Usługa - PNF podstawowy

Logo Karol Sitarz Fizjoactiv

4.6/5 z 559 ocen

Tytuł PNF podstawowy

Numer usługi 2021/01/13/15046/903320

Dostawca usług Karol Sitarz Fizjoactiv

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 400,00 zł netto za osobę

3 400,00 zł brutto za osobę

34,00 zł netto za osobogodzinę

34,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

kurs skierowany jest do fizjoterapeutów oraz lekarzy,

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 18
Data zakończenia rekrutacji: 12-08-2021
Liczba godzin usługi: 100
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie celu:

Szkolenie adresowane jest do fizjoterapeutów i lekarzy, posiadających podstawowe doświadczenie w swoim zawodzie.

Czas trwania: 100 dodzin dydaktycznych

CZĘŚĆ PIERWSZA

 •  Wprowadzenie do koncepcji PNF – definicja, historia, filozofia.
 • Zasady główne koncepcji PNF, sumowanie bodźców. Praktyczne przykłady zastosowania.
 • Wzorce łopatki i miednicy – Elew. Ant.- Depr. Post.
 •  Wzorce ruchowe łopatki i miednicy z uwzględnieniem zasad głównych – Elew. Post. Depr. Ant.
 •  Kombinacje wzorców łopatki i miednicy z uwzględnieniem filozofii i zasad głównych
 • Różne sposoby nauczania ruchu.
 •  Techniki w PNF – Rytmiczne pobudzanie ruchu, Kombinacja skurczów izotonicznych. Powtórzenie wzorców łopatki i miednicy z wykorzystaniem technik. Stadia kontroli motorycznej
 •  Wprowadzenie do pracy na macie. Obroty z wykorzystaniem wzorców łopatki i miednicy
 • Facilitacja zmian pozycji: leżenie przodem – stanie z uwzględnieniem faz kontroli motorycznej. Technika – Stabilizacja Zwrotna.
 •  Mata – rozwinięcie pracy z wykorzystaniem techniki Kombinacja skurczów izotonicznych
 •  Badanie pacjenta i planowanie terapii w PNF, ICF
 • . Wzorce ruchowe – wprowadzenie. Wzorce ruchowe kkg i kkd. Technika – Dynamiczna zwrotność ciągła, Replikacja (Odtwarzanie).
 •  Rozwinięcie pracy we wzorcach z zastosowaniem technik
 •  Techniki mobilizacyjne: Hold-Relax .
 •  Mata – rozwinięcie pracy w leżeniu tyłem (rotacja dla dolnego tułowia, mostek, przejście do siadu prostego).
 • Wprowadzenie do chodu.
 • Aktywności w pozycji siedzącej – korekcja tułowia, głowy, stóp. Wzorce ruchowe głowy i szyi.
 •  Facilitacja chodu z wykorzystaniem technik. Stanie obunóż równolegle, w wykroku, przenoszenie ciężaru ciała, stanie jednonóż, chód w przód. Chód tyłem, chód bokiem, kroki obronne.
 •  Demonstracja pacjenta. Omówienie demonstracji
 •  Powtórzenie wzorców ruchowych głowy. Wzorce ruchowe tułowia – Lifting, zastosowanie w różnych pozycjach wyjściowych Chopping – zastosowanie w różnych pozycjach wyjściowych.
 •  Dynamiczne wzorce dla tułowia
 • Informacja na temat drugiej części kursu, pracy własnej w przerwie kursu, Praca domowa Zakończenie dnia.

CZĘŚĆ DRUGA

 • Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, omówienie pracy domowej.
 • Powtórzenie kombinacji wzorców łopatki i miednicy w 3 fazie kontroli motorycznej.
 • Rozwinięcie wzorców ruchowych kkg ze zgięciem i wyprostem stawu łokciowego.
 • Powtórzenie technik: Rytmiczne pobudzanie ruchu, Dynamiczna zwrotność ciągła.
 •  Funkcje wegetatywne – oddychanie. Facilitacja oddychania w różnych zespołach chorobowych. Technika: Hold-Relax – powtórzenie, przykłady praktyczne.
 •  Przygotowanie do pracy z pacjentami – sprawy organizacyjne. Badanie pacjenta i plan pracy. Demonstracja pacjenta.
 •  Rozwinięcie wzorców ruchowych kończyn dolnych ze zgięciem i wyprostem stawu kolanowego. Powtórzenie technik: Rytmiczne Pobudzanie Ruchu, Dynamiczna Zwrotność Ciągła, Kombinacja Skórczów Izotonicznych, Technika: Contact-Relax.
 •  Powtórzenie i rozwinięcie facilitacji chodu. Chód w bok, tył, kroki skrzyżne, schody. Torowanie poszczególnych faz chodu.
 •  Mata – zmiany pozycji, praca w siadzie prostym i bocznym.
 • Uczestnicy kursu pracują z pacjentami.
 •  Techniki stabilizacyjne – Rytmiczna stabilizacja, różnicowanie technik. Wzorce ruchowe w różnych poz. wyjściowych – facilitacja czołgania, czworakowania
 •  Stretch inicjalny, restretch – teoria i praktyka
 •  Zmiana normalnej kolejności ruchu (Timing for emphasis). Zadania praktyczne dla grupy
 •  Rozwinięcie wzorców ruchowych. Powtórzenie technik wykorzystujących stretch na wzorcach z ruchem zgięcia/wyprostu w stawie pośrednim.
 •  Funkcje wegetatywne – teoria i praktyka. Terapia twarzy – facilitacja mięśni mimicznych
 •  Stymulacja zamykania ust, krtani, akt przełykania. Kursanci przygotowują karty badania i terapii.
 •  Omówienie pracy z pacjentami, postępów w terapii, przedstawienie pracy domowej. Powtórki materiału zgodne z życzeniami grupy
 •  Wzorce bilateralne symetryczne, asymetryczne. Kombinacje technik. Zadania praktyczne dla grupy.
 •  System szkolenia w koncepcji PNF. Podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu PNF podstawowy jest wzrost wiedzy na temat koncepcji i filozofii PNF. Celem jest uzupełnienie wiedzy poprzez naukę terapii, której podstawą jest praca nad funkcją, którą chory utracił.Uczestnik potrafi wykonać wzorce i techniki właściwe dla koncepcji PNF,samodzielnie zastosować karty wywiadu . Posiada umiejętność samodzielnego wyboru technik
Celem szkolenia jest wzrost kompetencji społecznych uczestników, jako element niezbędny do pracy w medycznych zespołach interdyscyplinarnych.

Efekty uczenia się

Uczestnik zna historię powstania i założenia koncepcji PNF.

Zna wzorce ruchowe, potrafi je wykonać i wykorzystać w planowanej terapii

Potrafi zaplanować cel terapii.

Zna metody pracy w chodzie i na macie.

Potrafi pracować technikami pracy z pacjentem zgodnymi z koncepcją metody PNF

Potrafi samodzielnie zastosować kartę wywiadu wg koncepcji PNF. Posiada umiejętność samodzielnego wyboru techniki i dostosowania jej do stanu funkcjonalnego, potrzeb i celów pacjenta.

Potrafi komunikować się i współpracować wewnątrz interdyscyplinarnych zespołów medycznych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Ocena instruktora

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 34,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 34,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin, woj. lubelskie

Pomieszczenia, w których odbędą się zajęcia mieszczą się przy ul. Bursaki 17 w Lublinie w budynku Ośrodka Szkoleniowego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Pomieszczenie wyposażone jest w projektor multimedialny, stoły i sprzęt rehabilitacyjny, krzesła. Uczestnicy będą mieli do swojej dyspozycji szatnię na pozostawienie odzieży wierzchniej.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Do dyspozycji szatnia, darmowy parking z przodu i z tyłu budynku.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Karol Sitarz

Karol Sitarz

Doktor nauk medycznych, magister rehabilitacji ruchowej, specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (oligofrenopedagog). Od 2005 roku jest międzynarodowym instruktorem koncepcji PNF a od 2014 r. IPNFA-Advanced Instructor. Certyfikowany terapeuta terapii Cranio-Sacralnej (CST) Instytutu Upledgera (Niemcy).
Od 2005 roku jest międzynarodowym instruktorem koncepcji PNF a od 2014 r. IPNFA-Advanced Instructor. Certyfikowany terapeuta terapii Cranio-Sacralnej (CST) Instytutu Upledgera (Niemcy). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z pacjentami pediatrycznymi, ortopedycznymi i neurologicznymi. Członek IPNFA (International PNF Assotiation).
Doktor nauk medycznych, magister rehabilitacji ruchowej, specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (oligofrenopedagog). Od 2005 roku jest międzynarodowym instruktorem koncepcji PNF a od 2014 r. IPNFA-Advanced Instructor. Certyfikowany terapeuta terapii Cranio-Sacralnej (CST) Instytutu Upledgera (Niemcy).
Od 2005 roku jest międzynarodowym instruktorem koncepcji PNF a od 2014 r.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karol Sitarz

Karol Sitarz

email: ksfizjoactiv@gmail.com

tel: (+48) 501 078 971

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i długopis.

Warunki uczestnictwa

Przed zapisem na kurs prosimy o kontakt z organizatorem w celu sprawdzenia dostępności wolnych miejsc.

W celu dokonania zgłoszenia na kurs należy pobrać ze strony organizatora formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres mailowy wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie i informacją o formie płatności.

Informacje dodatkowe

Przed zapisem na kurs prosimy o kontakt z organizatorem w celu sprawdzenia dostępności wolnych miejsc.

W celu dokonania zgłoszenia na kurs należy pobrać ze strony organizatora formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres mailowy wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie i informacją o formie płatności.

Liczba godzin kursu podana jest w godzinach dydaktycznych. Za godzinę dydaktyczna uznano 45 min.

Każdy z uczestników otrzyma długopis oraz skrypt z informacjami, opisem technik, wzorców i pozycji prezentowanych na kursie.

Ciasteczka>