Usługa - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) oraz metodą TIG (141). Kierunek Kariera Zawodowa

Logo OŚRODEK SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO "LABOR-S" BOGUSŁAW LESIUK

4.8/5 z 35 ocen

Tytuł Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) oraz metodą TIG (141). Kierunek Kariera Zawodowa

Numer usługi 2021/01/13/32593/904182

Dostawca usług OŚRODEK SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO "LABOR-S" BOGUSŁAW LESIUK

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 545,00 zł netto za osobę

4 545,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby pracujące oraz bezrobotne,

Związane z Małopolską,

Z niskimi kwalifikacjami chyba, że po 50 roku życia bez względu na wykształcenie,

Osoby pełnoletnie,

Pracownicy i przedsiębiorcy,

Usługa również adresowana jest dla uczestników projektu Kierunek Kariera

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 15-01-2021
Liczba godzin usługi: 303
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
L.p. Tematyka  programowa (nazwa  przedmiotu) Ilość  godzin  szkolenia  teoretycz. Ilość  godzin  szkolenia  praktycz. RAZEM
1 Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego 2 - 2
2 Urządzenia spawalnicze  2 - 2
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż., ochrona środowiska 2 - 2
4 Bezpieczna praca na hali produkcyjnej  2 - 2
5 Materiały dodatkowe do spawania 2 - 2
6 Spawanie w praktyce 2 - 2
7 Oznaczanie i wymiarowanie spoin 2 - 2
8 Metody przygotowania złączy do spawania 2 - 2
9 Kwalifikowanie spawaczy 2 - 2
10 Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG 3 - 3
11 Materiały dodatkowe do spawania metodą MAG 1 - 1
12 Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż., ochrona środowiska 1 - 1
13 Charakterystyka spawania metodą MAG oraz typowe parametry 2 - 2
14 Budowa  i  użytkowanie  urządzeń  do  spawania  TIG 3 - 3
15 Elektrody  wolframowe  i  materiały  dodatkowe do spawania TIG 1 - 1
16 Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy   1 - 1
17 Podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia 2 - 2
18 Spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych 2 - 2
19 Materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych 2 - 2
20 Korozja i obróbka cieplna po spawaniu 2 - 2
21 Zajęcia praktyczne  - 259 259
22 Egzamin  - 6 6
Ogółem 38 265 303

1 godzina dydaktyczna= 45 minut

Przewidziane sprawdziany i egzaminy (opis sposobu sprawdzania efektów szkolenia)

Do sprawdzenia efektów szkolenia zaliczane będą:

- aktywność na zajęciach teoretycznych i praktycznych

- frekwencja na zajęciach

- podczas zajęć teoretycznych i praktycznych sprawdziany pisemne i ustne

- egzamin końcowy sprawdzający wiadomości teoretyczne oraz umiejętności praktyczne przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Warunki uczestnictwa:

1/ ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa

2/ ukończone 18 lat

3/ posiada zdolność do wykonywania zawodu jako spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim

Informacje dodatkowe:

Usługa z egzaminem

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Niezbędne środki: folie,  filmy,  rzutnik,  laptop ,  plansze, spawarki,  butle gazowe,  szlifierki,  maski,  okulary,  fartuchy skórzane,  rękawice  spawalnicze,  blachy,  elektrody,  tarcze szlifierskie,  szczotki  spawalnicze,  suszarki   i inne

Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom szkolenia na własność:

  1. Książka – Jerzy Mizerski – Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG
  2. Książka – Jerzy Mizerski – Spawanie w osłonie gazów metodą TIG
  3. Skrypt „Załącznik do wykładów”
  4. Skrypt „Załącznik do wykładów  MAG”
  5. Skrypt „Załącznik do wykładów  TIG”
  6. Zeszyt
  7. Długopis
  8. Teczka na materiały szkoleniowe

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
Data realizacji zajęć
18-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Urządzenia spawalnicze
Data realizacji zajęć
18-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż. ochrona środowiska
Data realizacji zajęć
18-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:10
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
Data realizacji zajęć
18-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:40
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Materiały dodatkowe do spawania
Data realizacji zajęć
18-01-2021
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Spawanie w praktyce
Data realizacji zajęć
19-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Oznaczanie i wymiarowanie spoin
Data realizacji zajęć
19-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody przygotowania złączy do spawania
Data realizacji zajęć
19-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:10
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikowanie spawaczy
Data realizacji zajęć
19-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:40
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG
Data realizacji zajęć
19-01-2021
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
16:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Materiały dodatkowe do spawania metodą MAG
Data realizacji zajęć
20-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż. ochrona środowiska
Data realizacji zajęć
20-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry
Data realizacji zajęć
20-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG
Data realizacji zajęć
20-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:10
Godzina zakończenia
13:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania TIG
Data realizacji zajęć
20-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:25
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Data realizacji zajęć
20-01-2021
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia
Data realizacji zajęć
20-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:05
Godzina zakończenia
15:50
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia
Data realizacji zajęć
21-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych
Data realizacji zajęć
21-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych
Data realizacji zajęć
21-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych
Data realizacji zajęć
21-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:10
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Korozja i obróbka cieplna po spawaniu
Data realizacji zajęć
21-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:55
Godzina zakończenia
13:25
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne (instruktaż wstępny)
Data realizacji zajęć
21-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:25
Godzina zakończenia
14:55
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
22-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
26-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
28-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
29-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
01-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
02-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
03-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
04-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
05-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
08-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
09-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
10-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
11-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
12-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
15-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
16-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
18-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
19-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
22-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
23-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
24-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
26-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
01-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

szkolenie pracowników lokalnych przedsiębiorstw, osób prywatnych

Cel edukacyjny

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-19/IS-17. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Efekty uczenia się

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-19/IS-17.  Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do spawania blach i rur spoinami pachwonowymi w metodzie MAG i TIG zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Podczas szkolenia słuchacz pozna zasadę działania oraz budowę spawarki do spawania metodą MAG  i TIG, materiałami do spawania, nauczy się je rozróżniać, pozna zasady BHP.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dokumenty spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach tj. książka spawacza oraz świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza w metodzie 135 i metodzie 141

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 545,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 545,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł
w tym koszt walidacji netto 400,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 400,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 196,80 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 196,80 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Balicka 100, 30-149 Kraków, woj. małopolskie

spawalnia z atestem Instytut Spawalnictwa w Gliwicach nr 256/2020

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • parking

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bogusław Lesiuk

Bogusław Lesiuk

Egzaminator od 2000 r.
Wykładowca od 1975 r., Egzaminator od 2000 r.
Politechnika Częstochowska, Inżynier spawalnik, Wydział Budowy Maszyn , specjalność Urządzenia i Technologia Spawalnictwa ( Nr 1074/71), Uprawnienia VT 2, Egzaminator Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach od 2000 r., kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów (Ośrodek Edukacyjny „EGO II” 02/05/06/N, 10/05/06/P


Politechnika Częstochowska, Inżynier spawalnik, Wydział Budowy Maszyn , specjalność Urządzenia i Technologia Spawalnictwa ( Nr 1074/71), Uprawnienia VT 2, Egzaminator Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach od 2000 r., kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów (Ośrodek Edukacyjny „EGO II” 02/05/06/N, 10/05/06/P

Zdjęcie Paweł Wawrzyńczak

Paweł Wawrzyńczak

Uprawnienia spawalnicze wyższego stopnia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w metodach spawanie gazowe, elektryczne, MAG, TIG i MIG, uprawnienia Międzynarodowego Instruktora Spawaczy (IWP) Wykształcenie średnie techniczne (Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie; Zawód: technik mechanik) kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu (nr 692/2010 wydane przez Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego „LABOR-S”) instruktor i wykładowca od 2012 r., Uprawnienia spawalnicze wyższego stopnia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w metodach spawanie gazowe, elektryczne, MAG, TIG i MIG, uprawnienia Międzynarodowego Instruktora Spawaczy (IWP)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Płonka

Katarzyna Płonka

email: biuro@labor-szkolenia.pl

tel: (+48) 33 8234 882

Ciasteczka>