątem ograniczenia czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracownika oraz zasady projektowania pomieszczeń i stanowisk

P6S_WG

P6Z_WO

ZBHP_W6

podstawowe zagrożenia ze strony czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy (czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne) oraz wie, w jaki sposób można zminimalizować ich negatywne oddziaływanie

P6S_WG

P6Z_WT, P6Z_WZ, P6Z_WO

ZBHP_W7

podstawowe aspekty prawne związane z ochroną przeciwpożarową w Polsce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

P6S_WG

P6Z_WT

Umiejętności: absolwent potrafi

ZBHP _U1

powołać się na aktualne przepisy regulujące sprawy bhp w organizacji, w tym sprecyzować uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika w obszarze bhp oraz dokonać samodzielnej analizy ryzyka zawodowego; zaproponować rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie minimalizacji zagrożeń w procesie pracy, wynikające z działań kontrolnych służby bhp oraz sporządzić plan działań korygujących lub zapobiegawczych

P6S_UW

P6Z_UI, P6Z_UO, P6Z_UN, P6Z_UU

ZBHP_U2

zidentyfikować obszary i procesy w organizacji,
w których dochodzi do przetwarzania informacji oraz
wskazać skutki nadużyć i zidentyfikować zagrożenia w zakresie bezpieczeństwo informacji

P6S_UW

P6Z_UI, P6Z_UO

ZBHP_U3

krytycznie oceniać posiadaną wiedzę w zakresie identyfikowania wybranych elementów systemu zarządzania bhp w dowolnej jednostce organizacyjnej oraz współdziałać w zakresie prowadzenia audytów systemu zarządzania bhp

P6S_UO, P6S_KK

P6Z_UI, P6Z_UO, P6Z_UN

ZBHP_U4

zidentyfikować, zaplanować, zaprojektować i zorganizować bezpieczne miejsce i stanowisko pracy z komputerem

P6S_UW

P6Z_UI, P6Z_UO, P6Z_UN

ZBHP_U5

rozpoznać czynniki szkodliwe w miejscu pracy, zmierzyć ich natężenie, wyeliminować lub zminimalizować ich skutki oraz zaplanować działania przeciwdziałające tym zagrożeniom na przyszłość

P6S_UW

P6Z_UI, P6Z_UO

ZBHP_U6

samodzielnie udzielić pierwszej pomocy, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe; samodzielnie przygotować akcję gaśniczą w początkowej fazie pożaru oraz przeprowadzić ewakuację

 P6S_WG, P6S_UW

P6Z_UI, P6Z_UO

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

ZBHP_K1

wypełniania zobowiązań w zakresie odpowiedzialnego pełnienia roli pracownika służb bhp, przestrzegania zasad etyki oraz stosowania aktualnej wiedzy w zakresie przepisów bhp

P6S_KK, P6S_KR, P6S_KO,

P6Z_KP, P6Z_KO

ZBHP_K2

krytycznego oceniania posiadanej wiedzy w zakresie zagadnień dotyczących problematyki bhp, wdrażania systemu zarządzania bhp

P6S_KR, P6S_KO

P6Z_KW

ZBHP_K3

rozumienia wpływu zmian w miko- i makrootoczeniu na zarządzanie organizacją, rozumienia uwarunkowań dysfunkcyjnych zjawisk i zachowań w organizacji

P6S_KK

P6Z_KP, P6Z_KW, P6Z_KO

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 20,35 zł
Koszt osobogodziny brutto 20,35 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2/WIZ, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej ul. Ojca Tarasiuka 2 16-001 Kleosin

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie mgr Krzysztof Rogoziński

mgr Krzysztof Rogoziński

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy; Inspektor ochrony przeciwpożarowej SGSP w Warszawie. Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej. Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: w służbie BHP od 17 lat, od 10 lat własna działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia szkoleń oraz sprawowania nadzoru bhp, ppoż. Współpracownik - inspektor firmy SEKA S.A. Autor artykułów w czasopismach branżowych, m.in. "Przyjaciel przy Pracy". Auditor wiodący Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001 - SGS Polska Sp. z o.o. Prowadzenie szkoleń oraz sprawowanie nadzoru z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej. Magister inżynier w specjalności Inżynierii Bezpieczeństwa i Komputerowe Wspomaganie Projektowania oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania BHP. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Kadr i Płac. Absolwent studium nauczycieli przedmiotów zawodowych

Zdjęcie dr hab. Agata Lulewicz - Sas

dr hab. Agata Lulewicz - Sas

Obszar specjalizacji: systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zintegrowany system zarządzania obejmujący system zarządzania jakością według normy ISO 9001, system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001
Doświadczenie zawodowe: nauczyciel akademicki
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: doświadczony trener i nauczyciel, wieloletni pracownik Politechniki Białostockiej; profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; prowadzi badania naukowe obejmujące trzy obszary: (1) koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; (2) zintegrowany system zarządzania obejmujący system zarządzania jakością według normy ISO 9001, system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001; (3) wartościowanie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa poprzez badania ewaluacyjne
Wykształcenie: doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Zdjęcie prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

Obszar specjalizacji: zarządzanie kapitałem ludzkim, zachowania organizacyjne, wykorzystanie psychologii w zarządzaniu, psychologia organizacji
Doświadczenie zawodowe: profesor na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania. Wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: doradca personalny, konsultant i trener biznesu. Autorka i współautorka bestsellerów wydawnictwa DIFIN: "Nowe koncepcje zarządzania ludźmi", "Zarządzanie zasobami ludzkimi" i "Zachowania organizacyjne" oraz ponad innych 150 publikacji naukowych.

Zdjęcie mgr Mirosław Maciejewski

mgr Mirosław Maciejewski

Doświadczenie zawodowe: Kapitan pożarnictwa (Szkoła Pożarnicza PSP w Poznaniu), główny specjalista ds. bhp. Konsultant w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa). Audytor Wiodący Polskie Centrum Certyfikacji systemów ISO 9001,18001,14001. Instruktor Obrony Cywilnej.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Nauczyciel przedmiotów zawodowych, przez 14 lat pracownik Państwowej Straży Pożarnej (Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej).
Wykształcenie: absolwent st. pod. „Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”

Zdjęcie mgr Jacek Jankowski

mgr Jacek Jankowski

Inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy od 23 lat. Praktyk w zakresie prawa pracy i jego stosowania w codziennej działalności pracodawców i pracowników. Specjalizacja w zakresie przepisów Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Autor cyklu 3 artykułów dotyczących przepisów Karty Nauczyciela

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie dr Julia Siderska

dr Julia Siderska

email: j.siderska@pb.edu.pl

tel: (+48) 608 151 294

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunki przyjęcia na Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy:

- ukończenie studiów wyższych (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat).

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza.

Informacje dodatkowe

Uprzejmie informujemy, że STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY XXXII EDYCJA zostaną uruchomione po zgłoszeniu się wystarczającej liczby kandydatów.

Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: http://info.wiz.pb.edu.pl/Kandydaci/Oferta-edukacyjna/Kierunki-studiów/Zarządzanie-Bezpieczeństwem-i-Higieną-Pracy

Limit miejsc wynosi 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy decyduje kolejność zgłoszenia.

Ciasteczka>