Usługa - Manipulacje trzewno-stawowe rejonu szyjno-piersiowego oraz obręczy barkowej

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1071 ocen

Tytuł Manipulacje trzewno-stawowe rejonu szyjno-piersiowego oraz obręczy barkowej

Numer usługi 2021/01/15/36350/906262

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 600,00 zł netto za osobę

1 600,00 zł brutto za osobę

59,26 zł netto za osobogodzinę

59,26 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 02-09-2021
Liczba godzin usługi: 27
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

W czasie szkolenia szczególnie poruszone zostaną kliniczne aspekty leczenia manuaknego, takie jak:

 • kręcz karku
 • rwa barkowa
 • zespół górnego otworu klatki piersiowej
 • konflikt podbarkowy w stanie ostrym i przewlekłym
 • neuralgia międzyżebrowa
 • dorsalgio

Manipulacje będą dotyczyły kręgosłupa lędźwiowego, kości biodrowej, spojenia łonowego, kości krzyżowej i guzicznej, a także takich narządów jak:

 • tarczyca
 • serce i osierdzie
 • oskrzela
 • płuca i opłucna
 • grasica
 • przełyk
 • zbiornik mleczu
 • przewód piersiowy
 • kąty żylne

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przywitanie Uczestników, przedstawienie Instruktorów. Zapoznanie Uczestników z planem szkolenia.
Data realizacji zajęć
03-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie: powiązania dysfunkcji trzewnych z bólami rejonu kręgosłupa szyjnego, piersiowego oraz barku; diagnostyka funkcjonalna.
Data realizacji zajęć
03-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Klasyfikacja dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego i barku - Red flags
Data realizacji zajęć
03-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Protokół diagnostyczny rejony szyjno-barkowego - testy kliniczne i ocena funkcjonalna, badanie neurologiczne.
Data realizacji zajęć
03-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Terapia rejonu szyjno-barkowego: drenaż dysku, techniki funkcjonalne, techniki w skróceniu.
Data realizacji zajęć
03-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Klasyfikacja dolegliwości bólowych kręgosłupa. Protokół diagnostyczny kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej.
Data realizacji zajęć
04-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Terapia: dorsalgo, stawy żebrowo-poprzeczne, neuralgia międzyżebrowa, połączenie chrzęstno-mostkowe, normalizacja nerwowo-mięśniowa przestrzeni międzyżebrowych.
Data realizacji zajęć
04-09-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Trzewa - anatomia i funkcja w organizmie, topografia i palpacja narządów trzewnych.
Data realizacji zajęć
04-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Klinika wykluczająca, diagnostyka funkcjonalna.
Data realizacji zajęć
04-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki trzewne: serce i osierdzie, grasica, oskrzela, przewód piersiowy, przełyk.
Data realizacji zajęć
04-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Górny otwór klatki piersiowej: anatomia, klinika TOS.
Data realizacji zajęć
05-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki: obojczyk i pierwsze żebro, MOS, mm. pochyłe, czworoboczny, normalizacja więzadeł kręgowo-opłucnych, kąty żylne, techniki stawowe dla rejonu C/Th.
Data realizacji zajęć
05-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Trzewia: płuco i opłucna
Data realizacji zajęć
05-09-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wspomaganie odporności.
Data realizacji zajęć
05-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie i dyskusja. Wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.
Data realizacji zajęć
05-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z klinicznymi aspektami dysfunkcji trzewnych, które mają wpływ na powstawanie lub podtrzymywanie dysfunkcji somatycznych o obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa i obręczy barkowej. Kursanci nauczą się w jaki sposób diagnozować i leczyć oba rodzaje zaburzeń funkcjonalnych za pomocą technik osteopatycznych. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik zdobędzie zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna i rozumie kliniczne aspekty dysfunkcji trzewnych,
 • rozpoznaje przeciwskazania względne i bezwzględne do stosowania terapii,
 • potrafi diagnozować i leczyć wybrane rodzaje zaburzeń funkjonalnych,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje zdobytą wiedzę,
 • dobiera odpowiednie narzędzia diagnostyczne,
 • wyciąga wnioski z badania osteopatycznego i planuje celowaną terapię,
 • dostosowuje poznane techniki i komponenty manipulacji do dysfunkcji pacjenta.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 59,26 zł
Koszt osobogodziny brutto 59,26 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Saska 27, 30-702 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Włodzimierz Ciepała

Włodzimierz Ciepała

fizjoterapia, osteopatia
Włodzimierz Ciepała posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, zdobyte podczas pracy w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu na oddziale neurochirurgii i Ośrodku Rehabilitacyjnym w Miechowie. Obecnie pracuje i zarządza Centrum Rehabilitacji i Osteopatii ,,Neuron" w Miechowie i Dąbrowie Górniczej, gdzie zajmuje się terapią pacjentów z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi.
Włodzimierz Ciepała jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz 5-letnich Studiów Podyplomowych w Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii.
Od 8 lat instruktor szkolenia "Terapia manualna w koncepcji osteopatyczne. Diagnostyka różnicowa i leczenie".

Zdjęcie Marcin Hoffmann

Marcin Hoffmann

fizjoterapia, osteopatia
Marcin Hoffman prowadzi prywatny gabinet osteopatii i rehabilitacji, specjalizuje się w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. Od 9 lat praktykuje w zawodzie.
Marcin Hoffmann jest absolwentem Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii. Studia w Belgii ukończył uzyskując międzynarodowy tytuł Dyplomowanego Osteopaty – D.O.
Autor publikacji dotyczących zagadnień leczenia osteopatycznego, szkoleń z zakresu diagnostyki różnicowej i leczenia manualnego w dysfunkcjach narządu ruchu oraz specjalistycznego szkolenia dla lekarzy stomatologów dotyczącego diagnostyki i leczenia manualnego w dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wioleta Wójcik

Wioleta Wójcik

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 537 453 003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Organizator szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o zapisanie się na kurs przez strone: https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu.


Liczba godzin usługi uwzględniona jest w godzinach dydaktycznych (45 minut), szkolenie dedykowane jest również dla Uczestników z województwa Małopolskiego.


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.

Ciasteczka>