Usługa - Studia Podyplomowe - Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych, edycja III

Logo Politechnika Białostocka

4.3/5 z 259 ocen

Tytuł Studia Podyplomowe - Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych, edycja III

Numer usługi 2021/01/29/7712/922651

Dostawca usług Politechnika Białostocka

Miejsce usługi Kleosin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 600,00 zł netto za osobę

4 600,00 zł brutto za osobę

27,06 zł netto za osobogodzinę

27,06 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych skierowane są do:

 • pracowników administracji samorządowej i rządowej,
 • pracowników instytucji publicznych,
 • pracowników służb mundurowych,
 • pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych,
 • osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa informacji.
Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 31-01-2022
Liczba godzin usługi: 170
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: STUDIA PODYPLOMOWE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych stanowią odpowiedź na zmiany wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zaczęło obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. Wprowadziło ono wiele zmian w odniesieniu do wszystkich podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie wymusza także obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), w przypadku gdy „przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny lub główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę, a także główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych osobowych szczególnych kategorii”.

Proponowane studia podyplomowe mają charakter praktyczny, odpowiadając jednocześnie na zmiany zachodzące w prawodawstwie międzynarodowym i krajowym w zakresie ochrony danych. Studia prowadzone będą przez praktyków i ekspertów oraz doświadczonych naukowców zajmujących się problematyką ochrony danych.

Plan Studiów Podyplomowych 
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji 
– Inspektor Ochrony Danych
 

Nazwa przedmiotu

W

Ćw

Razem

Semestr I

1

Współczesne problemy zarządzania

3

3

6

2

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym i prywatnym

6

6

12

3

Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych

8

8

16

4

Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych

8

8

16

5

Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych

4

4

8

6

Inspektor Ochrony Danych – rola, obowiązki, odpowiedzialność

4

4

8

7

Praktyczne aspekty wdrażania RODO

8

8

16

Semestr II

1

Normy bezpieczeństwa i ochrona informacji w organizacji

8

8

16

2

Budowa i funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych

4

4

8

3

Informatyka śledcza z elementami hackingu – metody
i środki ochrony danych

8

8

16

4

Ochrona danych osobowych
w przedsiębiorstwie i administracji publicznej – studia przypadków

8

8

16

5

Etyka zawodowa w zarządzaniu informacją

4

4

8

6

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017

12

12

24

Łącznie

85

85

170

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Etyka zawodowa w zarządzaniu informacją
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Informatyka śledcza z elementami hackingu - metody i środki ochrony danych
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Informatyka śledcza z elementami hackingu - metody i środki ochrony danych
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie i administracji publicznej - studia przypadków
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie i administracji publicznej - studia przypadków
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Normy bezpieczeństwa i ochrona informacji w organizacji
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Normy bezpieczeństwa i ochrona informacji w organizacji
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Inspektor Ochrony Danych – rola, obowiązki, odpowiedzialność
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Współczesne problemy zarządzania
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne aspekty wdrażania RODO
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne aspekty wdrażania RODO
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym i prywatnym
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym i prywatnym
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom solidnej wiedzy praktycznej odnośnie do bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego.

Efekty uczenia się

Uczestnik studiów podyplomowych Zarzadzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych osiągnie następujące efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

 • istotę oraz cele nowoczesnego zarządzania, w szczególności zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji;
 • zagrożenia oraz skutki wynikające z niewłaściwego przechowywania i przetwarzania danych;
 • zasady funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych na gruncie prawa międzynarodowego i polskiego;
 • zasady funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnych na gruncie prawa międzynarodowego i polskiego;
 • obszary i cele audytu informatycznego oraz metody i narzędzia wykorzystywane w informatyce śledczej;
 • najważniejsze teorie etyczne w kontekście bezpieczeństwa informacji.

Absolwent potrafi:

 •  wykorzystać wiedzę z zakresu koncepcji, metod i technik zarządzania w różnych sytuacjach oraz adoptować je do specyficznych warunków zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji;
 • zidentyfikować obszary i procesy biznesowe w organizacji, w których dochodzi do przetwarzania informacji, w szczególności danych osobowych;
 • zarządzać bezpieczeństwem informacji w organizacji;
 • przeprowadzić analizę ryzyka i zagrożeń bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz dobierać środki adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk;
 • wskazać i wykorzystać właściwe narzędzia informatyczne wspomagające wdrażanie systemu ochrony danych osobowych;
 • wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygnięcia etycznego problemu;
 • prowadzić audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • komunikować się i współdziałać w grupie na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji;
 • planować własny rozwój zawodowy i podległych mu pracowników w zakresie pełnionej funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Absolwent jest gotów do:

 • współpracy i kształtowania właściwych relacji zawodowych w organizacji;
 • krytycznego oceniania posiadanej wiedzy;
 • odpowiedzialnego pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych oraz przestrzegania zasad etyki

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zakładane do osiągnięcia efekty uczenia się zostaną zweryfikowane podczas zaliczeń i egzaminów końcowych z poszczególnych przemiotów.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 27,06 zł
Koszt osobogodziny brutto 27,06 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2/sala 20KM, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Białostocka ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, sala 20KM 16-001 Kleosin

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301.
mgr
Wykładowca licznych konferencji i seminariów, samodzielnie przeprowadził ponad 100 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji, oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach.

Zdjęcie Dariusz Gromadka

Dariusz Gromadka

zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Wieloletni ekspert z zakresu wykrywania cyberprzestępczości oraz nadużyć telekomunikacyjnych i gospodarczych. Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej (polski oraz amerykański certyfikat CICA), biegły skarbowy, biegły sądowy z zakresów: informatyki śledczej, telekomunikacji i analiz ekonomicznych inwestycji. Od 13 lat wykonuje opinie na zlecenie sądów, prokuratur, jednostek Policji, CBA, CBŚ, ABW, urzędów skarbowych oraz podmiotów prywatnych. Samodzielnie oraz zespołowo wykonał kilkadziesiąt audytów i testów penetracyjnych systemów komputerowych, telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych dla organów wymiaru sprawiedliwości, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ministerstw i podmiotów prywatnych. W 2016 roku ustanowiony został stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku w sprawach: cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, dot. zamówień publicznych, technicznych oraz międzynarodowych. Posiada poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: ŚCIŚLE TAJNE, ESA TOP SECRET, EU TOP SECRET, COSMIC TOP SECRET (NATO).
mgr
Prowadzi szkolenia dla audytorów wewnętrznych, prokuratorów i funkcjonariuszy Policji oraz członków zarządów i innych osób decyzyjnych w różnych jednostkach organizacyjnych. Wykładał również na warszawskich uczelniach wyższych na studiach podyplomowych dla kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Wielokrotnie występował jako prelegent oraz panelista na krajowych i m

Zdjęcie Agata Lasota-Jądrzak

Agata Lasota-Jądrzak

ochrona informacji niejawnych
Od blisko 16 lat zawodowo związana z ochroną informacji prawnie chronionych. Od 2006 pełni funkcję Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych a od 2009 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Zaangażowana w działalność społeczną, gdzie za wkład w popularyzację wiedzy o ochronie informacji prawnie chronionych uzyskała tytuł eksperta Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. W 2016 roku, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt.: Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie kryzysowe.
Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie dr Danuta Szpilko

dr Danuta Szpilko

email: d.szpilko@pb.edu.pl

tel: (+48) 734 483 757

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w postaci prezenacji tematycznych będą przekazywane uczestnikom w formie elektronicznej. Zestawy ćwiczeń niezbędnych do zajęć będą przekazywane w formie drukowanej.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Inspektor Ochrony Danych III edycja dostarcza komplet dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową;
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Uczelni lub notariusza
  Przyjęcie na studia podyplomowe następuje zgodnie z zasadami rekrutacji, o których mowa Regulaminie Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej.

Informacje dodatkowe

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Białostocką.

Uczestnicy uzyskają także dodatkowe kwalifikacje audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017 potwierdzone certyfikatem wydanym przez zewnętrzną firmę certyfikującą (wliczone w koszt studiów podyplomowych).

UWAGA! Harmonogram zjazdów stanowi wersję roboczą. Po zgłoszeniu się wymaganej liczby uczestników zostanie on zaktualizowany. Wersja ostateczna harmonogramu zostanie przesłana uczestnikom przed rozpoczęciem kształcenia.

W przypadku utrzymującego się stanu epidemii w Polsce w związku z pandemią COVID-19 przewiduje się ewentualne prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

Zasady i tryb rekrutacji dostępne na stronie internetowej: https://wiz.pb.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/zarzadzanie-bezpieczenstwem-informacji-inspektor-ochrony-danych/

Ciasteczka>