Usługa - Podatki 2021 dla zaawansowanych

Logo Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki Spółka jawna

4.7/5 z 68 ocen

Tytuł Podatki 2021 dla zaawansowanych

Numer usługi 2021/01/13/18719/903926

Dostawca usług Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki Spółka jawna

Miejsce usługi Opole

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 300,00 zł netto za osobę

4 059,00 zł brutto za osobę

55,00 zł netto za osobogodzinę

67,65 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dedykowane dla osób chcących poszerzać własne kompetencje i umiejętności w wykonywaniu zawodu księgowego, samodzielnego księgowego lub głównego księgowego:

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 20-04-2021
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program szkolenia:

 1. Aktualne wybrane problemy podatkowe firm w 2021 roku
 2. Podatek od towarów i usług – VAT
 3. Podatek VAT w obrocie międzynarodowym cz.I
 4. Podatek VAT w obrocie międzynarodowym cz.II
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - zasady rozliczeń i obowiązki w 2021r.
 6. Koszty uzyskania przychodów CIT/PIT w działalności gospodarczej
 7. Podatek u źródła w kontekście najnowszych zmian i obowiązków
 8. Podatki i rachunkowość 2021 –  obowiązki podatkowe i księgowe przedsiębiorców i najnowsze zmiany w przepisach prawnych
 9. Podatek od nieruchomości 2021
 10. Problematyka księgowa i podatkowa małych i średnich firmach w 2021 roku.

Czas trwania szkolenia:
1 dzień szkoleniowy (6 godz. dydaktycznych - 1 godz. dydaktyczna - 45 min  - łącznie 4,5 godz. zegarowe + 30 min przerwy)

 • 9.00 - 10. 30 - I cześć szkolenia (1,5 godz.)
  przerwa 15 min
 • 10.45 - 12.15 - II część szkolenia (1,5 godz.)
  przerwa 15 min
 • 12.30 - 14.00 - III część szkolenia

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Aktualne wybrane problemy podatkowe firm w 2021 roku
Data realizacji zajęć
21-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Aktualne wybrane problemy podatkowe firm w 2021 roku
Data realizacji zajęć
21-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Aktualne wybrane problemy podatkowe firm w 2021 roku
Data realizacji zajęć
21-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek od towarów i usług – VAT
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek od towarów i usług – VAT
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek od towarów i usług – VAT
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek u źródła w kontekście najnowszych zmian i obowiązków
Data realizacji zajęć
28-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek u źródła w kontekście najnowszych zmian i obowiązków
Data realizacji zajęć
28-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Podatek u źródła w kontekście najnowszych zmian i obowiązków
Data realizacji zajęć
28-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatki i rachunkowość 2021 – obowiązki podatkowe i księgowe przedsiębiorców i najnowsze zmiany w przepisach prawnych
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatki i rachunkowość 2021 – obowiązki podatkowe i księgowe przedsiębiorców i najnowsze zmiany w przepisach prawnych
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatki i rachunkowość 2021 – obowiązki podatkowe i księgowe przedsiębiorców i najnowsze zmiany w przepisach prawnych
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Koszty uzyskania przychodów CIT/PIT w działalności gospodarczej
Data realizacji zajęć
28-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Koszty uzyskania przychodów CIT/PIT w działalności gospodarczej
Data realizacji zajęć
28-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Koszty uzyskania przychodów CIT/PIT w działalności gospodarczej
Data realizacji zajęć
28-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatki 2021
Data realizacji zajęć
17-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatki 2021
Data realizacji zajęć
17-08-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatki 2021
Data realizacji zajęć
17-08-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym
Data realizacji zajęć
06-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym
Data realizacji zajęć
06-09-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym
Data realizacji zajęć
06-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym
Data realizacji zajęć
07-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym
Data realizacji zajęć
07-09-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym
Data realizacji zajęć
07-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - zasady rozliczeń i obowiązki w 2021r.
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - zasady rozliczeń i obowiązki w 2021r.
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - zasady rozliczeń i obowiązki w 2021r.
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Problematyka księgowa i podatkowa małych i średnich firm w 2021 roku – przygotowanie do księgowego zamknięcia roku
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Problematyka księgowa i podatkowa małych i średnich firm w 2021 roku – przygotowanie do księgowego zamknięcia roku
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Problematyka księgowa i podatkowa małych i średnich firm w 2021 roku – przygotowanie do księgowego zamknięcia roku
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

W ramach realizacji szkolenia będą omawiane i prezentowane bieżące informacje i przepisy niezbędne do zapewnienia w firmach bezpieczeństwa podatkowego oraz zminimalizowania ryzyka popełniania błędów, zwłaszcza wskutek wprowadzanych zmian w przepisach w 2021r. czy też braku znajomości niektórych regulacji prawnych.

Efekty uczenia się

Efektem uczestnictwie w szkoleniu będzie:

- uaktualnienie wiedzy w zakresie obowiązujący przepisów podatkowych i wypracowanych rozwiązań,

- zdobycie nowych informacji dotyczących najnowszych zmian w obszarach podatkowo-prawnych

- nabycie brakujących kompetencji w zakresie rozliczeń podatkowych pozwalający samodzielnie rozliczać podatki o różnym poziomie skomplikowania i dla różnych rodzajów prowadzonej działalności.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 059,00 zł
Koszt osobogodziny netto 55,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 67,65 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ozimska 48/51, 45-368 Opole, woj. opolskie

siedziba ISEP-Opole

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Kędzierska-Adamczyk

Anna Kędzierska-Adamczyk

podatki
Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współwłaściciel biura rachunkowego, trener i doradca z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.
wyższe
Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współwłaściciel biura rachunkowego, trener i doradca z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Zdjęcie Monika Król-Stępień

Monika Król-Stępień

rachunkowość
Biegły rewident, praktyk, ceniony wykładowca
wyższe
Biegły rewident, praktyk, ceniony wykładowca

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Woźniak

Agnieszka Woźniak

email: biuro@isepszkolenia.pl

tel: (+48) 504 850 668

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach dofinansowanych z funduszy europejskich jest założenie konta indywidualnego a później firmowego w Bazie Usług Rozwojowych, zapis na wybrane szkolenie ISEP-Opole za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie warunków przedstawionych przez danego Operatora, który jest dysponentem funduszy i do którego Państwo składają dokumenty o dofinansowanie do usługi rozwojowej, tj.szkolenia.

Informacje dodatkowe

Pakiet 10 szkoleń - 60 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna - 45 min)

 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
Ciasteczka>