Usługa - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi stali metodą MAG 135 z elementami rysunku technicznego

Logo Centrum Technologii Edukacyjnych "INTJO " Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

0/5

Tytuł Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi stali metodą MAG 135 z elementami rysunku technicznego

Numer usługi 2021/01/25/53003/917669

Dostawca usług Centrum Technologii Edukacyjnych "INTJO " Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Turek

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

23,53 zł netto za osobogodzinę

23,53 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 5 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi stali metodą MAG 135, które ukończyły 18 lat i posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim. 

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 23-04-2021
Liczba godzin usługi: 170
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi stali metodą MAG 135. Kurs obejmuje  spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i obejmuje zwiększona liczbę 25 godz. (45-minutowych) zajęć z zakresu rysunku technicznego  oraz  25 godzin teoretycznych ( 45) z zakresu :Procesy spajania i pokrewne spawaniu,Materiały podstawowe, Materiały dodatkowe, Podstawy elektrotechniki, Urządzenia i sprzęt do spawania,Technika i technologia spawania,Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy, Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, Bhp i ppoż przy pracach spawalniczych Instruktaż wstępny oraz  zajęcia praktyczne - 117 h +  dodatkowo  3 godziny przewidziano na egzamin praktyczny. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z zaleceniami ujętymi w Wytycznych Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Ponadto Kurs obejmuje również umiejętność tworzenia  rysunku technicznego i posługiwania się dokumentają techniczną coraz częściej wymaganą od spawaczy oprócz kwalifikacji podstawowej.  Zajęcia teoretyczne: prowadzone będą w formie wykładu połączonego z dyskusją. Uczestnicy/uczestniczki będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych. Zajęcia praktyczne: obejmują zestawy ćwiczeń, przez które kolejno przechodzą kursanci pod nadzorem instruktora szkolenia. Wykonanie poszczególnych ćwiczeń poprzedzone jest omówieniem ćwiczenia (sposób przygotowania materiału, parametry spawania, technika wykonania złącza) oraz pokazem. Na zajęciach obowiązuje reżim sanitarny.

Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. Urządzenia spawalnicze. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. Materiały dodatkowe do spawania. Spawanie w praktyce. Oznaczanie i wymiarowanie spoin. Metody przygotowania złączy do spawania. Kwalifikowanie spawaczy. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG. Materiały dodatkowe do spawania. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. Zajęcia praktyczne: instruktaż wstępny, napawanie, złącza teowe narożne, złącza teowe, złącza rurowe.

Cel szkolenia zostanie zrealizowany poprzez odpowiedni dobór środków dydaktycznych. Weryfikacja stopnia nabycia wiedzy i umiejętności dokonywana będzie na bieżąco przez wykładowcę lub instruktora poprzez zadawanie uczestnikom/uczestniczkom pytań kontrolnych sprawdzających stopień opanowania materiału. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne. Szkolenie kończy sie egzaminem teoretycznym w formie testu pisemnego oraz egzaminem praktycznym - oceną wykonania złącza egzaminacyjnego lub złącz egzaminacyjnych.

 Ramowy program usługi:

 1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu
 2. Rysunek techniczny w spawalnictwie
 3. Materiały podstawowe
 4. Materiały dodatkowe
 5. Podstawy elektrotechniki
 6. Urządzenia i sprzęt do spawania
 7. Technika i technologia spawania
 8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
 9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
 10. Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
 11. Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
 12. Bhp i ppoż przy pracach spawalniczych
 13. Instruktaż wstępny
 14.  Zajęcia praktyczne - 117 h

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Rysunek techniczny
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Urządzenia spawalnicze
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
19:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:20
Godzina zakończenia
20:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Materiały dodatkowe do spawania
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
19:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Oznaczanie i wymiarowanie spoin
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:20
Godzina zakończenia
20:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody przygotowania złączy do spawania
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Spawanie w praktyce
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
19:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikowanie Spawaczy
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:20
Godzina zakończenia
20:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania Mag
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Budowa urządzeń MAG
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
10:25
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Materiały do spawania Mag
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:25
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ppoż ochrona srodowiska
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:20
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Parametry oraz oraz charakterystyka spawania Mag
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Instruktarz wstępny
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie metodą MAG 135
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:05
Godzina zakończenia
18:05
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie metodą MAG 135
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:10
Godzina zakończenia
19:10
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie metodą MAG 135
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:15
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 z elementami rysunku technicznego " przygotowuje do samodzielnego wykonywania prac spawalniczych - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi stali metodą MAG 135

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada umiejętność posługiwania się dokumetacją techniczną oraz  stosuje zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami pachwinowym metodą MAG; charakteryzuje urządzenia spawalnicze; oznacza i wymiaruje spoiny; omawia metody przygotowania złączy do spawania, budowę i zasady obsługi sprzętu i osprzętu spawalniczego; dobiera materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania stali metodą MAG; stosuje zasady i sposoby przygotowania elementów wykonanych z blach i rur do spawania spoinami pachwinowymi; rozróżnia procesy technologiczne i techniki spawania elementów wykonanych z blach i rur spoinami pachwinowymi; przygotowuje elementy wykonane z blach i rur do spawania  przez oczyszczenie, dopasowanie i sczepienie; obsługuje urządzenia, sprzęt i osprzęt spawalniczy; wykonuje połączenia spawane zgodnie z instrukcją technologiczną spawania w różnych pozycjach spawania; ocenia wizualnie wykonane złącza spawane spoinami pachwinowymi; wykonuje ustalone zadania w zakresie prac spawalniczych, pracuje i współpracuje w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób, ocenia swoje działania w zakresie spawania stali metodą MAG oraz ponosi odpowiedzialność za ich skutki.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

ak - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

tak - egzamin kwalifikacyjny spawacza przeprowadzany zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9606-1

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 23,53 zł
Koszt osobogodziny brutto 23,53 zł
w tym koszt walidacji netto 150,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 150,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 350,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 350,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Seńko

Mariusz Seńko

Absolwent Politechniki Poznańskiej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Zdjęcie Władysław Wojnarowski

Władysław Wojnarowski

Władysław Wojnarowski, mechanika i budowa maszyn, nauczyciel przedmiotów zawodowych z przygotowaniem pedagogicznym. Staż pracy 30 lat.

Zdjęcie Jacek Suszek

Jacek Suszek

Jacek Suszek, nauczyciel przedmiotów zawodowych z przygotowaniem
pedagogicznym. Studia kierunkowe mechanika i budowa maszyn,
staż pracy jako wykładowca 15 lat.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Nikola Zielińska

Nikola Zielińska

email: nikola.zielinska@intjo.pl

tel: (+48) 622 223 860

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie - koszty badań lekarskich ponosi uczestnik szkolenia, podpisanie umowy z operatorem. 

Informacje dodatkowe

Dostawca usługi dostosuje w miarę możliwości  harmonogram do oczekiwań uczestników szkolenia.  Zastrzega się dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących reżimów sanitarnych.  Cena zawiera koszt egzaminu. 

Ciasteczka>