Usługa - Kurs języka angielskiego poziom B1.

Logo Master Class and More Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.7/5 z 120 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego poziom B1.

Numer usługi 2021/01/11/33679/900406

Dostawca usług Master Class and More Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Mikołów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 240,00 zł netto za osobę

6 240,00 zł brutto za osobę

160,00 zł netto za osobogodzinę

160,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie  skierowane  do  pracowników  biur,   specjalistów, managerów,  specjalistów  ds.sprzedaży,  branża finansowa, księgowa i sprzedaż.

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 7
Data zakończenia rekrutacji: 30-03-2021
Liczba godzin usługi: 39
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program  kursu jest  opracownay  w  sposób,  pozwalający  na  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  przez  uczestników,  którzy  już  uczyli  się  języka  angielskiego.  Obejmuje  39 godzin zegarowych w  podziale  po  1  godzinie  2  razy  w tygodniu. Zajęcia będą prowadzone w grupie 2-6 osób, ukierunkowane na podniesienie kompetencji i umiejętności uczestników do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w pracy  i  uzyskanie  poziomu B1. Program  szkolenia  obejmuje  cztery podstawowe  zakresy;  słuchanie ze rozumieniem,  mówienie, pisanie i czytanie.  Podstawę  programu  stanowi  podręcznik,  przedstawiający wszystkie  zagadnienia w ciekawej i  atrakcyjnej  formie, w  uporządkowany i  przystępny sposób  z  wyszczególnionymi  następującymi  kolejnymi  działami;

 1. Działy  tematyczno-gramatyczne
 2. Dział komunikacja-  praktyczne  ćwiczenia  werbalne   do  przeprowadzenia  w  grupie,  zadawanie  pytań  tematycznych,  udzielanie  odpowiedzi,  tworzenie  ciągłych i rozbudowanych  wypowiedzi  na  wskazane  zagadnienia,
 3. Dział pisanie-czytanie,  opowiadanie  i  tworzenie  własnych  treści  na  podstawie  i  w  oparciu  o  przykłady; opisy miejsc i osób, blog, e-mail,
 4. Dział słuchanie-słuchanie  czytanych  tekstów  i  dialogów  ze  zrozumieniem,
 5. Dział gramatyka- prezentacja kolejnych zagadnień  gramatycznych z wyjaśnieniami i przykładami  oraz  praktyczne  ćwiczenia
 6. Dział słownictwo-słownictwo,  zwroty  i  wyrażenia grupowane  tematycznie
 7. Dział ćwiczenia-zestawy  ćwiczeń  do  każdego  działu  tematyczno-gramatycznego

Zagadnienia  gramatyczne  szkolenia:

 • Word order in questions, Present Simple, Present Continuous.
 • Past Simple: regular and irregular verbs, Past Continuous, time sequencers and connectors.
 • be going to (plans and predictions), Present Continuous (future arrangements), defining relative clauses.
 • Present Perfect-yet, just, already, something, anything, nothing.
 • comparative adjectives and adverbs, as.as, superlatives, quantifirs, too, not enough
 • will/won't, predictions decisions,  offers, promises.

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem  dodatkowych  narzędzi, technik i pomocy tradycyjnych i
nowoczesnych, które ułatwią przyswajanie wiedzy i rozwijanie umiejętności językowych;
1.nagrania audio tekstów przez native speakerów pozwalające na opanowanie prawidłowej wymowy i
osłuchanie z żywym językiem, rozwijające umiejętność rozumienia dzięki świadomości akcentowania
słów kluczowych (melodia zdania - intonacja, akcent zdaniowy i wyrazowy).
2. nagrania wideo scen i wywiadów (także w nagraniach Amerykanów, Irlandczyków oraz obcokrajowców) – autentyczny, najnowszy język pełen kolokwializmów - przygotowujące do posługiwania się językiem w autentycznym środowisku anglojęzycznym , bądź pośród obcokrajowców dla których angielski także nie jest językiem ojczystym.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe. Zgłoszona nieobecność B.Szołdrowska.
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe, ul.Św.Wojciecha 22
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe.Zgłoszona nieobecność B. Szołdrowska
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe.Zgłoszenie:zajęcia odbędą się w innym ustalonym terminie.
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe.Zgłoszona nieobecność B. Szołdrowska
Data realizacji zajęć
02-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
09-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe.Zgłoszona nieobecność B. Szołdrowska
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe.Zgłoszona nieobecność A.Latocha
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
30-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe. Zgłoszona nieobecność B.Szołdrowska.
Data realizacji zajęć
01-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
06-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe. Zgłoszona nieobecność A.Latocha.
Data realizacji zajęć
08-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
13-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe. Zgłoszona nieobecność A.Latocha.
Data realizacji zajęć
15-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
20-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe. Zgłoszona nieobecność A.Latocha.
Data realizacji zajęć
22-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe. Zgłoszona nieobecność B.Szołdrowska.
Data realizacji zajęć
27-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe. Zgłoszona nieobecność B.Szołdrowska.
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
04-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
13-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe.Zgłoszona nieobecność A.Kostyra.
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
25-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
08-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
10-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
15-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia językowe
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego, podniesienie kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz rozwój umiejętności w mowie i piśmie a także rozwój kompetencji społecznych prowadzących do osiągnięcia poziomu B1 języka angielskiego.

Efekty uczenia się

Efekty  kształcenia  po  ukończonym  kursie  na poziomie  B1:

1. Słuchanie ze zrozumieniem:

 • zrozumienie wypowiedzi  i  wykładów  na  znane  tematy  oraz  większość  wiadomości radiowych i telewizyjnych oraz  słuchowisk i audycji,  które  dotyczą wydarzeń opartych na wiedzy ogólnej
 • zrozumienie  przekazywanej  treści  i  fabuły  większości  filmów
 • zrozumienie informacji  o  usługach  np.  przy  zakładaniu rachunku bankowego
 • zrozumienie  głównych założeń  i  sensu  złożonych  wypowiedzi  na  różne  tematy
 • słuchanienie  ze  zrozumieniem  i prowadzenie  konwersacji  na  tematy  ogólnospołeczne  a  także  związane   z  ofertami  i  poszukiwaniem  pracy

2. Czytanie  ze  zrozumieniem;

 • uczestnik będzie potrafił czytać ze  zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące znanych problemów współczesnego świata oraz prezentowane w nich argumenty i opinie
 • słuchacz zrozumie podczas czytania stanowisko autora i jego  komentarze
 • kursant  zrozumie  przeczytane  informacje na  temat kultury i zjawisk społecznych
 • uczestnik  zrozumie  przeczytane opisy w folderach, przewodnikach turystycznych oraz informacje na temat  turystyki i środków komunikacji

3. Mówienie

 • uczestnik będzie potrafił porozumiewać się  płynnie i spontaicznie oraz prowadzić swobodną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka
 • będzie potrafił  omówić  zdarzenia  i  sytuacje  ogólnospołeczne a także na tematy z życia  codziennego
 • brać  czynny  udział w dyskusjach, debatach i rozmowach na  tematy  ogólnie  znane
 • kursant  będzie  potrafił  wyartykułować  swoje  poglądy i je  argumentować,  formułować  swój  punkt  widzenia,  polemizować i uzgadniać rozwiązanie kompromisowe
 • uczestnik  będzie  umiał formułować rozbudowane wypowiedzi na tematy, które go interesują
 • będzie potrafił wyrażać emocje, rozmawić o przeżyciach w różnych sytuacjach życiowych

4. Pisanie

 • uczestnik szkolenia będzie potrafił opisać różne wydarzenia ogólnospołeczne
 • pisać listy oficjalne i prywatne, prowadzić  korespondencję  e-mail
 • zwracać się  pisemnie z  prośbą/ofertą  do  instytucji/kontrahentów
 • kursant  będzie  potrafił  napisać  poprawnie  gramatycznie   i  zrozumiale  dla  odbiorcy  różnego  rodzaju  treści  na  znane tematy  związane  z zainteresowaniami i życiem ogólnospołecznycm

5.Kompetencje społeczne

 • umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenian nabytej wiedzy i umiejętności
 • świadomość pozytywnego wpływu nauki języka angielskiego na  integrację społeczną i rozszerzanie możliwości na rynku pracy
 • świadomość,  iż rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowania, wartości i przekonania innych ludzi
 • świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie
 • świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Ankieta ewaluacyjna w trakcie i po szkoleniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 240,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 240,00 zł
Koszt osobogodziny netto 160,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 160,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Skośna 2, 43-190 Mikołów, woj. śląskie

Sala konferencyjna, dostępny aneks kuchenny, toaleta i duży parking wewnętrzny przy budynku. Zajęcia odbywać się będą w środy w budynku przy ul. Skośnej 2, w czwartki/poniedziałki w budynku przy ul.Św.Wojciecha 22.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Beata Maliszewska

Beata Maliszewska

Lektor języka angielskiego.
Praca nauczycielska w szkołach średnich i prywatnych szkołach językowych. Założenie i prowadzenie własnej akademii językowej.
Prowadzenie kursów i szkoleń językowych, specjalistycznych w określonych dziedzinach np. dla księgowych i specjalistów oraz szkoleń indywidualnych m.in dla właścicieli , managerów firm.
W latach 1986-1992 odbyła studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu i uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej specjalizując się w metodyce.
W 1997 uzyskała uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego.
Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii zdała egzamin Egzamin Cambridge – Proficiency in English.
Prowadzenie kursów i szkoleń z języka angielskiego dla pracowników firm, właścicieli, kursy biznesowe, dla księgowych, managerów, specjalistów, pracowników biura. Prowadzenie kursów językowych indywidualnych oraz w grupach małych kilkuosobowych i grupach większych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Nowak

Monika Nowak

email: office@masterclassandmore.com

tel: (+48) 693 410 363

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Książka z  zeszytem ćwiczeń.

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VAT na podstawie art.113 ustawy o VAT.

Podstawa  prawna  zwolnienia  usługi  z  VAT: USTAWA o podatku od towarów i usług, Art.  113.  [Zwolnienia podmiotowe]

1.  Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Ciasteczka>