Usługa - Kurs kompetencji ogólnych przygotowujący do egzaminu maturalnego z WOSu, matematyki poz. podstawowy i historii – usługa zdalna + stacjonarna

Logo Placówka Kształcenia Ustawicznego "Logos" Centrum Edukacyjne

4.4/5 z 1687 ocen

Tytuł Kurs kompetencji ogólnych przygotowujący do egzaminu maturalnego z WOSu, matematyki poz. podstawowy i historii – usługa zdalna + stacjonarna

Numer usługi 2021/01/26/12862/918909

Dostawca usług Placówka Kształcenia Ustawicznego "Logos" Centrum Edukacyjne

Miejsce usługi Łomża

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

7 020,00 zł netto za osobę

7 020,00 zł brutto za osobę

39,00 zł netto za osobogodzinę

39,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Osoby przygotowujące się do egzaminu maturalnego, mające ukończone 18 lat.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 16-02-2021
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program
AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU
Przedmiot Błędna data w harmonogramie Błędna godz. rozpoczęcia Błędna godz. zakończenia Poprawna data Poprawna godz. rozpoczęcia Poprawna godz. zakończenia
WOS gr.II - zajęcia stacjonarne 15.02.2021 - - 23.02.2021 - -
WOS gr.II - zajęcia stacjonarne 22.02.2021 - - 02.03.2021 - -
WOS gr.II - zajęcia stacjonarne 01.03.2021 - - 09.03.2021 - -
WOS gr.II - zajęcia stacjonarne 08.03.2021 - - 16.03.2021 - -
WOS gr.II - zajęcia stacjonarne 15.03.2021 - - 23.03.2021 - -
WOS gr.II - zajęcia stacjonarne 22.03.2021 - - 30.03.2021 - -
WOS gr.II - zajęcia stacjonarne 29.03.2021 - - 06.04.2021 - -
historia gr. II- zajęcia stacjonarne 17.02.2021 - - 22.02.2021 - -
historia gr. II- zajęcia stacjonarne 24.02.2021 - - 01.03.2021 - -
historia gr. II- zajęcia stacjonarne 03.03.2021 - - 08.03.2021 - -
historia gr. II- zajęcia stacjonarne 10.03.2021 - - 15.03.2021 - -
historia gr. II- zajęcia stacjonarne 17.03.2021 - - 22.03.2021 - -
historia gr. II- zajęcia stacjonarne 24.03.2021 - - 29.03.2021 - -
historia gr. II- zajęcia stacjonarne 31.03.2021 - - 12.04.2021 - -
historia gr. II- zajęcia stacjonarne 07.04.2021 - - 19.04.2021 - -
matematyka pp gr.VII - zajęcia stacjonarne 16.02.2021 - - 26.02.2021 - -
matematyka pp gr.VII - zajęcia stacjonarne 23.02.2021 - - 05.03.2021 - -
matematyka pp gr.VII - zajęcia stacjonarne 02.03.2021 - - 12.03.2021 - -
matematyka pp gr.VII - zajęcia stacjonarne 09.03.2021 - - 19.03.2021 - -
matematyka pp gr.VII - zajęcia stacjonarne 16.03.2021 - - 26.03.2021 - -
matematyka pp gr.VII - zajęcia stacjonarne 23.03.2021 - - 02.04.2021 - -
matematyka pp gr.VII - zajęcia stacjonarne 30.03.2021 - - 09.04.2021 - -
matematyka pp gr.VII - zajęcia stacjonarne 06.04.2021 - - 16.04.2021 - -

WOS
Program został przygotowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 
1. Społeczeństwo
2. Konflikty i metody ich rozwiązywania
3. Geneza i istota państwa
4. Demokracja 
5. Konstytucja i ustrój Rzeczpospolitej Polskiej 
6. Ideologie polityczne
7. Prawo 
8. Organizacje międzynarodowe  
9. Unia Europejska 
10. Prawa człowieka   
11. Terroryzm
12. Globalizacja 
13. Wybrane konflikty na świecie   
14. Polska w Unii Europejskiej   
15. Rozwiązywania zadań przygotowujących do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie 

HISTORIA
Program został przygotowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 
1. Cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu  
2. Cywilizacja grecka 
3. Cywilizacja rzymska 
4. Średniowiecze Europa 
5. Piastowie 
6. Jagiellonowie 
7. Czasy nowożytne 
8. Wiek XIX w Polsce 
9. Wiek XIX na świecie 
10. Dwudziestolecie Międzywojenne 
11. II wojna światowa 
12. II. połowa XX wieku 
13. Rozwiązywania zadań przygotowujących do egzaminu maturalnego z historii

MATEMATYKA PP
Program został przygotowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
1.     Liczby rzeczywiste 
2.     Wyrażenia algebraiczne .
3.     Równania i nierówności 
4.     Funkcje i ich własności 
5.     Ciągi liczbowe 
6.     Funkcje trygonometryczne 
7.     Planimetria 
8.     Geometria analityczna 
9.     Stereometria 
10.  Elementy statystyki opisowej, kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa 
11.  Rozwiązywanie arkuszy maturalnych 
12.  Sprawdzian wiedzy i umiejętności 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
WOS - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
15-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
matematyka pp - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
16-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
historia - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
17-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
WOS - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
22-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
matematyka pp - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
23-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
historia - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
24-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
WOS - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
01-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
matematyka pp - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
02-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
historia - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
03-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
WOS - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
08-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
matematyka pp - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
historia - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
WOS - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
15-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
matematyka pp - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
16-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
historia - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
17-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
WOS - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
22-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
matematyka pp - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
23-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
historia - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
24-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
WOS - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
29-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
matematyka pp - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
30-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
historia - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
31-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
matematyka pp - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
06-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
historia - usługa stacjonarna
Data realizacji zajęć
07-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
WOS gr.II - zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
13-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
WOS gr.II - zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
20-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
matematyka pp gr.VII - zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
23-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
historia gr. II- zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
26-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
WOS gr.II - zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
27-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
matematyka pp gr.VII - zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
30-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
historia gr. II- zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
03-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym jest przygotowanie uczestników kursu kompetencji ogólnych do egzaminu maturalnego z WOSu, matematyki poz. podstawowy i historii

Efekty uczenia się

Znajomość procedur oraz aktów prawnych określających egzamin maturalny z WOSu, matematyki poz. podstawowy i historii . Utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy nabytej podczas dotychczasowej edukacji szkolnej. Możliwość oceny swojej wiedzy oraz umiejętności oraz wykorzystania ich do twórczych działań. Wyrównanie dysproporcji oraz szans edukacyjnych. Uzyskanie zadowalającego wyniku na egzaminie maturalnym – w części pisemnej oraz ustnej. Pełna świadomość uczniów co do czekających ich zadań podczas zdawania egzaminu maturalnego eliminująca niektóre z czynników stresu. Możliwość rozwijania umiejętności kluczowych, m. in. komunikowania się, rozwiązywania problemów, korzystania z różnych źródeł informacji, łączenia i porządkowania wiedzy, organizowania i oceniania własnej pracy. Uzyskanie zadowalającego wyniku egzaminu maturalnego. Budowanie własnej wartości, wiary we własne siły poprzez systematyczne przygotowanie do egzaminu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 7 020,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 7 020,00 zł
Koszt osobogodziny netto 39,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 39,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. kard. Wyszyńskiego 6/44, 18-400 Łomża, woj. podlaskie

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju forma i miejsce zajęć może ulec zmianie. Aktualizacja informacji w BUR nastąpi w najszybszym możliwym terminie.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Sikorska

Monika Sikorska

Nauczanie matematyki na poziomie szkoły średniej. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki. Wieloletnie doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole średniej. Prowadzenie kursów i zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminów maturalnych.

Zdjęcie Katarzyna Lipska

Katarzyna Lipska

Nauczanie historii na poziomie szkoły średniej. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii. Wieloletnie doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole średniej. Prowadzenie kursów i zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminów maturalnych.

Zdjęcie Adam Chojnowski

Adam Chojnowski

Nauczanie WOSu na poziomie szkoły średniej. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z WOSu. Wieloletnie doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole średniej. Prowadzenie kursów i zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminów maturalnych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julia Łagodzińska

Julia Łagodzińska

email: j.lagodzinska@kwalifikacjedlaciebie.pl

tel: (+48) 577 501 801

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA – W PRZYPADKU ZAJĘĆ W FORMIE ZDALNEJ

Usługa prowadzona na platformie Microsoft Teams, za pośrednictwem indywidualnego konta dla uczestnika, założonego na okres trwania umowy.

Wymagania sprzętowe/oprogramowanie: Tablet, smartfon lub komputer stacjonarny/przenośny pracujący w środowisku Windows, Apple, Android z kartą sieciową, bezprzewodową umożliwiającą połączenie z Internetem. Zintegrowany, lub wewnętrzny głośnik, mikrofon lub kamerę.

Wymagania sprzętowe dla usług o prędkościach pobierania danych powyżej 100 Mbps: Minimalne Rekomendowane Procesor Klasy Intel Core 2 Duo 2 Ghz lub inny o podobnej wydajności klasy Intel Core i3 lub inny o podobnej wydajności. Pamięć operacyjna RAM 2048 MB lub rekomendowana 4096 MB.

Wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: Karta sieciowa przewodowa *IEEE 802.3 1000 Mbps, IEEE 802.11 n(N600) lub IEEE 802.11 ac System operacyjny ** Windows 7 lub nowszy, Router z portami WAN/LAN 1000 Mbps i interfejsem radiowym IEEE 80

Informacje dodatkowe

Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym. 

Kurs zakończy się wydaniem uczestnikowi "Zaświadczenia o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych".

Zajęcia trwają godzinę lekcyjną (45 minut)

Uczestnik ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach z autoprezentacji, w celu kształcenia umiejętności społecznych.

W okresach świątecznych, w ferie oraz w nagłych przypadkach, przewidziany harmonogram może ulec zmianie, o czym uczestnicy oraz prowadzący zostaną poinformowani telefonicznie. Harmonogram w BUR zostanie zaktualizowany po ustaleniu daty spotkania.

W szczególnych przypadkach, na podstawie diagnozy nauczyciela prowadzącego, uczestnik może skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Ciasteczka>